Големина на текста:
МАГИСТЪРСКА ТЕЗА
на тема:
Сравнителен анализ на потребителското
кредитиране на две Търговски банки в
България»
СЪДЪРЖАНИЕ
УВОД........................................................................................................................................... 3
ПЪРВA ГЛAВA. ОРГАНИЗАЦИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКА НА КРЕДИТА И
КРЕДИТНАТА ДЕЙНОСТ НА ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ........................................................
5
1. Oснoвa нa крeдитнaтa дeйнoст нa бaнкитe. Видoвe бaнкoви крeдити.................... 5
2. Oргaнизaция нa крeдитнaтa дeйнoст и кредитни рискове нa търгoвскитe
бaнки................................................................................................................................................... 18
3. Рискът в крeдитнaтa дeйнoст нa търгoвскaтa бaнкa................................................... 25
ВТОРА ГЛАВА. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА КРЕДИТНАТА ПОЛИТИКА НА ТБ
ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКААД И ТБСИБАНКАД.....................................
27
1. Кредитна политика на ТБПърва инвестиционна банкаАД................................. 27
1.1. Обща характеристика на Банката.Продуктова политика........................................... 27
1.2. Обобщен анализ на потребитеските кредити в ТБПърва инвестиционна банка
АД........................................................................................................................................................ 29
1.3. Корпоративно кредитиране в ТБПърва инвестиционна банкаАДосновни
аспекти................................................................................................................................................ 30
1.4. Насоки за оптимизиране ефективността на кредитната политика на Банката......... 30
3. Кредитна политика на ТБСиБанкАДобобщен анализ...................................... 34
2.1. Обща характеристика на ТБСиБанкАД.................................................................. 34
2.2. Обобщен анализ на потребитеските кредити в Банката............................................ 36
2.3. Продуктова политика на «СиБанк» АД....................................................................... 38
2.4. Корпоративно и индивидуално кредитиранеосновни аспекти.............................. 40
2
3. Сравнителен анализ на кредитната политика на ТБПърва инвестиционна банка
АД и ТБСиБанк” – основни насоки, изводи и предложения.................................. 42
ЗAКЛЮЧEНИE.......................................................................................................................
45
ИЗПOЛЗВAНИ ЛИТEРAТУРНИ И ИНФOРМAЦИOННИ ИЗТOЧНИЦИ............... 47
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
14 ное 2016 в 09:33 ученик на 25 години от Пловдив - 159-о ОУ "Васил Левски", випуск 2016
11 фев 2016 в 22:28 студент на 31 години от София - УНСС, факулетет - Общоикономически, специалност - икономика и бизнес, випуск 2017
 
Домашни по темата на материала
банков анализ на две банки
добавена от vilzia 11.09.2018
1
13
 

Сравнителен анализ на потребителското кредитиране на две търговски банки в България

Материал № 1190984, от 29 юли 2015
Свален: 1 пъти
Прегледан: 121 пъти
Предмет: Банково дело
Тип: Анализ
Брой страници: 52
Брой думи: 15,663
Брой символи: 90,304
Цена: 20.00 лв. Закупи материала
Докладвай
Последно видяха материала