Големина на текста:
Хирургия и травматология
1. Травми.Видове травми.Характеристика на различните видове
травми при увреждане на отделни органи и системи.
Травма е нарушаване анотомичната или функционалната цялост на организма под
въздействие на увреждащите агенти. Степента на изразеност на местните и
общите прояви определя тежеста на травмата. Тя зависи от: характер на
увреждащият агент;сила и продължителност на въздействието;възраст, общо
състояние и др. към момента на травмата;време изминало от получаване на
травмата до окозванено на мед. помощ;обем и характер на първичната хирургична
обработка. Клинична класификация на травмата По време на действие на
увреждащия агент: остра,хронична. Вид на травмиращия агент:
механична,физична,химична,лъчева,електротравма,смесена. Х-р на
увреждане на телесната покривка: закрита без увреждане на кожата, със /без
увреда на подлежащите стр-ри,открита рана. Засягане на телестите кухини:
непроникваща – със / без засягане на подлежащите органи и стр-ри, проникваща
– със / без засягане на подлежащите органи и стр-ри. Закрити механични травми:
Натъртването представлява закрита повреда на тъкани и органи, в резултат на
пряко механично въздействие. Обяснява се с по-голямата резистентност на
кожата, нейната подвижност и еластичност.Разтягане.Разкъсване. Счупването на
костите е последица от травма или възпаление на костта - със или без
разместване на костните фрагменти, със или без увреждане на кожа, мускули,
кръвоносни съдове, нерви или други тъкани и органи. Сътресение. Притискане.
Изкълчването е увреждане на ставите, което се характеризира с трайно и
значително разместване на ставните повърхности спрямо нормалното им
положение. Размачкване. Открити травми рани: Одраскване. Контузна.
Разкъсна. Порезна.Посечна.Разкъсно – контузна. Прободна. Ухапване.
Огнестрелна. Термична травма: Топлинен удар, Слънчев удар, Изгаряне, Общо
охлаждане, Измръзване. Патофизиология на механичната травма.Местни
симптоми: оток около травмата,повишена локална температура при
възпаление.Общи реакции: болка,кръво - / плазмозагуба, интоксикация от тъканния
разпад и от жизнената дейност на бактериите,активиране на симпатико-
адреналната системаа – тахикардия, повишаване на АН, намаляване на диурезата,
бледост на кожата и видимите лигавици, потливост, намаление на апетита и
тежест в епигастриума, нарушен сън.
2. Рани.Кръвотечение и Кръвоспиране.
Раната е вредно въздействие на кожата причинено от разкъсване, разрязване,
пробождане или въздействие с предмет или сила при което се нарушава външната
цялост на кожата.
Порезна рана- получава се при нараняване на тъканите с остри предмети като
коса, скалпел, нож, бръснач, стъкло и др. Характеризира се с линеен отвор, гладки
раневи ръбове и стени. Обикновено се придружава и с обилно кръвотечение.
Посечна рана - причинява се от нараняване с масивни режещи предмети като
брадва, сабя, длето и др. Такива рани зеят широко, а кръвотечението е слабо.
Болката при тях е много силна. Обикновено имат равни краища и нееднаква
1
дълбочина. Често се придружават и от размачкване на тъканите и засягане на кост.
Контузна - предизвиква се от тъпи предмети като тояга, камък, колело на превозно
средство или при падане върху твърд и неравен терен. Раневите ръбове са
неравни, подпухнали и често обърнати навън поради настъпилото инфилтриране с
кръв на околните тъкани. Болката и чувствителността на кожата обикновено
липсват поради размачкването на подлежащите тъкани. Кръвотечението е слабо,
налице е кръвонасядане на околните тъкани. Разкъсна рана - може да бъде в
резултат от нокти на животни, островърхи клончета на дървета, вследствие на
механично разтягане и разкъсване на кожата и подлежащите тъкани. По-лесно се
разкъсват слабоеластичните тъкани като мускулите и по-трудно кожата. Стените и
дъното на раната не са равни. Зеенето е силно изразено, а кръвотечение почти
липсва. Прободна рана - получава се при наранявате с остър предмет с кръгло
или заоблено напречно сечение като гвоздей, игла, тел. Характеризира се с малък
отвор и дълъг ранев канал. Ухапна рана - причинява се от зъбите като характера
на нараняването на тъканите зависи от формата им, дълбочината на проникването
и последващото движение на челюстите при захапване.В резултат на това се
получава рана с различна степен на загуба на тъкан. Раневите ръбове са неравни,
подлежащите тъкани са размачкани, възможни са и счупвания на кости.
Кръвотечението е слабо. Размачкване - възниква под действието на силно
налягане от тъпи предмети с голяма маса.Характеризира се с: Неравни,
подпухнали, синьо-червено оцветени ръбове; Размачкани и пропити с кръв тъкани;
Наличие на раздробени кости; Обширен дефект на кожата; Кожата е
нечуствителна; Обикновено липсва кръвотечение. Огнестрелна рана -
предизвиква се от куршуми, парчета от мини, гранати, снаряди, а също и от
разпръснати камъни и предмети в следствие на експлозия. Степента на
нарушението зависи от кинетичната енергия, формата, посоката и ъгъла на
проникващия в организма предмет. Под Кръвотечение се разбира изтичането на
кръв от съдовете в тъкани или кухини на организма (коремна, гръдна, в става и др.)
или към външната среда. Най-честата причина за кръвотечение са травматичните
увреждания на организма. Силно кръвотечение настъпва при увреждане на големи
или много кръвоносни съдове. Най-опасни са големите артериални кръвотечения.
При нараняване на големи артерии или вени за много кратко време се губи голямо
количество кръв и настъпва шок. Признаците на остра кръвозагуба са: бледа кожа,
ускорена сърдечна дейност, мек и едва долавящ се пулс, ниско кръвно налягане,
ускорено и повърхностно дишане, голямо количество кръв около пострадалия,
които е унесен и дезориентиран. Артериално кръвотечение – кръвта е с
яркочервен цвят и изтича със силна пулсираща струя, като височината на струята
зависи от налягането на кръвта в наранения кръвоносен съд. Тези кръвотечения
бързо довеждат до развитие на остра анемия. Венозно кръвотечение- кръвта
изтича бавно и има тъмночервен цвят. Капилярно кръвотечение- изтича умерено
количество кръв и кървенето спира само или след поставяне на превръзка.Според
мястото на кръвотечението се различават: външно кръвотечение, при което
кръвта изтича от раната навън,вътрешно кръвотечение, при което изтичането на
кръвта става в тъканите, органите или телесните кухини. Кръвоспирането може
да бъде временно или окончателно. Временното кръвоспиране има за цел да
спести на пострадалия загуба на кръв, докато дойде на мястото, където може да се
направи окончателно кръвоспиране. Един от способите за временно кръвоспиране
е ръчният. Той се състои в това, че с длан или пръсти се притиска разкъсаният
кръвоносен съд. Притискането може да се извърши по следните начини:Над
2
мястото на нараняването;С пръст в самата рана върху разкъсания кръвоносен
съд.При нараняване на главата и лицето кръвоизливът може да бъде спрян, като
се притиска сънната артерия от страната на нараняването.При кръвотечение от
дланта се притискат лъчевата или лакътната артерия. При кръвотечение от
долните крайници се притиска бедрената артерия. То се извършва под слабинната
гънка, малко по-навътре от средата й. Най-добре е притискането да става с юмрук.
Малки кръвотечения, които се получават при разкъсване на малки кръвоносни
съдове, могат да бъдат спирани, като върху тях се наложи компресивна
(притискаща) превръзка. В някои случаи кръвотечението може да бъде спряно или
значително да намалее при промяна в положението на крайника. Намаляване на
кръвотечението при малки кръвоизливи може да се постигне и чрез изстудяване в
съседство с мястото на разкъсания кръвоносен съд, като поставим мехур с лед.
По-сигурна временна кръвоспираща превръзка се прави чрез пристягане на
кървящия кръвоносен съд над мястото на нараняването (кървенето). Такова
пристягане може да се направи сьс засуквачка, Есмархов бинт или с обикновени
средства като колан, триъгълна кърпа и други, които могат да изиграят много добра
роля при кръвоспирането.
(Правят се само при кръвотечение на крайниците.Правят се централно над мястото
на кръвотечението - при кръвотечение от горен крайник - над лакътната става, а
при долен крайник - над коляното).
3.Фрактури.Видове фрактури и тяхната характеристика.Социални
проблеми,свързани с травматологията.
Фрактурата (счупването) на костите представлява нарушаване на целостта на
костта в различните оси. Фрактурите могат да доведат до разкъсване целостта на
кожата и да има стърчащ фрагмент, така наречените открити фрактури. В по-
леките случаи фрактурите са закрити, тоест няма открита рана и няма контакт с
околната среда, както и замърсяване с микроорганизми. Счупването може да
обхване една или повече кости по цялото тяло. Счупванията като симптоматика се
характеризират с няколко белега - болка, оток (подуване), деформация на
засегнатата област и нарушена функция на засегната кост и става.Подуването се
дължи на кръвотечение, което се предизвиква при счупването, образува се така
нареченият хематом. Компресионни фрактури: обикновено се случва в
прешлените, например, когато предната част на прешлена в гръбначния стълб се
свива поради остеопороза (медицинско състояние, при което костите стават
крехки и податливи на фрактури, с или без травма). Пълни фрактури: фрактури,
при които костните фрагменти се разделят напълно. Непълни фрактури:
фрактури, при която костните фрагменти са все още частично се присъедини. В
такива случаи, има пукнатина в костната тъкан, която не преминават през
ширината на костта. Линейни фрактури: фрактури, които са успоредни на
надлъжната ос на костта. Напречни фрактури: фрактури, които са под прав ъгъл
на дългата ос на костта. Коси фрактури: фрактури, които са диагонални на
дългата ос на костите. Спираловидно счупване: счупването има спираловиден
ход. Многофрагментно счупване: счупване, при което костните фрагменти са
повече от 4.Лечение:фрактурата обикновено е обездвижена с гипсова или
фибростъкло имобилизация , която държи костите в правилна позиция и
обхващат задължително ставите над и под счупването. Ако се лекува с операция
се използват хирургически пирони, винтове, пластини и телове за да се
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Заболявания със социален аспект

Теми за държавен изпит по Заболявания със социален аспект за специалност Социални дейности...
Изпратен от:
Деница Ячева
на 2015-07-05
Добавен в:
Общи материали
по Социална медицина и организация на здравеопазванет
Статистика:
57 сваляния
виж още
 
 
Онлайн тестове по Социална медицина и организация на здравеопазванет
Тест по социална медицина
изходен тест по Социална медицина и организация на здравеопазванет за Студенти
Тест по социална медицина използва се за подготовка на студенти от съответните специалности, изучаващи дисциплината.
(Лесен)
50
285
1
01.02.2013
Тест по Социална медицина за студенти от 3-ти курс
изпитен тест по Социална медицина и организация на здравеопазванет за Студенти от 3 курс
Тест за студенти от 3-ти курс по Социална медицина с 16 въпроса за изпит по предмета. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
16
17
1
3 мин
30.09.2016
» виж всички онлайн тестове по социална медицина и организация на здравеопазванет

Заболявания със социален аспект

Материал № 1189598, от 05 юли 2015
Свален: 57 пъти
Прегледан: 122 пъти
Предмет: Социална медицина и организация на здравеопазванет, Медицина
Тип: Общ материал
Брой страници: 52
Брой думи: 20,940
Брой символи: 136,639

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Заболявания със социален аспект"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала