Големина на текста:
Въведение
Икономическата теория е област, която търпи огромно развитие през вековете. Върху
нейната същност оставят следи възгледите на много хора. Такъв е и Йозеф Шумпетер.
Представян често като американски икономист и професор от австрийски произход, той
всъщност е преди всичко изтъкнат австрийски икономист и политолог. Йозеф Алоиз Шумпетер
е един от най-известните представители на Австрийската икономическа школа, чиито възгледи
несъмнено оказват огромно въздействие върху икономическата теория. Йозеф Шумпетер е
роден в Трещ, Моравия (тогава част от Австро-Унгарската империя), на 08.02.1883 г.
Началното си образование получава вТерезианумвъв Виена, което е известно училище за
млади аристократи. Там той получава отлично образование, което акцентира на хуманитарните
науки, включително множество езицигръцки, латински, френски, английски и италиански,
които Шумпетер усвоява до съвършенство.
Висшето си образование Йозеф Шумпетер започва през 1901 г. и завършва през 1906 г.
През този период Шумпетер учи във факултета по юриспруденция във Виенския Университет.
Именно там може да се каже, че се оформят неговите възгледи и икономически мисли, тъй като
има възможност да общува с изтъкнати имена в икономическите среди. Такъв, например, е
Ойген Бьом Баверк, който е един от неговите преподаватели. Освен това, по време на семинари
Йозеф Шумпетер има възможност да общува и с Ото Бауер и Рудолф Хилфердинг, които по
това време са двама бъдещи лидери на австрийския социализъм, както и с един от водачите на
либерализмаЛудвиг фон Мизес. След като завършва, Шумпетер посещава Англия, където се
среща и с Маршал и Еджуърф. Сами по себе си тези факти разкриват до каква степен Шумпетер
ще бъде повлиян и развълнуван от икономиката и в каква насока ще се развият теориите му.
Движейки се в тези среди, той успява да изгради свои концепции и да наложи идеите си.
Животът на Йозеф Шумпетер е богат на преживявания и нови места. Той пътува много,
често сменя местожителството си. Така, например, през 1907 г. Шумпетер се премества в Кайро,
където работи като адвокат и управлява имотите на египетската принцеса. Само две години по-
късно се връща във Виена, където започва преподавателската му кариера. Научната му кариера
включва и Колумбийския университет в Ню Йорк, университета в Бон, Харвардския
университет, Японски университет, университета в Бон. Йозеф Шумпетер остава в
икономическата история с множеството си произведения, най-важни от които са: „Същността и
принципите на теоретичната икономика” (от 1908 г.), „Теорията на икономическото развитие
(от 1912 г.), „Епоха в историята на доктрините и методите” (от 1914 г.), „Бизнес кръгове” (от
1939 г.), „Капитализъм, социализъм и демокрация“ (от 1942 г.), „История на икономическия
анализ” (от 1954 г.). Йозеф Шумпетер оставя много трудове след себе си и по този начин заема
своето място сред великите икономисти на новото време. Шумпетер умира от сърдечен удар в
дома си в Таконик, Кънектикът, в нощта между 7 и 8 януари 1950 г.
Влияние на идеите и възгледите на Йозеф Шумпетер върху развитието на
икономическата теория
Йозеф Шумпетер несъмнено оставя своя отпечатък върху развитието на икономическата
теория. Той има множество идеи, които биват приети, но някои от тях имат значително по-силно
влияние върху стопанската наука. Така, например, той е първият икономист, който предлага
повече или по-малко цялостен модел на предприемачеството такова, каквото го познаваме днес.
Освен това, името му се свързва и с въпроса за методаматематическия метод в
икономическата теория. Също така, неговата идея за статичната система на икономическо
равновесие, която той смята за основа на икономическата теория, също става изключително
популярна. Шумпетер е известен и със своята теория за цените катоядрото на чистия
икономикс”. Друг негов принос за развитието на икономическата теория, който акцентира върху
аспекта за процеса на развитие, е именно едновременното присъствие на много кръгове. В
неговите историко-статистически анализ Шумпетер използва схема с три кръгакъс, дълъг и
много дълъг (съответно наименуваниКръговете Китчин, Юглар и Кондратиеф”, по имената на
учените, които Шумпетер е анализирал). Несъмнено трябва да се спомене и теорията му за
бъдещия крах на капитализма, която също се оказва вярна.
Това е само малка част от идеите и възгледите на Йозеф Шумпетер, с които той оставя
своя характерен отпечатък в икономическата теория. Те предстои да бъдат подробно
анализирани в хода на настоящото изследване, като по този начин със сигурност ще бъде
затвърдена основната хипотеза, че идеите и теориите на Йозеф Шумпетер играят важна роля за
развитието на икономическата теория. Изследването следва да проследи вижданията на
Шумпетер в хронологичен ред, а не по важност за разглежданата тематика, защото няма начин,
който да определи коя негова идея превъзхожда друга. Всъщност, всяка от тях има огромно
значение и служи за база за последващи теории на други икономисти, белязали икономическата
теория със своята дейност.
Първата тема, която изследва Шумпетер в своята дейност, е темата за метода, която се
превръща в стартова отправна точка за всички негови възгледи в последствие, както предстои да
бъде доказано. Тази идея намира приложение в кратка статия за решителната важност на
математическия метод в икономическата теория, която е част от първи му значим за
икономическата теория труд, озаглавенСъщността и принципите на икономическата теория”,
публикуван през 1908 г. на немски език. Идеята, която Шумпетер излага, не се променя с
времето и в основата си представлява един вид методологически либерализъм, който напомня
някои от най-съвременните развития на епистемологията. Тезата му най-добре може да бъде
онагледена чрез следния цитат: „предимство е не да се наслагва методологическото възприемане
веднъж и за всички наши цели, а да се адаптира към всеки обект, но ако се появи специфично
методологическо възприемане адекватно към целта, то да бъде колкото се може по-либерално”.
Шумпетер твърди, чеикономическата реалност показва систематична подреденост и затова
формулировката на точнитезаконие възможна”. Всъщност, тази идея се доближава до
възгледите на Кейнс, но като цяло е значително различна от модерната теория, че
математическите закони изразяват свойствената същност на нещата, а теоретичната им задача е
да разкрият законите на случайния феномен, който ги е прикрил (или както сам казва Шумпетер
– „забулил”).
Методологическата позиция на Шумпетер относно нуждата да се провери теорията
срещу емпиричната реалност, поражда смесени реакции. Всъщност, Шумпетер, от гледна точка
на неговияметодологически либерализъм”, критикува до голяма степен известния дебат за
метода, който търси отговор на въпроса дали икономиксът е точна наука или е историко-
социална наука. Тази своя методологическа позиция Шумпетер умело вплита в различни творби,
като акцентира на факта, че икономическата теория има толкова много различни аспекти, че би
могла да бъде анализирана от многобройни страни, а не да се ограничава само до свеждането й
към определена категория.
Относно икономическата теория и нейното развитиеЙозеф Шумпетер не се ограничава
само до статичното й разглеждане и предлагане на своите възгледи. Всъщност, един от най-
големите му приноси в тази насока е адаптирането на добре познатияпринцип за стойността
от маржиналистическата традиция. При него стойността на икономическите блага се изразява
преди всичко в самото им търсене. Шумпетер отхвърля утилитаризма на Йевонс, който изхожда
от дефиницията за икономическите блага катонеща от външния свят, които са в
непосредствена зависимост със задоволяването на потребностите”. Именно от тази идея е
взаимствана и префасонирана идентификацията на стойността със субективната измерваемост
на способността на тези блага да задоволяват подобни потребности. Освен това, влиянието на
идеите на Шумпетер върху промяната на икономическата теория се свързва и с принципа за
намаляващата пределна полезност, която според негоне е закон в икономикса, а по-скоро
основно схващане за обобщаването на дадените научни факти”.
Важно е да се спомене, че Йозеф Шумпетер смята, че ядрото на чистия икономикс,
както той казва в книгата си, е теорията за цените. Той твърди, че точката на достигане на

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
17 ное 2021 в 17:00 потребител
 
Подобни материали
 

Икономическата теория

03 фев 2008
·
425
·
72
·
19,397
·
246
·
1
·
1

Според известният американски икономист Пол Самюелсон – носител на нобелова награда по икономика и автор на най-многократно издавания учебник по икономика, икономическата теория изследва проблемите, свързани с избора на най-ефективен начин за...
 

Йозев Шумпетер - предприемача

07 фев 2008
·
214
·
4
·
706
·
1

Според Й. Шумпетер, най-важната роля в една капиталистическа икономика принадлежи на предприе­мача – истинският мотор на икономическото развитие. Той разграничава функцията на предприемача от обикновената функция по управление на предприятието...
 

Рационализация на икономическата теория. Трудовете на Йозеф Шумпетер

26 ное 2009
·
151
·
21
·
4,491
·
124
·
2

Йозеф Шумпетер е роден в Трииш, Моравиа, / сега Чехословакия/ на 08.02.1883. Той е единствено дете на Алоа Шумпетер – производител на дрехи, който умира когато малкия Йозеф е на 4 години...
 

Йозеф Шумпетер – идеолог на предприемачеството

12 яну 2012
·
76
·
3
·
689
·
118
·
2

Роден в град Трещ – днешна Чехия, Йозеф Шумпетер израства и бива възпитаван в среда на типичната австрийска аристокрация и нейните порядки. Завършва Виенския университет през 1906 г. на 25 години издава първият си сериозен труд...
 

Йозеф Шумпетер - идеолог на предприемачеството

09 фев 2011
·
160
·
7
·
1,746
·
234
·
2

Йозеф Шумпетер е сред най-оригиналните теоретици, превърнал в предмет на своите изследвания типовете структури и стадиите в стопанското развитие. Шумпетер се ползва със славата на инициатор на изследванията в областта на модерната динамика...
1 2 3 4 »
 
Онлайн тестове по Икономически теории
Тест по Икономически теории за 2-ри курс
тест по Икономически теории за Студенти от 2 курс
Тестът съдържа 21 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
21
62
1
30.07.2018
Тест по икономически теории за студенти от 1-ви курс
тематичен тест по Икономически теории за Студенти от 1 курс
Тестът е на тема Лозанската школа и приноса а Парето, Курно, Валра и Джевънс. Съдържа 20 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти от 1-ви курс, Икономически теории.
(Труден)
20
210
1
09.04.2014
» виж всички онлайн тестове по икономически теории

Влиянието на идеите и възгледите на Йозеф Шумпетер върху развитието на икономическата теория

Материал № 1189013, от 27 юни 2015
Свален: 25 пъти
Прегледан: 43 пъти
Предмет: Икономически теории, Икономика
Тип: Курсова работа
Брой страници: 11
Брой думи: 3,592
Брой символи: 21,925

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Влиянието на идеите и възгледите на Йозеф Шумпе ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала