Големина на текста:
Ентомология.
Значение на ентомологията – наука, която изучава насекомите. До сега са
описани около 800 хол.вида. Тя е дял от биологията, тясно свързана с
практиката и е профилирана в различни направления – медицинска
ентомология, земеделска ентомология и др. Като дисциплина изучава
биологията, екологията и възможностите за борба с неприятелите по
културните растения.
Тема: 1
Морфология и анатомия на насекомите.
Тялото на насекомото е съставено от сегменти обособени в 3 дяла: глажа,
гърди, коремче. От вън е покрито с кутикула – изпълняваща функцията на
външен скелет за разлика от гръбначните, които имат вътрешен скелет. Общия
брой на сегментите образуващи тялото е 18 – 20, към съответните дялове има
и придатъци, които обуславят найменванията им. Главата – устен дял, гърдите
– локоботорен дял, коремчето – репродуктивен дял.
Телесната покривка изпълнява редица жизнени функции. Предпазва тялото от
вредното въздействие на околната среда, служи за скелет на вътрешните
органи и системи. Осъществява транспирацията, отделянето на непотребни
вещества и др. Съставена е от 3 дяла – основна мембрана, епидерма и
кутикула.
Основната мембрана е най-долния слой на покривката и представлява тънка
безструктурна ципа. Кутикулата е съставена от хитин, протеини, които придават
здравината и цвета на телесната обвивка. Съставена е от 3 слоя: епикутикула,
екзокутикула и ендокутикула.
Епикутикулата е най-горния слой, съдържа липиди и восъко подобни
съединения. Екзокутикулата е съставена от белтъчни вещества и хитин, които и
придават твърдост. Ендокутикулата е прозрачна маса, съдържа хитин и
белтъчни вещества.
По телесната покривка се наблюдават различни израстъци, които водят
началото си от кутикулата и се наричат скулптури – брадавички, шипчета и др.,
а тези които са от кутикулата и епидермата се наричат структурни и са
обединени под общото найменование власинки.
Оцветяването може да бъде специфично за отделните видове или да се
променя под влияние на факторите на околната среда – това явление е
известно като сезонен деморфизъм. При други насекоми промяната на цвета е
с приспособително значение и се нарича мимикрия. Оцветяването бива 2 вида:
химично и структурно.
Химичното се осъществява от химични вещества(пигменти) в епидермата,
курикулата и кръвта, а структурното от особеностите в строежа на кутикулата и
разграждане на различни структурми елементи по нея в това число космици,
1
люспи и др. От химичното оцветяване с доминиращо значение са: меланина(в
кутикулата), каротеноидите(в телесната покривка и кръвта),
инсектоветрина(зелен цвят) и птерините(от жълто до червено).
1. Хранене при насекомите – насекомите използват за храна готова органична
материя от растителен или животински произход. Това се постига след
механична и химична преработка на храната.
Механичната преработка започва от устата и завършва в мускулния стомах.
Изразява се в разкъсване, раздробяване и стриване на храната. Химично –
чрез ензими, които са в резултат на секреторната дейност главно на
епителните клетки. Те се разделят на 3 групи:
Протеолитични(протеази, пептидази) – те разграждат белтъчините до пептиди и
след това пептидазите ги разграждат до амино киселини.
Липолитични(липаза) – хидролизират мазнините до глицерин и мастни
киселини.
Карболитични(амилаза, малтаза, лаптаза) – превръщат въглехидратите в
монозахариди.
Химичното смилане става в средния стомах. По специфична форма на
храносмилане е извън стомашното смилане – тук ензимите се отделят върху
жертвата, когато устния отвор е в непосредствен контакт с нея.
2. Кръв – тя разнася хранителните вещества към отделните органи и системи.
Състои се от кръвна плазма и кръвни телца.
Кръвната плазма е съставена от около 90% вода, неорганични соли,
хранителни вещества, хормони и др. Цветът и варира от безцветно до червено.
Кръвните клетки са сходни с тези при бозайниците и се наричат левкоцити. В
зависимост от функциите, които изпълняват се делят на:
макронуклеоциди(хранителна функция), еноциди(отделителна функция),
фагоциди(защитни функции).
Тези кръвни клетки се срещат в постоянно съотношение в кръвта(кръвна
картина) и по него може да се съди за физиологичното състояние и
жизнеността на популацията.
Кръвта при насекомите разнася хранителни вещества, очиства от вредните
продукти, пренася хормоните.
Изхвърлянето на отпадните продукти от тялото става, чрез малпигиевите
съдове – това са неначленени тръбички, които плуват свободно в хемолимфата
и с единия си край са свързани със задния дял на храносмилателната система.
Те приемат отпадъчните продукти в това число азотисти вещества, урати, йони
и др. превъщат ги в пикучна киселина във вид на кристали и ги изхвърлят в
задния дял на стомаха. Цялата отделителна система на насекомите изпълнява
роля на регулатор на нормалното съотношение на колоидите, солите и водата
в организма и поддържа осмотичното налягане в него.
Освен малпигиевите съдове други органи на отделителната система са
мастното тяло и нефроцитите.
Мастното тяло очиства кръвта от ненужните вещества във вид на кристали,
като ги натрупва в мастните клетки. Нефроцитите, които са безформени клетки
2
в хемолимфата очистват кръвта от отровни вещества и чужди тела натрупвайки
ги в себе си.
3. Физиология на дишането
Насекомите са организми, които приемат кислород и отделят въглероден
диоксид. Това се осъществява, чрез проникване на въздуха, чрез стигмите в
трахейните стъбла и по-късно, чрез разклоненията им и трахеолите до
тъканите и клатките.
Постъпването на въздуха в трахеите се осъществява, чрез дифузия(пасивно), и
чрез вентилация(активно).
Дифузия – трахейния въздух наситен с въглероден диоксид се заменя
постоянно с кислород навлизащ с въздуха, чрез стигмите, които се отварят и
затварят.
Вентилация – приемането на въздух и отделянето на въглероден диоксид се
осъществява, чрез свиване и разпускане на коремчето. Дишането, чрез
вентилация се наблюдава при оси, пчели, мухи и др.
Интензивността на дишането се измерва, чрез дихателния коефициент (К),
които се изразява с отношението на отделения въглероден диоксид и
количеството на приетия кислород.
4. Поведение при насекомите – поведението на насекомите в околната среда
се определя от нервната дейност на нервната система. То се изразява в
няколко вида нервна дейност обусловена от рефлекси, които са прости и
сложни. При простите рефлекси участват ганглиите на гърдите и коремчето, а
при сложните тези на главата. Към простите се отнасят така наречената
танатоза – тази нервна дейност е вродена и се предизвиква от външен признак,
като удар и др. По-висша форма нервна дейност са таксисите – те са
отношение на насекомите, към различни дразнители от външната среда -
химични вещества, вода и др. Те биват:
Хомотаксии – отношение към определени химични съединения. Имат значение
за храната, копулацията, избора на място за яйцеснасяне.
Фитотаксиси – отношение към светлината при нощни насекоми.
Термотаксиси – отношение към температурата(търсене на оптимална
температура).
Хидротаксиси – отношение кум влагата (търсене на оптимална влага).
Таксисите могат да бъдат положителни, когато насекомите се привличат от
дразнителя и отрицателни – движенията са в обратна посока.
Инстинкти – те са най-сложната форма на поведение на индивида. Характерно
за тях е, че са вродени и се наричат още безусловни. Появяват се единствено
под въздействие на вътрешни фактори в това число – глад, полова зрялост и
др. Съществуват и така наречените условни рефлекси, които са индивидуални
и временни. Те възникват под въздействието на фактор от околната среда и
тяхното проявление изчезва с премахването на дразнителя.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Лекции по Ентомология

Пълни лекции по ентомология за студенти в Аграрен университет Пловдив...
Изпратен от:
resident_evil16
на 2015-06-24
Добавен в:
Лекции
по Ентомология
Статистика:
236 сваляния
виж още
 
 

Лекции по Ентомология

Материал № 1188609, от 24 юни 2015
Свален: 236 пъти
Прегледан: 245 пъти
Предмет: Ентомология, Биология
Тип: Лекция
Брой страници: 35
Брой думи: 9,630
Брой символи: 60,823

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Лекции по Ентомология"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала