Големина на текста:
Медицинското образование e образование, свързано с обучението и
практиката на лекарите и другите медицински специалисти, както и
работещи в областта на здравеопазването, като медицинските училища
могат да варират по насоченост - стоматология, фармакология,
терапевтични и т.н. Медицинското образование и обучение варира в много
голяма степен сред света, като различни методологии са използвани, както
и в областта на образователните изследвания.
Чл. 174. От Закон за Здравето :
(1) Медицинското образование осигурява и гарантира обема и качеството
на подготовка на медицинските специалисти, както и на немедицинските
специалисти, работещи в националната система за здравеопазване.
(2) Основни принципи при провеждане на медицинското образование са:
1. продължителност и високо качество на преподаването с усвояване на
гарантиран обем теоретични знания и практически умения;
2. етапност и непрекъсваемост на обучението;
3. право на избор на специалност.
В България първият Медицински факултет е създаден към Софийски
Университет . Медицинският университет - София е най-старата
институция за висше медицинско образование. Той е национална учебна,
научна и лечебна институция, която провежда образователна и здравна
политика, отговаряща на световните стандарти и българската медицинска
школа.
Законът за създаване на Медицински факултет към Софийския
университет е приет от 17-то Народно събрание на 10 Ноември 1917 г. С
постановление 21 на цар Фердинанд влиза в сила и е записано в
правителствената Бяла книга на 22.11.1917г. Законопроектът е внесен от
министър Пешев. Първата лекция в МФ е изнесена на 10 април1918.
На официалното откриване присъстват министъра на образованието и
членове на Висшия медицински съвет. Професор Г.Шишков прочита
първата лекция на тема зоология, а втората е от Ал.Христов, професор по
физика.
Медицинска професия- според Закон за Здравето :
Чл. 183. (1) (Изм. - ДВ, бр. 85 от 2005 г., в сила от 25.10.2005 г., изм. -
ДВ, бр. 41 от 2009 г., в сила от 02.06.2009 г.) Медицинската професия се
упражнява от лица, притежаващи диплома за завършено висше образование
по специалности от професионални направления "Медицина", "Дентална
медицина", "Фармация" и "Здравни грижи".
Нова директива на Европейския съюз - 2005/36/ЕО, заменя досега
действащите директиви за признаване на професионална квалификация по
медицинска професия. Директивата влезе в сила в страните-членки на ЕС
от 20 октомври т. г. С нея се отменят всички действали до момента
секторни директиви, както и директивите по Общата система, които
засягат 14-те регулирани професии - лекар, лекар по дентална медицина,
фармацевт, медицинска сестра - общ профил, акушерка, фелдшер,
медицински лаборант, рентгенов лаборант, рехабилитатор, санитарен
инспектор, ортопедичен техник, масажист, помощник-фармацевт и
зъботехник.
Новият документ обединява отменените директиви. В него няма изменения,
които съществено променят условията за признаване или за удостоверяване
на професионална квалификация по медицинска професия. Предвижда се
възможност Общата система за признаване да се приложи и за 5-те
професии, за които важеше само автоматичното признаване (лекар, лекар
по дентална медицина, фармацевт, акушерка, медицинска сестра - общ
профил). Общата система вече ще се прилага за всички медицински
професии, при които не може да се приложи автоматично признаване. В
тези случаи държавата-членка по приемане следва да вземе предвид
досегашния професионален опит и да предложи на лицето съответни
"компенсационни мерки" - период на приспособяване или тест за
пригодност.
Издадените от Министерството на здравеопазването удостоверения за
придобита в България квалификация по медицинска професия до влизане в
сила на новата директива са напълно валидни и следва да бъдат приемани
от държавите-членки на ЕС, ЕИП и Швейцария. Поради това ведомството
няма основание да преиздава издадените по отменените директиви
удостоверения.
Медицински научни изследвания върху хора според Закон за Здравето :
Чл. 197. (1) Министерството на здравеопазването организира и контролира
провеждането на медицински научни изследвания върху хора.
(2) Медицинско научно изследване по смисъла на този закон е всеки опит
върху хора, който се извършва с цел повишаване на медицинското познание.
(3) Изследваното лице има всички права на пациент.
(4) Медицинското научно изследване се осъществява при осигуряване на
максимална безопасност за здравето на изследваното лице и запазване
тайната на личните му данни.
(5) Интересите на изследваното лице са по-важни от научните и
финансовите интереси на изследователя във всеки етап на медицинското
изследване.
Чл. 198. (1) Медицински научни изследвания върху хора не се извършват,
когато:
1. противоречат на закона или на медицинската етика;
2. не са представени доказателства за тяхната безопасност;
3. не са представени доказателства за очакваните научни ползи;
4. не съответстват на поставената научна цел и на плана за провеждане на
научното изследване;
5. съществува повишен риск за здравето и живота на изследваното лице.
(2) Не се провеждат медицински научни изследвания върху хора с
химически субстанции и физични източници на лъчение, които могат да
предизвикат изменения в човешкия геном.
(3) Не се провеждат медицински научни изследвания върху хора с продукти
на генното инженерство, които могат да доведат до предаване на нови
признаци в потомството.
Никой не може да бъде подлаган на медицински, научни или други опити
без
неговото доброволно писмено съгласие (член 29, ал.2 от КРБ)
Основавайки се на принципите и рагламентите на Конвенцията за защита на
правата
на човека и човешкото достойнство във връзка с прилагането на
постиженията на
биологията и медицината (Конвенция за правата на човека и
биомедицината) е разработен
Раздел IV "Медицински научни изследвания върху хора. Медицинска
наука" от Закона за
здравето.
Законът за здравето регламентира понятието «медицинско научно
изследване» като
- всеки опит върху хора, който се извършва с цел повишаване на
медицинското познание.
Министерството на здравеопазването организира и контролира
провеждането на
медицински научни изследвания върху хора. Медицинското научно
изследване се
осъществява при осигуряване на максимална безопасност за здравето на
изследваното лице
и запазване тайната на личните му данни.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Медицинско образование. Медицинска професия. Признаване на професионална квалификация по медицинска професия. Медицински научни изследвания върху хора. Медицинска наука.

Медицинското образование e образование, свързано с обучението и практиката на лекарите и другите медицински специалисти, както и работещи в областта на здравеопазването...
Изпратен от:
dd55
на 2015-06-11
Добавен в:
Курсови работи
по Здравен мениджмънт
Статистика:
7 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Стратегическия подход в развитието на здравеопазването

07 май 2007
·
1,224
·
17
·
2,237
·
447
·
1

Като сложна система от медицински и немедицински мероприятия, насочени към опазване и укрепване на сдравето и увеличаване на творческата работоспособност на населението, здравеопазването се нуждае от единни подходи...
 

Етика на здравната политика


През последните няколко години от реформата в здравеопазването все повече се обръща внимание на решаването на етични въпроси от медицинската практика...
 

Нормативна рамка на здравеопазването в Б-я

28 окт 2009
·
85
·
6
·
783

През 1998 година Народното събрание прие Закон за здравното осигуряване (ЗЗО) с него в страната ни беше въведено задължителното здравно осигуряване...
 

Здравно осигуряване

26 мар 2009
·
428
·
7
·
1,219
·
350

Необходимите промени в системата на здравно осигуряване Какви са проблемите на сегашната здравноосигурителна система?...
 

Здравеопазване

01 фев 2009
·
1,228
·
38
·
10,647
·
1,083

Разработване на темите за държавен изпит за специалност Здравен мениджмънт 2008 г.
1 2 »
 
Онлайн тестове по Здравен мениджмънт
Тест по здравен мениджмънт за магистри от МУ Варна, 2014 г.
изпитен тест по Здравен мениджмънт за Студенти от 5 курс
Тестът съдържа 69 въпроса по дисциплината Здравен мениджмънт. Всеки въпрос има само един верен отговор. Предназначен е за студенти магистри от МУ Варна.
(Лесен)
69
12
1
14 мин
29.08.2014
Икономика, организация и финансиране на лечебните заведения
изпитен тест по Здравен мениджмънт за Студенти от 2 курс
Тестът е за студенти по здравен мениджмънт. Въпросите са само с един верен отговор.
(За отличници)
50
1
1
10 мин
16.08.2019
» виж всички онлайн тестове по здравен мениджмънт

Медицинско образование. Медицинска професия. Признаване на професионална квалификация по медицинска професия. Медицински научни изследвания върху хора. Медицинска наука.

Материал № 1186001, от 11 юни 2015
Свален: 7 пъти
Прегледан: 15 пъти
Предмет: Здравен мениджмънт, Икономика
Тип: Курсова работа
Брой страници: 5
Брой думи: 1,188
Брой символи: 7,781

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Медицинско образование. Медицинска професия. Пр ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения