Големина на текста:
ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ
Външнотърговската дейност е една от стратегиите за навлизане на нови пазари.
Тя е най-старата, най-разпространената и най-семплата форма на международни контакти.
Външната търговия представлява съвкупността от връзки на международните партньори в
последния стадии на възпроизводствения процес.
ОСНОВНИ СТЪПКИ ЗА ИЗЛИЗАНЕ НА ВЪНШЕН ПАЗАР
1. Преди да излезе на чуждестранния пазар една фирма трябва да се утвърди на
собствения си, национален пазар, като по този начин печели доверието и на чуждестранните
партньори.
2. Следващата стъпка е фирмата да създаде дълготрайна връзка с чуждестранните
партньори, което ще облекчи бизнес контактите. Фирмата трябва да се стреми и към тясна
специализация и да е наясно с мотивите за излизането на чуждия пазар.
3. Изборът на чуждия пазар се избира посредством няколко критерия:
- поглъщателни способности на пазара
- перспективност на чуждия пазар- разходи за навлизане на чуждия пазар
- рисковете, които той носи
- конкретни предимства, които предоставя
Като цяло чуждите пазари са пазари на купувача.
ВИДОВЕ ВЪНШНОТЪРГОВСКИ СДЕЛКИ
Сделките се класифицират на : - класически форми на външна търговия - внос, износ -
специални сделки - свързани, косвени и други В зависимост от възприетия начин на плащане
се разделят на стокообменни операции, посреднически операции, специфични операции. В
зависимост от етапа на производствения процес, в който възникват връзките се делят на
традиционно чисто търговски операции и
нетрадиционни комплексни операции.
Обвързани насрещни сделки - Бартер - изграден е на принципа на компенсацията -
продажбата на една стока е свързана задължително с покупката на друга. Може да се
извършва със или без насрещно плащане във валута, бартера е пълна, 100% операция и се
извършва на базата на един договор. Бартерните сделки могат да бъдат:
- междудържавни - прилича много на клиринговата сделка и затова се казва още мини
клиринг, основава се на бартерно споразумение и се осъществяват множество бартерни
операции между държавите, сключили споразумението. При мини клиринга няма насрещно
плащане във валута.
- междуфирмени - обменят се на принципа стоки на еднаква стойност.
Компенсационната търговия се нарича още голям бартер, но разликата при нея е, че се
разменят много на брой стоки и освен междуфирмен бартер се сключва и
междуправителствен или малък клиринг.
Клаузата "байбак" в договора за доставка означава, че доставчика е задължен да сключи
втори договор за насрещна доставка на стоки. 2
Амбрела Агриймънт или Споразумението на Чадъра е базово съглашение, специален
протокол това е дългосрочна принципна договореност между партньорите за поредица от
насрещни сделки
При рамковите операции сделките се извършват на принципа на клиринг, но в стоковия лист
са записани по-малък на брой стоки.
Заменните сделки обикновено са външнотърговски операции, чрез които се преследват
политически цели, валутно финансов ефект, разнообразяване асортимента на вътрешния
пазар чрез внос на чуждестранни стоки и износ на отечествени.
Посредническите сделки - имат широк диапазон на действие от информационното
осигуряване на контрагентите по сделките до извършването на някои специализирани
производствени функции и на различни маркетингови мероприятия. Собствеността на стоката
преминава върху посредника в случаите на препродажба и при някои ре експортни операции.
При всички други случаи на посредническа дейност, включително и при комисионната и
консигнационната търговия посредника не получава право на собственост върху стоката.
При комисионната търговия комисионерът сключва договор със своя доверител да
извършва сделки от свое име, но за негова сметка. Това се препоръчва при фирми, които
нямат опит във ВТ, които излизат на нов пазар или пък лансират непозната стока на
съществуващ пазар.
Консигнационната търговия е специален вид комисионна сделка при която доверителят
предоставя на консигнатора своята стока с цел тя да бъде продадена на съответния пазар.
Отношенията между двамата се уреждат на базата на договор за консигнация, като
консигнаторът продава стоката от свое име, но за сметка на консигнанта. Този вид търговия
се използва при продажба на стоки, неизвестни за потребителя, при продажба на машини и
съоръжения на отделни пазари или когато трябва да се поддържат запаси от резервни
части, да се осигури специализирано техническо обслужване и т.н.
Агентските сделки са сделки които се реализират на основата на дългосрочен договор
между доверителя и агента. Агентът сключва сделки от името и за сметка на принципала,
като възнаграждението, което получава, произтича от агентския договор и се нарича
провизион. Брокерските сделки са разновидност на агентските, но брокерите имат по-
ограничени права и се използват за еднократно поръчение. Реекспортни операции
Реекспортните операции са сложни комбинации от сключени самостоятелно външнотърговски
сделки с цел продажба на една или повече стоки при участието на контрагенти от повече от
две страни. За реекспортните сделки е без значение дали стоката подлежи или не на
преработка, дали се намира или не в обръщение на вътрешния пазар. Целта на реекспорта е
извличане на чиста валутна печалба
ВЪНШНОТЪРГОВСКА СДЕЛКА ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА
Ще се спра на традиционната външнотърговска сделка за покупко-продажба.
I. Подготовка
Подготовката на ВТС може да бъде обща и конкретна, като целта е да се избере подходящ
чужд пазар и конкретен чуждестранен партньор. Подготовката включва още и влизане в
контакт с чуждестранни партньори, като инициативата може да бъде както на износителя,
така и на вносителя, а може да бъде и по желанието на двамата, като единствено формите на
търговски контракт се различават. Формите на търговски контракт по инициатива на
износителя могат да бъдат: - предоставяне на рекламни материали
- участие в международни панаири и изложби
- изпращане на търговски предложения.
Офертата има най-общо 2 форми - типова оферта и свободна оферта. При изпращане на
мостри се изпраща и авизо, за да може партньорът да освободи 3
безмитно стоката. Офертите са доста подробни и съдържат по-голямата част от клаузите на
бъдещия договор. Тези клаузи биват:
- Основни клаузи - наименование на стоката, качество, количество, офертна цена, начин на
плащане, франкировка и други.
- Задължителни клаузи - опаковка, етикет, маркировка, арбитраж, гаранционен срок.
Видовете оферти са:
- според степента на ангажимент на страните по сделката
- според целите, които преследва офертата
- според начина на изработване на офертата
Твърдата оферта обвързва оферента с условията залегнали в офертата в рамките на срока
на нейната валидност - опция. Опцията се изписва в долния ляв ъгъл на офертата. Ако в
рамките на опцията носителят акцептира офертата без промяна, то имаме сключена ВТС и
минаваме на етап изпълнение. Ако обаче носителят промени дори минимално някоя от
клаузите, той прави контра оферта, която не е ангажираща за оферента. Само след акцепт на
офертата имаме сключване на ВТС. При свободната оферта няма опция и тя може да се
изпраща свободно до неограничен брой партньори без ангажимент. Изборът на една от двете
оферти се определя от различните условия на пазара. Ако пазарната конюнктура е
благоприятна или износителят е монополист на пазара е хубаво офертата да е свободна. При
обратното, изборът на износителя зависи от неговото лично виждане.
Форми на търговски контакт по инициатива на вносителя: - запитване - поръчка -
международен търг - търговско писмо с желание за осъществяване на търговски контакт
ПОДГОТОВКА ЗА ВОДЕНЕ НА ПРЕГОВОРИТЕ
Част от подготовката на сделката е и подготовката за водене на преговорите
1. Водене на преговори
Воденето на търговски преговори може да се извършва по няколко начина
- В писмен вид - за неопитни фирми
- по телефона - доуточняване на детайли по сделката, като задължително след това
кореспонденцията отново се привежда в писмен вид
- чрез личен контакт - водят се обикновено от екип от трима души, като всеки отговаря за
отделни клаузи от договора на бъдещата сделка.
2. Технологията на преговорите :
- преговорите започват в момента на пристигане на делегацията
- започват на точно определено място и време
- хубаво е да минат няколко минути преди започване на съществените преговори по сделката
- предварително се определят местата на делегатите на масата
- ако преговарящите не се познават предварително се разменят визитки
- започва се с второстепенните и се преминава към първостепенните клаузи
- при конфликт се взима почивка и др.
ТЕХНИКИ НА ПРЕГОВАРЯНЕ
3. Техники за преговаряне
Съществуват различни видове техники на преговаряне. 4

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Външнотърговска дейност

Външнотърговската дейност е една от стратегиите за навлизане на нови пазари...
Изпратен от:
katrin
на 2015-05-29
Добавен в:
Лекции
по Международна икономика
Статистика:
19 сваляния
виж още
 
 
Онлайн тестове по Международна икономика
Тест по международни финанси
изходен тест по Международна икономика за Студенти от 3 курс
Тест по международни финанси. Всички въпроси, с изключение на №4 имат само един верен отговор.
(Труден)
24
18
1
10 мин
26.03.2013
Тест по международна икономика
междинен тест по Международна икономика за Студенти от 4 курс
Тест по международна икономика върху темите - валутен курс, валутни системи, износ, внос. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Труден)
39
24
1
6 мин
19.07.2013
» виж всички онлайн тестове по международна икономика

Външнотърговска дейност

Материал № 1182826, от 29 май 2015
Свален: 19 пъти
Прегледан: 27 пъти
Предмет: Международна икономика
Тип: Лекция
Брой страници: 9
Брой думи: 3,176
Брой символи: 17,672

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Външнотърговска дейност "?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала