Големина на текста:
Хипонатриемия и хипернатриемия
Вергина Николаева Матева, ф. 3143, 9
-та
група, V курс
Въведение
?Na
+
е основният екстрацелуларен катион. Играе основна
роля в поддържане на осмоларитета. Обуславя
възникавнето на акционния потенциал, транспорта през
клетъчните мембрани, има отношение към КАС,
активността на някои ензими и др. Референтните
стойности на серумния Na
+
варират при различните
лаборатории, но обичайно са в границите 135 – 150
mmol/l. Отклоненията в от тези стойности са резултат на
разстройства във водно-елктролитната хомеостаза, които
водят до промени в относителната стойност на Na
+
в
телесните течности.
Хипонатриемияопределение, класификация, общи сведения
?Под хипонатриемия разбираме серумна концентрация на
Na
+
под 135 mmol/l.
?Смъртността е около 4 – 9 %
?Може да бъде класифициране по различни принципи:
?Според скоростта на настъпването: остра и хронична
?Според причината за натриевата загуба: бъбречна и
извънбъбречна
?Според състоянието на циркулиращия обем:
хиповолемична, еуволемична и хиперволемична.
Хиповолемична хипонатриемия
?Под хиповолемична хипонатриемия се разбира абсолютно
или релативно понижение на серумния Na
+
на фона на
понижен общ обем на циркулиращата кръв.
?Хиповолемията води до значима неврохуморална
активация, в следствие на което се повишава секрецията
на вазопресин (АДХ). Това спомага да се поддържат
стойностите на АКН чрез повишаване на водната
реабсорбция през V
2
рецепторите, което може да доведе
до хипонатриемия.
?Извънбъбречни прични за хиповолемична хипонатриемия
могат да бъдат загуби от повръщане, диария, през
дренажи, ексцесивно потене, изгаряния, панкреатити,
илеуси, болест на Адисон. Количеството на Na
+
в
урината е под 20 mmol.
Хиповолемична хипонатриемия
?Бъбречните причини за хиповолемична хипонатриемия се
характеризират с повишени загуби на Na
+
с урината,
водещи до хиповолемия и повишение на концентраацията
на вазопресин. Концентрацията на Na
+
в урината е над
20 mmol. Типични бъбречни причини са рефлукс-
нефропатия, интерстициални нефрити, пост-
обструктивни уропатии, възстановителна фаза на остра
тубуларна некроза.
?Тиазидните диуретици могат да доведат до
хипонатриемия по много механизми, включително и до
диуретик-асоциирана хиповолемия с хипонатриемия.
Хиповолемична хипонатриемия
?Повишената екскреция на не- или слаборезорбируеми
осмотично активни вещества (глюкозурия, кетонурия,
бикарбонатурия) също може да бъде причнина за
хиповолемична хипонатриемия.
?Рядка причина за хиповолемична хипонатриемия може да
бъде ицеребралният синдром на загуба на сол‘ – рядко
състояние, което се провокира обичайно от травма или
тумори на главния мозък.
Хиперволемична хиповолемия
?Под хиперволемична хипонатриемия се разбира
абсолютно или релативно намаление на серумният Na
+
при повишен обем циркулираща кръв.
?Пациентите са с повишение на тоталния Na
+
-Cl
-
,
придружено от по-голямо повишение на обема на
телесните течности, което води до понижена
концентрация на Na+.
?Среща се обичайно при ХЗСН, чернодробна цироза,
нефротичен синдром.
?По правило уринната концентрация на Na
+
е много
ниска (под 10), дори и след прилагане на физиологичен
разтвор.
?Степента на хипонатриемията е индиректен индекс за
неврохуморалната активация и важен прогностичен
белег.
Еуволемична хипонатриемия
?Под еуволемична хипонатриемия се разбира абсолютно
или релативно понижение на серумния Na
+
на фона на
нормален общ обем на циркулиращата кръв.
?Може да се прояви при тежък хипотиреоидизъм, акто
при постигане на еутироидно състояние хипонатриемията
се корегира.
?Тежка еуволемична хипонатриемия може да има също и
при вторична адренална инсуфициенция (хипофизарна
етиология). Причината за това е, че глюкокортикоидите
осъществяват контрол върху секрецията на АДХ по
принципа на отрицателна обратна връзка. Поради това
заместителна терапия с хидрокортизон бързо
нормализира отговорът на АДХ на осмоларитета.
Еуволемична хипонатриемия
?Синдромът на ШварцБартер (синдром на неадекватна
секреция на АДХ) е най-честата причина за еуволемична
хиповолемия. Представлява повишена секреция на АДХ и
най-често е част от паранеопластичен синдром (особено
при дребноклетъчен белодробен карцином) или е
резултат от отпадане на регулацията на хипофизата
върху АДХ-секрецията при тежки пневмонии, белодробни
абсцеси, плеврални изливи, туберкулоза, менингити,
субарахноидни кръвоизливи, мозъчни абсцеси, синдром
на Гилен - Баре, саркоидоза, прием на медикаменти
(валпроева киселина, ципрофлоксацин, фенотиазин,
циклофосфамид, карбамазепин, морфин и др.)
Еуволемична хипонатриемия
?Ако трябва да бъдем точни, пациентите със синдром на
Шварц - Бартер не са еуволемична, а субклинично
хиперволемични в резултат на повишената водна
задръжка. Често се наблюдава ниска серумна пикочна

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Хипонатриемия и хипернатриемия

Реферат на тема хипо- и хипернатриемия за кредит "Спешни състояния в ендокринологията", проф. Геренова, 5-ти курс...
Изпратен от:
Vergina Mateva
на 2015-05-27
Добавен в:
Реферати
по Ендокринология
Статистика:
5 сваляния
виж още
 
 

Хипонатриемия и хипернатриемия

Материал № 1182432, от 27 май 2015
Свален: 5 пъти
Прегледан: 15 пъти
Предмет: Ендокринология, Медицина
Тип: Реферат
Брой страници: 14
Брой думи: 2,862
Брой символи: 19,221

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Хипонатриемия и хипернатриемия"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала