Големина на текста:
Съдържание:
1. Лишаване от свобода.
1.1 режим на наказанието;
1.2 елементи на наказанието лишаване от свобода;
1.3 изпълнение на наказанието;
1.4 краткосрочно лишаване от свобода;
2. Доживотен затвор.
2.1 видове доживотен затвор;
2.2 доживотен затвор без замяна;
2.3 доживотен затвор с възможност за замяна с лишаване от свобода;
Лишаването от свобода е наказание, постановено от съд, за
извършено престъпление и представлява ограничаване възможността на
осъдения да се придвижва свободно в пространството, което се постига
чрез изолирането му в специални места - затвори, поправителни домове за
непълнолетните, трудово-поправителни общежития или концлагери.
Наказанието лишаване от свобода е принудително изолиране на осъдения в
специални места, при което се ограничава възможността му да се
придвижва свободно в пространството и да определя сам своя режим на
живот, ограничават се социалните му контакти, както и възможността да
упражнява някои от правата си, когато последното е несъвместимо с
характера на това наказание. По отношение на осъдени с тежка психопатия
или страдащи от разстройство на съзнанието, което не изключва
вменяемостта, както и по отношение на осъдени лица, които са зависими от
наркотични вещества, се полагат съответни медицински грижи.
Ограничава се в значителна степен правото на свободно предвиждане на
осъдения. Това става като лицето се настани в поголямо или помалко
затворено помещение ( пенетенциарно заведение). Тези заведения и по света
и у нас са два типаза пълнолетни и непълнолетни, съответно затвори и
поправителни домове. Към пенетенциарните заведения се обособяват т.нар.
трудово поправителни общежития от открит, полуоткрит и закрит тип.
Чрез трудово поправителните общежития се дава възможност да се
изпълняват отделните режими.
Режимите са пет вида:
-лек
-общ
-строг
-усилено строг
-специален
Само първите три вида режима се прилагат спрямо лицата от женски пол, а
само втория и третия спрямо непълнолетни. Мотивите свързани с тези
законодателни решения са очевиднистава дума за възможността
съответните лица да изтърпят физически дадения режим.
Режимът бива определян първоначално от съда, счита се, че ако съдът не е
определил този режим, то наказанието не е индивидуализирано и не може
да започне неговото изтърпяване. В такъв случай се свиква ново открито
заседание с присъствието на страните и съдът се произнася по въпроса за
режима. Засягат се и множество други права, респективно възможности за
тяхното упражняване при наличие на наймалко на едно от трите условия:
1) такова лишаване е поставено изрично с присъдата;
2) такова лишаване или ограничаване произтича от закона или друг
нормативен акт;
3) макар и да липсва такова ограничение счита се, че лицето е ограничено с
правата си, които са несъвместими с изтърпяване на наказанието.
Тези условия имат своето изрично законово основание в Закона за
изпълнение на наказанията и задържането под стража.
Чрез лишаването от свобода се ограничава и възможността на осъдения сам
да определя своя режим на живот. В местата, където той е изолиран
принудително, съществува задължителен режим на труд, почивка и други
занимания, определян не от него самия, а от администрацията на тези места
въз основа на закона.Дисциплинарните наказания налагани от
администрацията в пенетенциарното заведение не са елемент от
наказанието лишаване от свобода.Когато деецът е извършил
престъплението като непълнолетен, изпитателният срок е от една до три
години. Ако в изпитателния срок деецът извърши престъпление от общ
характер, съдът може да постанови отложеното наказание да не бъде
изтърпявано или да бъде изтърпяно отчасти.
Наказанието лишаване от свобода винаги се налага за определен срок.
Минималните и максимални размери са посочени общо в закона. Според
правилото на чл. 39, ал.1 НК лишаването от свобода може да бъде от 3
месеца до 20 години. Но разпоредбата на ал. 2 предвижда, че е възможно по
изключение наказанието лишаване от свобода да бъде за срок до 30 години.
Това е допустимо при замяна на доживотен затвор, в случаите на
увеличаване общото най-тежко наказание за съвкупност от престъпления на
основание чл. 24 НК, когато се определя общо наказание при общ рецидив
по 27, ал.1 НК, както и за някои особено тежки умишлени престъпления,
при условие, че това е специално предвидено в Особената част на кодекса.
Положителната особеност на наказанието лишаване от свобода е, че то дава
най-големи възможности за постигане на всички цели на наказанието по чл,
36, ал.1 НК. По-специално трябва да се отбележи, че в сравнение с
наказанията, които не засягат свободата, при изпълнението на лишаването
от свобода най-ефикасно се ограничава възможността на осъдения да
извърши ново престъпление. От друга страна възможността за количествено
отмерване срока на лишаването от свобода и степента на засягане правата
на осъдения чрез различията в режима на неговото изпълнение подчертават
и възмездния характер на това наказание.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
31 май 2019 в 11:59 студент на 21 години от Благоевград - Югозападен университет "Неофит Рилски", факулетет - Правно- исторически факултет, специалност - Право, випуск 2020
20 май 2019 в 01:44 студентка от Пловдив - ПУ "Паисий Хилендарски", випуск 2004
15 май 2019 в 22:57 ученик на 22 години от София - Национална търговско - банкова гимназия, випуск 2016
02 май 2019 в 00:11 ученичка на 22 години от Дупница - СОУ "Св. Паисий Хилендарски", випуск 2016
 
 
Онлайн тестове по Наказателно право
Тест по обща част на наказателно право
изпитен тест по Наказателно право за Студенти от 3 курс
Изпитен тест по наказателно право (обща част). Почти всички въпроси позволяват посочването на повече от един верен отговор.
(Лесен)
68
41
1
5 мин
09.08.2013
Тест по наказателно право– особена част
изходен тест по Наказателно право за Студенти от 4 курс
Това са въпроси по Наказателно право- особена част, подходящ за подготовката за изпита. По-голяма част от въпросите позволяват посочването на повече от един верен отговор.
(Лесен)
54
139
1
3 мин
15.07.2013
» виж всички онлайн тестове по наказателно право

Лишаване от свобода и доживотен затвор

Материал № 1178642, от 11 май 2015
Свален: 37 пъти
Прегледан: 34 пъти
Предмет: Наказателно право, Право
Тип: Курсова работа
Брой страници: 8
Брой думи: 1,878
Брой символи: 11,254

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Лишаване от свобода и доживотен затвор"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала