Големина на текста:
4.Методи и похвати за обучение по КТБД.
Методът е начин за педагогическо адаптиране на действителността към възрастовите и
индивидуалните способности на децата с цел усвояване на социалният опит на
обществото в съвместна дейност с учителя.
Методите в обучението по КТБД се дифинират по следния начин :
-методи за комникация;методи за възприемане и облеследване на обектите;методи за
практическа дейност.
Комуникативни методи са беседата и обяснението.
Беседата е система от въпроси,които оточняват техническият процес :
Как”,”Какво”.Тя е кратка,ясна,точна.С нейна помощ се извършва достъпен и правилен
технически анализ на параметрите,които конструират конструкцията.При 3-5 год. Деца
беседата е описателно-действена,а при 3-7 годишните има аналитичен характер.
Обяснението уточнява изпълнението на техническите действия и технологичните
операции по време на показа.
Методи за възприемане и обследване са:
-наблюдениеначин за непосредствено сетивно възприемане на модела на предмета.
-анализ на образецаима за цел с достъпна техническа терминология да изясни
структурно-функционалните параметри.
Методи за практическа дейност
-ситуацияупражнениедава възможност на детето да упражнява технически
действия.
-моделиранепроцес на изработване на модел на предмет.
-ескперимент- осъществява се основно с два способадоконтруиране и
преконструиране.
-игриконструктивни,дидактически,театрализирани.
Конструирането също е метод на обучение.Той бива :
-предметно-оперативен - при манипулиране;
-информационнопознавателен ;
-игрово-преобразуващ;
-практико-изпробващ;
Похватът е конкретно действие на учителя,което внася точност в смисъла на
образователното съдържание в педагогическата ситуация.
Похвати за обучение :
-словестни-обяснение,напомняне,поущрение.
-нагледниобразец,показ на образец,показ на действия
-игровидидактична игра,конструктивна игра,художествени средства.
Похвати за практическа дейност:
-общологически,специфично логически,организационно-технически
6.ЯдроКонструиране и моделиране.Дидактически
параметри:цел,очаквани резултати,методически изисквания,възрастов
потенциал.
ЯдротоКонструиране и моделиранепредвижда усвояване на специализирани знания
и технологични действия,чрез които децата възпроизвеждат обемни модели на предмети
по конкретни технически параметри.
Образователното съдържание на това ядро предвижда запознаване на децата с
контруктивно-функционалните особености на предметите.
Целите на ядротоКонструиране и моделиранеса :
-то осигурява достъпни технологии за обработване на технологични материали;
-предпоставя специализирани образователни стратегии за технологично обучение в
предучилищна възраст.
Тези цели очертават обхвата на знанията и уменията като система от следните очаквани
резултати:
-децата да опознаят някои технически обекти и да усвоят знания за тяхното
технологично възпроизвеждане;
-да усвоят знания за разнообразни технологични материали;
-да овладеят типичните способи и да ги комбинират при обработване и съединяване на
материалите;
-да конструират предмети,в чийто процес се учат да спазват точен алгоритъм на
действията и етапите на работа;
-да изработват някои елементи за оформяне на модела;
-да разбират и следват указанията;
-да използват продукта на дейността в игрови ситуации и други дейности;
-да разбират взаимоотношението между предметите в пространството;
-постепенно да преминават към конструиране на предмети с по малък обем и по-сложна
конструкция;
-да участват във форми за екипно и съвместно конструиране;
-да осмислят значението на контруктивно-техническата дейност;
Формите за усвояване на съдържание по конструиране и моделиране биват:
-задължително регламентирани ситуацииобучаваща педагогическа ситуация в
разнообразни организационни варианти;
-задължително нерегламентирани ситуации- провокират се от учителя съобразни
степента на усвоените знания и умение.
Методическите изисквания:
-оптимално проектиране на ЗРС И ЗНС по конструиране и модлеиране с тематичните
единици във вътрешен междуядрен план;
-изборът на образците за онагледяване трябва да бъде ъсобразен със следните
изисквания:-знанията за обекта,степента на развитие,материала,сложността на
конструкцията;
-подсигуряване на подходящи материали за конструиране ци подходящи инструменти за
тяхн ото обртаботване;
-усвояване и използване на специализирана техническа терминология;
-приложение на продукта на конструктурската дейност в игрови и други занимания;
Средствата,с които се реализира предметният продукт в обучението о кионструиране и
моделиране са:
-на обемни модели на предметипечатни модели,строителни технически кон плекти
Lego,природни и отпадъчни технологични материали;
-на плоски модели в равнинапъзели,играТанграм”.
Възрастовият потенциал на децата по конструиране и моделиране е различен във всяка
друга.
В I група (3-4 год) обучението по конструиране и моделиране е предметно
действено,възпроизвеждането е по образец и постира разбиране у децата на равнище.Тук
се задава въпросаКакво е това?”.Значими са игровите похвати.Действията,които се
усвояват са елементарниподреждане,низане,забождане,съединяване.
В II група (4-5 год) се постига систематизиране на знанията и уменията и посволява
усвояването на нови.Обогатява се избора на материал,конструкциите стават по-
сложни,дейноста все още се извършва на равнище конструиране по образец,но
постепенно придобива по-определен технологичен характер.
В III група (5-6 год) децата осмислят по сложни закономерности при технологичното
изграждане на предметите.Тук навлиза въпросаКак”.Взаимодействието между
познаватените и практическите действия е на равнищеобраз-конструкция-функция”.
В IV група (6-7 год) обучението по конструиране и моделиране обобщава придобитите
знания и умения.Де цата могат сами да организират и планират контруктивно-
техническата дейност,за създават замисъл и обмислят неговото решение,да обясняват
на върастният,да подбират подходящи материали,да създават игрова ситуация с
продукта на дейността.Тук въпросите саЗащо”,”Как”,”Кой”,”Кога”,”Къде”.Постига се
преструктуриране на елементитето – „функцияобразконструкция”.
7.ЯдроОбработване и съединяване на материали.Дидактически
параметри:цел,очаквани резултати,методически изисквания,възрастов
потенциал.
Обучението по ядроОбработване и съединяване на материалигарантира успешно
ориентиране на детето в технологиите за работа с материалите.
Параметрите на образователното съдържание за 3- 7 годишните деца гарантират
натрупване на представи и знания за материалите и комплекс от умения за ръчно
изработване.Основата характеристика на това ядро е технико-технологичната.При
системно обучение по ОСМ децата се научават самостоятелно да изработват предмети
играчки.
Целите на обучението по ОС са:
-осигурява достъп до съвременни материали и технологии за техническа дейност;
-предоставя специализирани образователни стратегии за усвояване на знания за различни
по свойства материали и формиране на умения за тяхното обработване с подходящи
ръчни инструменти;
Целите очертават очакваните резултатиот децата:
-да натрупат знания и умения за основни технологични материали;
-да придобият опит за ръчна работа с материалите;
-да извършват специализирани действия в определена технологична последователност;
-да осмислят и да спазват указанията за етапите на технологичният процес.
Форми за усвояване на съдържанието
-ЗРС
-ЗНСза затвърдяване на знанията и уменията .
Методически изисквания:
-оптимално проектиране на ЗРС И ЗНС по ОСМ с тематичните единици във вътрешен
междуядрен план;

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Теми по КТБД

Методи и похвати за обучение по КТБД. Методът е начин за педагогическо адаптиране на действителността към възрастовите и индивидуалните способности на децата с цел усвояване на социалният опит на обществото в съвместна дейност с учителя...
Изпратен от:
Mira
на 2015-05-08
Добавен в:
Лекции
по Педагогика
Статистика:
273 сваляния
виж още
Материалът се намира в следните категории:
Лекции по Педагогика от Враца за Студенти в ВТУ "Св. Св.Кирил и Методий" от факултет педегогически специалност ПНУП бакалавър несваляни с 6 страници Други
 
Подобни материали
 

Кошничка за яйце

04 апр 2009
·
678
·
5
·
447
·
787
·
1

ПЛАН – КОНСПЕКТ ПО КОНСТРУКТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИ И БИТОВИ ДЕЙНОСТИ ПРИ 5-6 ГОДИШНИТЕ ДЕЦА ТЕМА: „Кошничка за яйца” I.Образователно направление: II. Ядро:”Конструиране и моделиране” III. Зона: Природен свят IV.Тема : „Великденски празници” V.Изделие:„ Кошнич...
 

Пищови по бит и техника

26 ное 2008
·
668
·
9
·
2,866
·
662

Пищови по бит и техника за ІV курс ПУНУП.
 

План-конспект на конструктивна игра

21 май 2012
·
888
·
4
·
471
·
1,356
·
7

План – конспект на игрова ситуация (вид) конструктивна игра в трета възрастова група. Образователно ядро: Конструиране и моделиране. Тема: "Да построим училище за нашите кукли". Цели на игровата ситуация: Обогатява личния...
 

Запознаване на учениците с историята на България свързана с националния празник 3 март

10 сеп 2011
·
430
·
4
·
889
·
756

План конспект на урок по Роден край за първи клас на тема Трети Март, проведен в основно училище Бачо Киро по време на предипломна практика...
 

Изработване на пролетни цветя

18 мар 2011
·
146
·
4
·
571
·
329

План-конспект на урок по конструиране и моделиране - работа с хартия...
1 2 3 4 5 »
 
Онлайн тестове по Педагогика
Тест по педагогика на тема: Естетика на училищната среда
тематичен тест по Педагогика за Студенти от 5 курс
Тест по Естетика на училищната среда, предназначен за магистри по Управление на образованието. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
39
30
1
7 мин
18.09.2013
Тест по педагогика за учители
професионален тест по Педагогика за Учители
Тест по педагогика относно мотивирането на ученици, предназначен за учители. Съдържа 11 въпроса, някои от които имат повече от един верен отговор.
(Труден)
11
188
1
20.12.2013
» виж всички онлайн тестове по педагогика

Теми по КТБД

Материал № 1177748, от 08 май 2015
Свален: 273 пъти
Прегледан: 404 пъти
Предмет: Педагогика
Тип: Лекция
Брой страници: 6
Брой думи: 1,816
Брой символи: 12,342

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Теми по КТБД"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Десислава Петрова
преподава по Педагогика
в град София
с опит от  28 години
490

Накшедил Мустафова
преподава по Педагогика
в град Русе
с опит от  23 години
2,008 94

виж още преподаватели...
Последно видяха материала