Големина на текста:
СЪДЪРЖАНИЕ
Увод…………………………………………………………………...3 стр.
Глава I Законът за отговорността на държавата за вреди, причинени от
граждани……………………………………………………………...3 стр.
1.Разнообразие на случаите и възможните разрешения…………...3 стр.
2. Уредба на Закона за отговорността на държавата и чл. 7 от
Конституцията. Цел и обхват на закона…………………………..8 стр.
Глава II Отговорност за дейност на администрацията…………10 стр.
1. Субекти, причинители на вреди, и лица, които имат право на
обезщетение……………………………………………………….10 стр.
1.1. Причинители на вредата…………………………………….10 стр.
1.2. Право на обезщетение имат само гражданите - физически
лица…………………………………………………………………11 стр.
2. Вреди от административни актове…………………………....11 стр.
3. Вреди от незаконни действия или бездействия……………....13 стр.
4. Предпоставки за предявяване на иска за обезщетение по съдебен
ред…………………………………………………………………..16 стр.
4.1. Изискване за отмяна на административния акт…………….16 стр.
4.2. Преценка з незаконосъобразност на нищожен административен акт
- косвен съдебен контрол върху акта…………………………17 стр.
4.3. Установяване незаконосъобразността на действие или
бездействие………………………………………………………….18 стр.
Заключение………………………………………………………….19 стр.
Използвана литература…………………………………………..…20 стр.
Използвани съкращения
ЗЗДЗакон за задълженията и договорите
ЗОДЗакон за отговорността на държавата
ППВСПостановление на Пленума на Върховния съд
ВСВърховен съд
НПКНаказателнопроцесуален кодекс
ЗАПЗакон за административното производство
Увод
Законът за отговорност на държават за вреди, причинени на
граждани - ЗОД (ДВ, бр. 60 от 5.08.1988 г.), влезе в сила на 1.01.1989 г.
Този закон установи правила, насочени към гарантиране на
възможността увредените от държавата физически лица да търсят и
получат обезщетение в случаите, нормирани от него. ЗОД има
комплексен характер. Основанията за възникване на отговорността за
вреди регресните права на държавата към прекия причинител са
свърани с въпроси на административното, наказателното и трудовото
право.
Глава I Законът за отговорността на държавата за вреди,
причинени от граждани
1.Разнообразие на случаите и възможните разрешения
Динамиката на обществените отношения поставя
администрацията, правораздаваелните органи гражданите в различни
положения. Задълженията на длъжностните лица от администрацията
са най - разнообразни. Те са насочени към осигуряване на нейното
добро функциониране, спазване на обществения ред и защита на
законните права и интереси на гражданите. Изпълнението на тези
задължения административните органи извършват чрез издаване на
административните актове и предприемане на определени действия.
Някога те се отнасят до групи от хора, а друг път засягат само отделни
личности. Разнообразието на случаите е толкова голямо, колкото
разнооразен е и самият живот. Заграбен е държавен имот, който е
започнал да се използва и от него да се използва и от него да се
получават доходи. Чл. 80 от Закона за държавната собственост дава
възможност той да се изземе по административен ред въз основа
заповед на областния управител. Разбира се, завзелият имот
2
претърпява загуби от това. Възможно е да е вложил средства, а и се е
лишил от доходите, които имотът му носи. Нанесените му с прилагане
на закона вреди обаче ще останат за негова сметка, тъй като
администрацията само е отстранила едно нарушение. Възможно е
обаче да се докаже, че имотът не е бил държавен. Проверката, която
ще направи съдът в един отнесен до него спор по пътят на обжалването
на административния акт, може да установи, че имотът е принадлежал
на аследодателя или на друг праводател на отстранения от имота.
Изземването се оказва незаконосъобразно. Причинените на гражданина
вреди е справедливо да бъдат обезщетени. Санитарните органи могат
да запечатат даден търговски обект. Отмяната на административния
акт като неправилен и незаконосъобразен води също така до
задължение на държавата да възстанови причинените вреди. Възможно
е орган по контрола на автомобилиния транспорт да наложи някоя от
санкциите по чл. 171, ал. 1, т. т. 1, 2 и 4 от Закона за движението по
пътищата, като отнеме възможността на водача на превозното средство
да го използва, а впоследствие да се установи по съответния ред, че не
е имало основание за това. Ако по този начин е било попречено на
професионален шофьор да упражнява занятието си ли нуждата от
личен автомобил е била заместена с такси, причинените вреди от
незаконното санкциниране трябва да бъдат обезщетени.
В други случаи техническата администрация може да прецени,
че една сграда е построена в отклонение на съществуващите
строителни норми и да се издаде наказателно постановление за нейното
премахване, което се осъществява. Ако по - късно постановлението се
отмени поради това, че преценката за незаконността на строителството
е била погрешна, а оттам и че отстраняването на строежа е било
неправилно, гражданинът трябва да бъде обезщетен.
Това са само част, но типичната част от случаите, които
поставят роблемите за задължението а държавата да заплати вредите,
причинени на грждани от незаконни актове и действия на нейни
длъжностни лица и органи.Всеки от тях има своя особеност.
Законодателните разрешения не могат да се граничават в един или два
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
01 май 2019 в 18:03 ученичка на 21 години от Ямбол - ГПЧЕ "В. Карагьозов", випуск 2016
03 апр 2019 в 16:38 ученик на 21 години от Годеч - СОУ "Проф. д-р Асен Златаров", випуск 2017
30 сеп 2018 в 17:51 студент на 47 години от Варна - ВСУ "Черноризец Храбър", факулетет - Юридически факултет, специалност - Психология, випуск 2009
22 сеп 2018 в 10:49 ученик на 22 години от София - Национална търговско - банкова гимназия, випуск 2016
16 май 2017 в 18:34 студент на 23 години от София - УНСС, факулетет - Юридически, специалност - Право, випуск 2020
28 мар 2016 в 17:04 студентка на 26 години от София - Военна академия "Г. С. Раковски", факулетет - Национална сигурност и отбрана, специалност - Национална сигурност и отбрана, випуск 2018
 
 
Онлайн тестове по Административно право
Тест по Административно право за 4-ти курс
изпитен тест по Административно право за Студенти от 4 курс
Тестът е изпитен и съдържа 30 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти от 4-ти курас, изучаващи дисциплината.
(Лесен)
30
7
1
10 мин
17.08.2018
Тест по административно право за 3-ти курс
изпитен тест по Административно право за Студенти от 3 курс
Тестът се сътои от 12 въпроса като някои от тях имат по повече от един верен отговор. Предназначен е за студенти по право, дисциплина административно право, 3-ти курс.
(Лесен)
12
58
1
23.07.2013
» виж всички онлайн тестове по административно право

Отговорност на държавата за вреди причинени на гражданите от незаконосъобразни актове и действия на администрацията

Материал № 1176970, от 05 май 2015
Свален: 7 пъти
Прегледан: 8 пъти
Предмет: Административно право, Право
Тип: Курсова работа
Брой страници: 19
Брой думи: 4,560
Брой символи: 27,912

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Отговорност на държавата за вреди причинени на  ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала