Големина на текста:
1
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ
СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ
Педагогически факултет
Реферат
Тема: Принципи на обучение
Изготвил:Преподавател:
Доц.Д-р Галя Бонева
Велико Търново 2015
1
С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е :
I.Същност и определение на принципите на обучението 3 стр
II.Класифициране на дидактическите принципи 4 стр
III.Характеристика на принципи на обучение 4 стр
1)Принцип на нагледност
4 стр
2)Принцип на съзнателност
5 стр
3)Принцип на активност 5
стр
4)Принцип на достъпност 6
стр
5)Принцип на трайност
6 стр
6)Принцип на системност и последователност
6 стр
7)Принцип на индивидуален подход
7 стр
IV.Характеристика на Принцип на нагледност 7 стр
V.Взаимовръзка между принципите на обучение 8 стр
VI.Използвана литература 9 стр
1
I. Същност и определение на принципите на
обучението
Принципите на обучението са обект на разглеждане, изучаване от всички
автори, които се занимават с процеса на обучението. Съществуват множество
определения на тази базова категория в дидактиката. Определят ги като:
система от основополагащи изисквания към учебния процес; основни
положения, върху които се опират теорията на практиката на обучението;
категории, отразяващи вътрешните, съществени страни на дейността на
учителя и на ученика. Срещат се и опити за дефиниция, който свързват
принципите с определенията, неотменни характеристики на процеса на
усвояване на знания и умения, което се оспорва като смесване на категорията
принцип с признаците на обучението като процес.
Относно разпознаването на това що е принцип, М. Андреев въвежда
следните отличителни признаци: принцип е това, което притежава възможност
да се спазва, опасност да се пренебрегне. По силата на това разграничение, М.
Андреев уточнява, че възпитаващия и развиващ характер на обучението не
може да бъде признак, тъй като е иманентно присъща черта на обучението;
следователно, тя не би могла да се пренебрегне.
Думата принцип има латински произход /principium/ и означава
"основа","начало","изходно положение" или "основно изискване" по отношение
на дейността и поведението на човека.За принципи се говори както в
науката,така и в живота.За разлика от житейските принципи,които обикновено
отразяват личния опит на човека,научните принципи се основават на знания за
законите и закономерностите на действителността, а дидактическите принципи
се основават на закономерностите на обучението,процедират ги във
функционално-технологичен план,без да се съотнасят еднозначно с тях, без да
са тяхно просто логическо следствие.Принципите на обучението отразяват по
своеобразен начин всички основни негови компоненти : цели, съдържание ,
методи, организационни форми и др.
В крайна сметка принципите на обучението се определят от възрастовите
особености на децата и целите на обучението. При изменение на целите на
обучението неминуемо води до изменение и на дидактическите принципи.
Конкретизацията и реализацията на всеки принцип се извършва чрез
редица правила /правило на обучението/.Правилото е по-частно понятие от
принципа,защото неговото прилагане зависи от конкретната учебна ситуация,
"правилото не притежава силата на всеобщност, задължителност,то има
определен радиус на действие",правилата са"ръководни положения,отнасящи
се до отделни страни или частни страни на обучението.Те помагат на учителя
правилно да осъществява принципите на обучението." Ако трябва да
обобщим ,правилата произтичат от принципите на обучение,конкретизират
ги.Докато принципите се отнасят за целия процес на обучение,правилата
отразяват отделни положения на един или друг принцип.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
30 май 2021 в 09:26 студентка на 29 години от Пловдив - Висше училище "Земеделски колеж", факулетет - Висше училище "Земеделски колеж"гр. Пловдив , специалност - Стопанско управление, випуск 2020
26 май 2021 в 17:00 студент на 30 години от Сливен
25 май 2021 в 12:37 студент на 32 години от Силистра - Филиал на РУ "Ангел Кънчев", факулетет - електро, специалност - Транспортна техника и технологии, випуск 2016
21 май 2021 в 10:25 студент на 44 години от Сливен - Инженерно- педагогически факултет към ТУ- София, факулетет - ИПФ - Сливен, специалност - Предучилищна и начална училищна педагогика, випуск 2020
 
Домашни по темата на материала
Етимология на Гражданското образование;Гражданското образование в своя исторически, теоретичен и практически контекст
добавена от reni_av4o 13.04.2018
1
4
Подобни материали
 

Принцип за нагледност


Същността на принципа за нагледност се изразява в това усвояването на учебното съдържание да съчетава словесното изложение и непосредственото възприемане от учениците на изучаваните предмети и явления и техните изображение...
 
Онлайн тестове по Теория на възпитанието и дидактика
Тест по теория на възпитанието
тематичен тест по Теория на възпитанието и дидактика за Студенти от 1 курс
Тест за студенти по педагогика по дисциплината "Теория на възпитанието". Има въпроси с повече от един верен отговор.
(Лесен)
42
384
1
09.07.2012
Тест по теория на възпитанието
изпитен тест по Теория на възпитанието и дидактика за Студенти от 1 курс
Тест по теория на възпитанието. Въпросите имат само един верен отговор.
(Труден)
50
127
1
2 мин
04.07.2013
» виж всички онлайн тестове по теория на възпитанието и дидактика

Принципи на обучение

Материал № 1176241, от 02 май 2015
Свален: 121 пъти
Прегледан: 168 пъти
Предмет: Теория на възпитанието и дидактика, Педагогика
Тип: Реферат
Брой страници: 9
Брой думи: 2,206
Брой символи: 14,533

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Принципи на обучение"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала