Големина на текста:
Изпитна тема 19: Социално осигуряване и социална политика
План-тезис:
* Същност и възникване на Социалното осигуряване.
* Социална политика.
* Форми на осигуряване.
Приложна задача:
Изпълнител е получил възнаграждение от 600 лв. по граждански договор за
отделен месец през 2008 г. за творчески труд с право на 40 % нормативно признати
разходи. Определете осигурителния доход и пенсионната осигуровка.
Критерии за оценяване на тема 19
1. Представя Социалното осигуряване като форма на издръжка на
нетрудоспособните лица. Формира понятието социална политика. 10
2. Посочва формите на осигурителната защита на гражданите. 10
3. Характеризира основните понятия и категории, свързани със
социалното осигуряване. 15
4. Познава нормативните документи в системата на социалното
осигуряване. 15
5. Решава приложната задача. 10
Общ брой точки 60
1.Същност и възникване на социалното осигуряване
Социалното осигуряване възниква като форма на издръжка на
неработоспособните лица (деца, болни, инвалиди, възрастни хора). Неговото
появяване се предхожда от различни форми на издръжка на неработоспособните
лица в условията на натурално затворените стопанства и в условията на стоково
производство. Възникнало чрез обособяване от личното застраховане, социалното
осигуряване е узаконено едва в края на 19 век и се развива самостоятелно и
динамично като важна сфера на осигурителното дело и съществен елемент от
социалната политика на всяка съвременна държава.
Социалното осигуряване е механизъм, посредством който се набират
средства, формира се специален осигурителен фонд и средствата се предоставят
посредством разпределение на членовете на съвкупността от осигурени лица, които
са неработоспособни поради настъпване на осигурителен риск.
Социалното осигуряване обхваща обществените отношения, свързани с
осигуряване при
настъпването на следните основни рискове на труда:
общо заболяване, трудова злополука, професионална болест;
майчинство;
старост, инвалидност и смърт;
безработица и/или професионална квалификация.
Провеждането на социалното осигуряване на практика включва
осъществяване на редица дейности, насочени към реализиране на определени цели
със социален характер, които са непосредствено свързани с издръжката на
неработоспособните лица или с издръжката на безработните към даден момент лица.
Тези мероприятия могат да се провеждат от държавата и/или от частни фондове,
които обаче в по-голяма иили по-малка степен са обект на държавно регулиране
поради характера и обществената значимост на извършваната от тях дейност.
1.1. Основни понятия
Осигурени лица - това са лица, които са задължително осигурени от всички
социални рискове. Такива лица са работниците и служителите,наети на работа за
повече от пет работни дни, или 40 часа, през един календарен месец, независимо от
характера на работата,от начина на заплащането и от източника на финансиране.
Осигурени лица са и държавните служители, съдиите, прокурорите, следователите,
държавните съдебни изпълнители, съдиите по вписванията и съдебните служители.
На задължително социално осигуряване подлежат и кадровите военнослужещи по
Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и държавните
служители по Закона за Министерството на вътрешните работи и Закона за
изпълнение на наказанията.
Осигурители - такова е всяко физическо лице, юридическо лице или
неперсонифицирано дружество, както и други организации, които имат задължение
по закон да внасят осигурителни вноски за други физически лица.
Самоосигуряващото се физическо лице е длъжно да внася осигурителни вноски
изцяло за своя сметка. Регистрацията на осигурителите и самоосигуряващите се
лица в Националния осигурителен институт се извършва служебно въз основа на
данните в регистъра и базите данни на Националната агенция за приходите.
Осигурителни вноски и осигурителен доход - осигурителните вноски са
периодично повтарящи се плащания в парична форма, които се определя в процент
от осигурителния доход. Осигурителният доход се дефинира на базата на трудовото
възнаграждение. Осигурителните вноски в държавното обществено осигуряване и в
допълнителното задължително пенсионно осигуряване се внасят от трудоспособната
част от населението.
Доходът, върху който се дължат осигурителни вноски, включва всички
възнаграждения, включително начислените и неизплатени и други доходи от трудова
дейност.
Елементите на възнаграждението, както и доходите, върху които се правят
осигурителни вноски, се определят с акт на Министерския съвет по предложение на
НОИ. Осигурителните вноски за сметка на осигурителите не могат да се удържат от
възнаграждението на осигурените.
Осигурителен фонд - осигурителният фонд в тесен смисъл еобособена по
определен начин част от националния доход на обществото, предназначена за
разпределение в полза на неработоспособните лица”.
Осигурителни каси - това са каси, образувани от осигурителите и от
осигуряващите се лица, тези каси се регистрират в териториалната дирекция на
Националната агенция за приходите. Те провеждат осигуряването на своите
членове. Начинът и редът за създаването и функционирането на осигурителните
каси се уреждат с акт на Министерския съвет по предложение на Националния
осигурителен институт, съгласувано с Националната агенция за приходите.
Осигурителен стаж - съгласно Кодекса за социално осигуряване
осигурителният стаж се изчислява в часове, дни, месеци и години. За осигурителен
стаж се зачита времето, през което работниците и служителите са работили при
пълното, законоустановено за тях работно време, ако са внесени или дължими
осигурителните вноски върху полученото възнаграждение, но не по-малко от
минималния осигурителен доход за съответната професия, а когато лицето е
работило при непълно работно време, осигурителният стаж се зачита
пропорционално на законоустановеното работно време.
2.Социална политика
Социалното осигуряване не се осъществява самоцелно и не може да се
разглежда извън
контекста на провежданата от държавата социална политика, тъй като
представлява елемент на социалната политика. Социалната политика на една
държава може да се дефинира най-общо като възприетата за следване политическа
линия при решаване на проблемите от социалната сфера, свързани предимно с
регулиране на социалните отношения на равенство и/или неравенство в обществото.
От практико-приложен аспект социалната политика е съвкупността от дейности,
подчинени на определен подход и възприет начин на регулиране от страна на
правителството за защита на обществото, на отделни съвкупности и на всеки
отделен гражданин срещу последиците от настъпили социални рискове.
Социалната политика се свързва с отношения, които възникват между
отделните индивиди,
социални групи, трудови колективи и др., намиращи се в в различно социално
положение. Някои от тези различия е необходимо да се регулират и в този смисъл
предназначението на политиката в социалната сфера е да регулира отношения, в
които встъпват социални субекти.Тя се насочва към решаването на определени
проблеми със социален характер, които изискват решения на държавно равнище, за
да се гарантират обществените интереси. Системният подход при разглеждането на
социалната политика изисква отделяне на внимание на всяко едно от нейните
направления - политиката в сферата на доходите, заетостта, образованието,
социалното осигуряване и т.н. Едни от основните сфери, в които сенамесва

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Социално осигуряване и социална политика

Темата е разработена за Държавен квалификационен изпит. Същност и възникване на социалното осигуряване. Социална политика. Форми на осигуряване...
Изпратен от:
Ванеса Радоева
на 2015-04-23
Добавен в:
Теми
по Социална политика
Статистика:
15 сваляния
виж още
Материалът се намира в следните категории:
Теми по Социална политика за Ученици несваляни с 5 страници Други
 
 
Онлайн тестове по Социална политика
Тест по социална политика
изпитен тест по Социална политика за Студенти от 2 курс
Този тест включва въпроси от няколко варианта изпитни тестове по дисциплината. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
36
79
1
2 мин
17.10.2013
Осигурителни отношения
изпитен тест по Социална политика за Студенти от 1 курс
Тест по социална политика, съдържащ 21 затворени въпроса, всеки от които изисква един верен отговор.
(Лесен)
21
28
1
4 мин
27.02.2015
» виж всички онлайн тестове по социална политика

Социално осигуряване и социална политика

Материал № 1174222, от 23 апр 2015
Свален: 15 пъти
Прегледан: 18 пъти
Предмет: Социална политика, Икономика
Тип: Тема
Брой страници: 5
Брой думи: 1,557
Брой символи: 10,558

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Социално осигуряване и социална политика"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала