Големина на текста:
10 темаЕмпиричносоциологическо изследване ( ЕСИ ) –
същност и областта на неговото приложение
ЕСИ е област от приложната соц. и представлява специфичен
клон от социологическото познание които се занимава с
изследване на конкретни явления и процеси от обществения и
икономическия живот. За разлика от теоретичната соц. ЕСИ
събира конкретни емпирични факти, анализира ги и се правят
съответно изводи за състоянието на изследвания проблем на
базата на които се разработват насоки, мерки програми за
действие за подобряване на проблема.
Приложението на ЕСИ е на 3 равнища :
1 Макро равнищетова са всички ЕСИ които са на ниво цялото
общество и те обикновено се основават на извадки. Теми на ЕСИ
могат да бъдат всички проблеми на обществото : безработица и
нейните последици, проблеми свързани с наркоманиите, младежка
престъпност, проблем на самотните майки, проблеми на хора в
неравнопоставено положение.
2 Средно равнищеприлагат се за нуждите и потребностите на
организациите. Едното направление при ЕСИ на мезо равнище
( средно ) е изследване на мнението на кадрите по различни
проблеми касаещи труда : удовлетвореност от труда в фирмата,
удовлетвореност от материално и морално стимулиране на труда,
удовлетвореност от управленския стил, изследване на психо-
климата в екипа, от самите трудови условия. Другото приложение
на средно равнище е провеждане на ЕСИ като част от поголеми
пазарни проучвания т.е. с потребители на фирмата.
3 Микро равнищеЕСИ на малки групи се правят изследвания.
11 темаИстория на ЕСИ в света и в България
За първо соц. изследване се счита проучването направено от Елтън
Мейо в края на 20 години на 20 век в Хоунторските заводи.
Случая е следния : две бригади работещи при едни и същи
условия на труд ( шум, осветление, запрашеност, големина на
помещенията и др. ) , но производителността на труда в едната
бригада е доста по висока сравнение с другата. Изследването на
Мейо показва, че причината за по ниската производителност на
труда в едната бригада е влошеният психо-климат ( микроклимат)
в тази бригада т.е. не добри не формални взаимоотношения и
конфликти м/у работниците. Ръководството е използвало
изводите на Мейо и взима мерки за подобряваня на психо-
климата. По късно през 50 години бива разработена теорията за
социометрията автори: Гурвич и Морено и тази теория дава
методи за изследване на малките социални групи. Резултат от
социометрично изследване е така наречената социограма. През 60
години в континента Америка и Европа се разработват много
теории за изследване на трудовите колективи. По късно през 70
години трудовата социология намира много широко приложение и
в българската наука и в практиката по това време както в Западна
така и в Източна Европа се провеждат много проучвания в тази
област. През последните 30 години ЕСИ намират приложение в
целия свят и то на 3 посочени равнища. Като проблемите се
разширяват. В България първото ЕСИ е проведено през 1962
година темата му ерелигиозността на българинас голяма
представителна извадка. Края на 60 години се провежда ЕСИ на
тематапроблеми на града и селотои горе долу по същото време
се провежда и ЕСИ на темамладите хора в България”. 70 години
са бума на трудовата социология в България.
12 темаЕтапи на ЕСИ и съдържание
Съществуват различни схващания за етапите на ЕСИ като някои
автори ги свеждат за 7, 8, но преобладаващото мнение е за 5
основни етапа през което минава всяко ЕСИ:
1 подготвителен етаппо време на този етап се проучват
вторични източници на информация: статии, книги, вестници,
интернет и разработване на програмата на ЕСИ.
2 пробно изследване ( пилотно ) – целта на този етап е да се
изпробва инструментариума на изследването т.е. да се тества
анкетната карта или въпросника за интервюто. За тази цел се
прави малка извадка от хора ( 10 до 15 ) които биват помолени да
попълнят анкетната карта. В този случай пробното изследване
показва дали лицата респондентите разбират по един и същ начин
всички въпроси. Всяко ЕСИ трябва да мине този етап.
3 етап на набиране на първичните данничрез анкети, интервюта,
тестове и наименованието му е полево изследване.
4 етап на електронна обработка на даннитечрез подходящ
софтуер и обработка на данните.
5 на този етап се разработва докладът от маркетинговото
изследване, накрая има основни изводи, насоки, препоръки.
13 темаПрограма на ЕСИ
Всяко ЕСИ трябва да има ясно формулирана тема ( заглавие ).
Темата се формулира обикновено с едно изречение. След това се
формулират основните цели и изследователски задачи. Целите най
общо са 2 – 3, а задачите 10 – 12. По принцип целите звучат по
общо, а задачите трябва да бъдат съвсем конкретно формулирани.
Колкото по конкретно са формулирани задачите толкова по лесно
се разработва анкетната карта.
Изследователските задачи отразяват потребностите на
изследователя ( ако е за собствени нужди ) или потребностите на
възложителя.
Примери за изследователски цели и задачи:

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
17 дек 2019 в 10:49 потребител на 23 години
03 дек 2019 в 18:37 студент на 24 години от София - УНСС, факулетет - Общоикономически, специалност - Икономическа социология, випуск 2019
10 ное 2019 в 21:42 студент на 20 години от Пловдив - ПУ "Паисий Хилендарски", факулетет - ФИСН, специалност - Национална и регионална сигурност, випуск 2019
 
Домашни по темата на материала
Емпирично изследване в социлната работа
добавена от natalia.cvetanova 30.03.2017
1
17
Подобни материали
 

Емпирично социологическо изследване (ЕСИ)

15 мар 2008
·
696
·
7
·
1,169
·
2

Първа част на социологическо изследване относно седем обществено значими събития, случили се в периода от 1 до 7 октомври 2007 година...
 

Младежката безработица като социален проблем (проект за ЕСИ)

11 дек 2008
·
830
·
10
·
1,161
·
969

Младежта е специфична социална група, която се формира с развитието на индустриалното общество. Преходът от семейството и училището към професионалната дейност определя характерните особености на младежта.
 

Емпирично социологическо изследване

13 ное 2008
·
245
·
4
·
377
·
293

Тема на емпиричното социологическо изследване: Стойността на завършване на средно образование в културен, финнасов и ценностен аспект...
 

ЕСИ по Икономическа социология

17 апр 2010
·
268
·
6
·
897
·
344
·
1

Емпирично социологическо изследване на тема "Отношението на българина към собственото му здраве"; използвано през 2009г. по Икономическа социология...
 

Емпирично социологическо изследване

08 юни 2007
·
831
·
8
·
2,384
·
367

ЕСИ включва наблюдение, анкетно допитване, интервю....
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Социология
Тест по обща и медицинска социология
изпитен тест по Социология за Студенти от 2 курс
Използван в МУ Варна при доц. Стоянова, през 2012 година. Има въпроси с повече от един верен отговор.
(Труден)
13
74
1
1 мин
06.02.2013
Тест за изпит по социология на политиката
тематичен тест по Социология за Студенти от 3 курс
Тест за изпит на студенти в ІІІ курс, специалност "Социология"...
(Труден)
25
82
1
1 мин
13.12.2011
» виж всички онлайн тестове по социология

Емпирично-социологическо изследване

Материал № 1171757, от 14 апр 2015
Свален: 76 пъти
Прегледан: 200 пъти
Предмет: Социология
Тип: Тема
Брой страници: 9
Брой думи: 2,188
Брой символи: 11,265

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Емпирично-социологическо изследване"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала