Големина на текста:
Образец № 1
НАИМЕНОВАНИЕ/ИМЕ НА РАБОТОДАТЕЛЯ
ЕИК/ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от
регистъра на НАП
Териториална дирекция на НАП по регистрация
Адрес за кореспонденция >>
(гр./с., община/район, ж.к., ул., №, бл., вх., ап.)
Изходящ номер >>
Дата на издаване>>
СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА
за доходи от трудови правоотношения
(по чл. 45, ал. 1 и ал. 2, т. 4 от ЗДДФЛ)
Настоящата служебна бележка се издава от работодателя по основното трудово правоотношение към 31.12.201… г. на:
Собствено име, презиме
и фамилно име >>
ЕГН/ЛНЧ/Сл. № от
регистъра на НАП >>
в уверение на това, че през 201 … година е придобил/а доходи от трудови правоотношения, както следва:
Доходи с код 101Доходи с код 103
1
Брутен размер на изплатените през годината
доходи от трудови правоотношения (попълва се само
при поискване от работника/служителя)
2Облагаем доход по чл. 24 от ЗДДФЛ, в т.ч.:
2.1
Общ размер на допълнителното месечно възнаграждение за
придобит трудов стаж и професионален опит, изплатено през
годината (попълва се само при поискване от работника/служителя)
кодВид на дохода
101
Доходи от: правоотношения с работници и служители по Кодекса на труда; правоотношения с държавни служители и правоотношения между министъра на отбраната и
министъра на вътрешните работи или упълномощени от тях длъжностни лица - от една страна, и служещите в съответните министерства - от друга; правоотношения с
членовете на Висшия съдебен съвет, главния инспектор и инспекторите в Инспектората към Висшия съдебен съвет, съдиите, прокурорите, следователите,
административните ръководители и техните заместници в органите на съдебната власт, държавните съдебни изпълнители, съдиите по вписванията и съдебните
служители по Закона за съдебната власт, включително с кандидатите за младши съдии и младши прокурори във връзка с получаването на възнаграждение за периода на
обучението им, както и правоотношения по Закона за Конституционен съд; правоотношения между Българската православна църква или друго регистрирано вероизповедание
по Закона за вероизповеданията - от една страна, и нейните (неговите) служители с духовно звание - от друга страна; правоотношения с лица, получаващи доходи от изборни
длъжности; правоотношения, свързани с наемане на работна сила от чуждестранно лице, когато трудът се полага на територията на страната, както и правоотношенията
по наемане на работна сила на местно физическо лице от чуждестранно лице, когато трудът се полага извън територията на страната; правоотношения между
работодател по смисъла на ЗДДФЛ и българско или чуждестранно физическо лице, когато тези правоотношения се установяват по договор за предоставяне на персонал между
работодателя и трето лице; правоотношения по договори за управление и контрол, включително с членовете на управителни и контролни органи на предприятия, извън
случаите по чл. 37, ал. 1, т. 9 от ЗДДФЛ; правоотношения със специализанти, които получават възнаграждение по договор за обучение за придобиване на специалност от
номенклатурата на специалностите, определени по реда на чл. 181, ал. 1 от Закона за здравето
103
Доходи от правоотношения като морско лице
3
Удържани задължителни осигурителни вноски по
реда на КСО и ЗЗО
4
Задължителни осигурителни вноски, внесени в
чужбина за сметка на физическото лице
5 Годишна данъчна основа по чл. 25, ал. 1 и 3 от ЗДДФЛ
(ред 2 – ред 3– ред 4) (ред 2 – ред 3 – ред 4) х 10%
6 Годишна данъчна основа по чл. 49, ал. 1 от ЗДДФЛ (сбора от сумите на ред 5)
7
Данъчно облекчение за лица с намалена работоспособност по чл. 18, ал. 1 от ЗДДФЛ
8
Данъчно облекчение за лични вноски за доброволно осигуряване (до 10 % от сумата на ред 6)
9
Данъчно облекчение за лични вноски за доброволно здравно осигуряване и за застраховки „Живот”
(до 10 % от сумата на ред 6)
10
Данъчно облекчение за лични вноски за осигурителен стаж при пенсиониране
11
Данъчно облекчение за дарения (до 65% от сумата на ред 6), в т.ч. за:
11.1
дарения в полза на лица, изброени в чл. 22, ал. 1, т. 1 от ЗДДФЛ (до 5 % от сумата на ред 6)
11.2
дарения за културата (до 15 % от сумата на ред 6)
11.3
дарения в полза на Център „Фонд за лечение на деца“ и/или Център „Фонд за асистирана
репродукция“ (до 50 % от сумата на ред 6)
12 Годишна данъчна основа след намаленията (ред 6 - ред 7 – ред 8 – ред 9 – ред 10 – ред 11)
13 Дължим годишен данък (ред 12 х 10 %)
14 Авансово удържан/внесен данък по чл. 42 от ЗДДФЛ
15 Разлика между ред 13 и ред 14 (Сумата се закръглява към всеки пълен лев)
16 Сума по ред 15, удържана от лицето до 31 януари на следващата година
17 Сума по ред 15, възстановена на лицето до 31 януари на следващата година
18 Годишен данък за доходите от трудови правоотношения (ред 14 + ред 16 – ред 17)
19
Дължим данък за доходите по ред 2.1 (ред 13 х (ред2.1/ред2)
(попълва се само при поискване от работника/служителя)
Забележки: 1. Редове 1, 2.1 и 19 се попълват само при поискване от работника/служителя във връзка с ползване на данъчното облекчение за доходи, непревишаващи минималната
работна заплата. На ред 1 се посочва брутният размер на изплатените през годината доходи от трудови правоотношения, включително освободените от облагане на основание
чл. 24, ал. 2 от ЗДДФЛ.
2. На ред 2 се посочва общата сума на облагаемия доход от съответния код, включително платеният от други работодатели, който участва при изчисляването на годишната данъчна
основа от работодателя по основното трудово правоотношение, на база предоставените от лицето служебни бележки. В този случай на ред 14 се включва и авансово удържаният
и/или внесен данък по чл. 42 от ЗДДФЛ от другите работодатели, съгласно данните по предоставените от лицето служебни бележки.
3. Редове 8, 9 и 11 се попълват само, ако сумите са удържани от работодателя при изплащане на дохода от трудово правоотношение.
4. Служебната бележка се издава в два екземпляра – единият се прилага към годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ, а вторият се съхранява от работодателя по
основното трудово правоотношение на лицето към 31 декември на данъчната година.
5. Данните за упълномощено лице/законен представител се попълват само, ако служебната бележка не е предоставена на лицето, придобило дохода.
Дата на предоставяне >>
Работодател/представляващ >>
(подпис и печат)
Подпис на лицето, на което е предоставена служебната бележка >>
Упълномощено лице >>
(Собствено име, презиме и фамилно име)
ЕГН/
ЛНЧ

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Служебна бележка за доходи от трудови правоотношения

Настоящата служебна бележка се издава от работодателя по основното трудово правоотношение...
Изпратен от:
Sunai Metodiev
на 2015-03-27
Добавен в:
Документи
по Труд и трудови отношения
Статистика:
7 сваляния
виж още
Материалът се намира в следните категории:
Документи по Труд и трудови отношения за Учители несваляни с 1 страница Други
 
 
Онлайн тестове по Труд и трудови отношения
Тест по здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ)
изпитен тест по Труд и трудови отношения за Студенти
Тест по наредба РД-07-2 за проверка на знанията по безопасни и здравословни условия на труд. За студенти БЗУТ. Въпросите имат само един верен отговор.
(Лесен)
23
198
1
07.08.2013
» виж всички онлайн тестове по труд и трудови отношения

Служебна бележка за доходи от трудови правоотношения

Материал № 1167828, от 27 мар 2015
Свален: 7 пъти
Прегледан: 61 пъти
Предмет: Труд и трудови отношения
Тип: Документ
Брой страници: 1
Брой думи: 881
Брой символи: 5,030

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Служебна бележка за доходи от трудови правоотно ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Цветелина Събова
преподава по Труд и трудови отношения
в град Пловдив
с опит от  10 години
297

виж още преподаватели...
Последно видяха материала