Големина на текста:
Оп-я 1)ТПГ е теория и практика за планиране и изграждане на НМ,наука и
изкуство за структората на композиране на гр
2Елементи:1)научни методи за тер. разпределение,функц.
сумиране;2)зависи от достигнатата техника3)самото тпг представлява
изкуство4)политиката5)ик-та:
Обхват на тпг-това е комплекс от териториално устройствен соц ик-ски,ф-
ционално планови,обемно пространствени комуникационни,екологични и др
въпроси свързани с реконструкцията и модернизацията както и развитието
на съществуващите до момента и създаваните нови НМ.
Зад1)урег. на сел тер-я;2)опред на плановата струк-а на нас
места;3)изграждане на осн ел на НМ4)опр. и формиране на осн-те устр зони
на НМ5)опр на начина и х-ра на застрояване на НМ6)опр на техн
инфраструктура7)реш. на проблеми на общ-то обслужване на нас
НМ8)опазване и възпроизводство на ок среда9)опр на етапите на
застрояване и благоустройство на наНМ.
Нас.места .са пространствена среда за осъщ. на осн ф-ции на човека-
труд,обитаване/живеене,отдих,обслужване и комуникаци;
форми на НМ1)селото2) града;В селата физ труд-земеделие а в гр се
съсредоточава експлоат класа и междинн класа интелиге-та и зан-чиите
Ф-рите1)геогр разполож на съответната те-рия2)Q на суровини и р-
си3)наличието на пътища за трансп на суровини и материали-реки морета
по-късно шосета и жп
Градовете са крупни НМ при к жителите са заети главно с
промишлеността,търговията,сф на обслужването,у-
нието,науката,културата.Градовете са обективни,админ-ни и културни
центрове на обкръжаващите ги райони като основна величина се явява
струк-та и х-ра на изпълняваните ф-ции.
Класификацията,признаци1)брой на населението2)обхват на
територията3)обществено-културно значение4)участие в общата държавна
йерархия5)преобладаване на промишлени трансп/админ ф-ции.
Специфични показатели и критерии са:1)геогр район2)секретно-
стратегически съображения за значимост3)етническа и религиозна
принадл4)ярко изявена култура език фолклор5)архит наследство
Според бр на насел1)градове к според бр на жителите саА)мн.гол. град
над400хил жБ)големи гр от100хил до400хил в БГ са 6гр;В)средни гр от30 до
100Г)малки гр от 10до30 -43 града;Д)много малки гр от 5до10 -176
града*Много големи села над 5 ж*Големи села от2 до5ж*Средни села от
1до2ж*Малки села от 200 до 1000 ж *много малки села до 200 ж.
УПИ- е ПИ, за к с ПУП са определени граници,достъп от
улица,път/алея,конкретно предназначение и режим на устройство.Според
предназначението си,урегулираните ПИ в селищата са
за:жилищни,обществено-
обслужващи,производствени,складови,вилни,спортни,рекреационни и
развлекателни ф-ции и др.
ОУП опр преобладаващото предназначение и начин на устройство на
отделните струк-ни части на териториите,обхванати от плана
С ОУП се спазват изискванията на ЗУТ:1)създава се оптимална ст-
ра;2)опр,се режима за устрой на урбан терит3)опр се възможн за терит
развитие на НМ4)екологично съобразяване и съвместяване на ф-ции и
дейности в благоустроената среда5)екологично и подходящо пространствено
разпределение на комуникационно транспортната мрежа6)определяне на
технически параграфи и условия с цел усъвършенстване и развитие на техн-
та инфраструктура7)опр условията за ползване на природните елементи в
урбанизираната среда при гарантиране на тяхната цялост,съхраняване и
развитие.
С ОУП се опр1)Общата струк-а на територията2)обхвата на общия режим за
устройство на всяка територия и съответно се определя конкретния
устройствен режим на вс зона с съответни правила,нормативи за вс 1
зона3)териториите като пуб-държ,публ-общин собст-ст както и режима за
тяхното устройство4)изискванията по отношение на естетическата и
композиционно изграждане на съответните територии
ОУП се изработва в две фази1)предварителен;2)окончателен - имат
прогнозен период от 15 -20г.Съдържат в себе си текстова част и графични
материали
Текстовата част на ОУП представлява диагноза,анализ на съществуващо
положение -раздели:1)Обща част2)Исторически етапи на развитие3)Природо-
географските фактори и условия4)Екологични
условия5)демографски6)Културно-историческо наследство7)Обитаване и
жилищен фонд8)Зони на произв-та дейност и прилагане на труд9)Отдих и
спорт10)Здравеопазване11)образ и култура12)Обекти на социални
грижи13)Техническа инфраструктура.
Схемите:1)Сх на инженерно-геоложките и хидроложки условия2)Схеми на
водоснабдяване и електроснабдяване канализация електрификация
топлофикация газификация на зелената с-ма.
ПУП опр конкретното предназначение и начин на устройство на отделните
ПИ обхванати от плана.
С план за регулация се определят напречните профили на улиците.Като се
предвижда тяхното озеленяване мрежите и съоръженията на технич
инфраструктура.
С план схемите и мрежите за съоръженията на техни инфраструктура се
определят техни-те размери на тези мрежи съоръжения като се определя
техния обем на техническите съоръжения с цел издаването на виза за
строителство.
Според устройствените цели и задачи ПУП се изработват съобразно
изискванията на ЗУТ в един от сл варианти1)План за регулация и
застрояване–има отношение към улици ПИ и съобразно режима на
застрояване2)План за регулация–за улици и ПИ
без режим на застрояване3)План на улична регулация4)План за
застрояване5)Работен устройствен план.
1План за регулация и застрояване се разработва съгласно изискванията
на ОУП и съобразно изискванията за ЗУТ.Съгласно него прилагането му се
отнася за територии с не регулирани ПИ.В случаите когато плана за
регулации и застрояване изпълняват ф-ции на общо устройствен план за
цялата урбанизирана територия, в този случай той съдържа зоните и
териториите с устройствен режим,както и елементи к са специфични за ОУП.
има 2 фази за изработка 1)предварителен2)окончателен.
Предварителния съдържа графични и текстови материали,в проекта се
отразяват1)границите устройствените зони,конкретния режим на
застрояване2)улично регулационни и вътрешни регулационни линии на
УПИ3)видът и очертанията на уличната мрежа4)урекции на водни течения и
площи5)външни линии и отстоянието им от улично рег линии6)вътр. линии
на осн застр.7)същ. граници ко са включ. в с-мата на застр8)вклю начина на
застр. на ПУИ9)арх устройствените условия на застр10)опр се макс височина
при вс упи12)отразяват се местата за паркиране с съответния капацитет13)в
проекта се опр ел на худ синтез14)озеленените зони15)защитени
територии16)упи предвидени за обезщетяване на собственици при
промени17)балансиране на съответната теория-(Опорен план;План схеми на
вертикалното планиране,Схеми за допълнителни проучвания–санитарно
хигиенни и екологична обстановка, подробните комуналните транспортни
планове се проучват и определят и решават въпроси свързани с
класификацията и параметрите на първостепенната, второстепенната
улична мрежа,

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
10 юни 2018 в 19:33 студент на 36 години от Варна - ВСУ "Черноризец Храбър", факулетет - Факултет Административни и политически науки, специалност - Публична администрация, випуск 2019
06 окт 2017 в 10:53 ученичка на 28 години от Варна - ПГСАГ "В. Левски", випуск 2011
 
 
Онлайн тестове по Архитектура и градоустройство
Тест по история на архитектурата
междинен тест по Архитектура и градоустройство за Студенти от 1 курс
Тест по история на архитектурата, обхващащ периода от III - IV век пр. Хр. до XX-ти век. Въпросите имат само един верен отговор.
(Лесен)
28
18
1
4 мин
09.08.2013
» виж всички онлайн тестове по архитектура и градоустройство

Материали за първо контролно по териториално планиране и градоустройство

Материал № 1166358, от 21 мар 2015
Свален: 2 пъти
Прегледан: 8 пъти
Предмет: Архитектура и градоустройство, Технически науки
Тип: Пищов
Брой страници: 5
Брой думи: 1,489
Брой символи: 9,215

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Материали за първо контролно по териториално пл ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала