Големина на текста:
КОЛЕЖ ПО ИКОНОМИКА И АДМИНИСТРАЦИЯПЛОВДИВ
УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ОБЩАТА ПРЕСТЪПНОСТ
КУРСОВА РАБОТА НА ТЕМА
СЪЩНОСТ, ПРИНЦИПИ И ПРАВНИ ОСНОВИ НА
ПРЕВАНТИВНАТА ДЕЙНОСТ
Студент : Иван Павлов Граматов, фак. 1369009
Специалност : „Мениджмънт на опазване на обществения ред и
противодействие на престъпността”, задочно обучение, втори курс
Преподавател : проф. Д-р Ненко Дойков
Същност, принципи и правни основи на превантивната дейност
Пловдив, 19.02.2015 г.
Съдържание:
УВОД.............................................................................................................................................................................4
1.СЪЩНОСТ НА ПРЕВАНТИВНАТА ДЕЙНОСТ.......................................................................................5
1.1.ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ................................................................................................................5
1.2.КЛАСИФИКАЦИЯ.............................................................................................................................................6
1.2.1Класификация според системата от мерки....................................................................................6
1.2.1.1.Общосоциална превенция.............................................................................................................................7
1.2.1.2.Специална превенция....................................................................................................................................7
1.2.1.3.Наказателноправна превенция.....................................................................................................................7
1.2.1.4.Индивидуална превенция.............................................................................................................................7
1.2.1.5.Криминалистична превенция.......................................................................................................................7
1.2.1.6.Пенитенциарна превенция............................................................................................................................7
1.2.2Класификация според обекта..............................................................................................................8
1.2.2.1.Първична превенция.....................................................................................................................................8
1.2.2.2.Вторична превенция......................................................................................................................................8
1.2.2.3.Третична превенция......................................................................................................................................8
1.2.3Класификация според документите на ООН...................................................................................8
1.2.3.1.Обща превенция............................................................................................................................................8
1.2.3.2.Групова превенция........................................................................................................................................8
1.2.3.3.Индивидуална превенция.............................................................................................................................9
1.2.3.3.1. Ранна.........................................................................................................................................................9
1.2.3.3.2. Текуща......................................................................................................................................................9
1.2.3.3.3. Последваща............................................................................................................................................10
1.3.АСПЕКТИ НА СЪВРЕМЕННАТА ПРЕВЕНЦИЯ.....................................................................................................10
2.ПРИНЦИПИ НА ПРЕВАНТИВНАТА ДЕЙНОСТ...................................................................................11
2.1.ТЕОРЕТИЧНИ ОСНОВИ....................................................................................................................................11
2.2.СЪВРЕМЕННИ АСПЕКТИ.................................................................................................................................12
2.2.1Сътрудничество и партньорство......................................................................................................12
2.2.2Комплексност и координираност.....................................................................................................12
2.2.3Максимална проактивност на превантивните въздействия........................................................12
2.2.4Устойчивост........................................................................................................................................12
2.2.5Научна обоснованост..........................................................................................................................13
2.2.6Гъвкавост..............................................................................................................................................13
2.2.7Прозрачност и отчетност................................................................................................................13
2.2.8Децентрализация и съобразяване със спецификата на местните условия................................13
2.2.9Неизбежност, своевременност и адекватност на наказанията.................................................14
2.3.СУБЕКТИ, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ ПРИНЦИПИТЕ НА ПРЕВАНТИВНАТА ДЕЙНОСТ.....................................................14
2.3.1Държавна система за превенция и контрол...................................................................................15
2
Същност, принципи и правни основи на превантивната дейност
2.3.1.1.Законодателна власт...................................................................................................................................15
2.3.1.2.Изпълнителна власт...................................................................................................................................15
2.3.1.3.Съдебна власт.............................................................................................................................................17
2.3.1.3.1. Прокуратура...........................................................................................................................................17
2.3.1.3.2. Следствени органи.................................................................................................................................18
2.3.1.3.3. Съдът......................................................................................................................................................18
2.3.2Обществена превенция на престъпността......................................................................................18
3.ПРАВНИ ОСНОВИ НА ПРЕВАНТИВНАТА ДЕЙНОСТ.......................................................................19
3.1.ИНСТИТУЦИОНАЛНА СИСТЕМА......................................................................................................................19
3.1.1Министерски съвет (МС)....................................................................................................................19
3.1.2Държавно-обществена консултативна комисия по въпросите на превенцията на
престъпността (ДОККВПП).........................................................................................................................20
3.1.3Министерство на вътрешните работи (МВР)................................................................................20
3.1.4Министерство на правосъдието (МП).............................................................................................21
3.1.5Министерство на труда и социалната политика (МТСП)...........................................................21
3.1.6Агенция по заетостта (АЗ)................................................................................................................22
3.1.7Агенция за социално подпомагане (АСП).........................................................................................22
3.1.8Министерство на физическото възпитание и спорта (МФВС)....................................................22
3.1.9Министерство на образованието, младежта и науката (МОМН).............................................23
3.1.10 Министерство на здравеопазването............................................................................................24
3.1.11 Държавна агенция за закрила на детето (ДАЗД).....................................................................24
3.1.12 Централна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и
непълнолетните (ЦКБППМН).......................................................................................................................25
3.1.13 Национална комисия за борба с трафика на хора (НКБТХ).....................................................25
3.1.14 Частните охранителни структури (ЧОС).................................................................................25
3.1.15 Неправителствени организации....................................................................................................26
3.2.НОРМАТИВНА РАМКА....................................................................................................................................26
3.2.1Наказателен кодекс (НК)...................................................................................................................26
3.2.2Наказателно-процесуален кодекс (НПК).........................................................................................26
3.2.3Закон за министерството на вътрешните работи (ЗМВР)..........................................................27
3.2.4Закон за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните
(ЗБППМН).........................................................................................................................................................27
3.2.5Закон за закрила на детето (ЗЗД)....................................................................................................28
3.2.6Закон за защита от домашното насилие (ЗЗДН)..........................................................................28
3.2.7Закон за социално подпомагане (ЗСП).............................................................................................29
3.2.8Закон за борба с трафика на хора (ЗБТХ).......................................................................................29
3.2.9Закон за физическото възпитание и спорта (ЗФВС).....................................................................29
3.2.10 Инструкция Iз – 2353 / 20.12.2006 г. за превантивната дейност на полицията...............30
ЗАКЛЮЧЕНИЕ........................................................................................................................................................30
СЪКРАЩЕНИЯ........................................................................................................................................................33
ЛИТЕРАТУРА...........................................................................................................................................................34
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
13 сеп 2022 в 19:28 в момента не учи на 47 години от Ямбол
 
Домашни по темата на материала
Политиката за национална сигурност на България
добавена от wiktoriaa270498 29.10.2020
1
10
Подобни материали
 

Добри практики при оцеляване при бедствия и аварии


Природните бедсвия са явления в природата извън контрола на човека, които водят до значителни човешки или материални загуби. Типични примери за природни бедствия са вулканични изригвания, замeтресения, наводнения, свлич...
 

Принудителна евакуация на работници при технически аварии в ДИП БЕЛЛА


Авария" е внезапна технологична повреда на машини, съоръжения и агрегати, съпроводена със спиране или сериозно нарушаване на технологичния процес, с взривове, пожари, замърсяване на околната среда...
 

Защита на населението при бедствия и аварии


Поведение и действие на населението в извън 30 километровата зона на аварирала АЕЦ.
 

Защита при бедствия и аварии - тест

04 апр 2008
·
228
·
37
·
6,086

Какво се разбира под специални (особени) въздействия? В най-широк смисъл под понятието специални (особени) въздействия се разбира съвкупността от всички въздействия, които възнекват върху даден обект при ненормални експлоатационни условия.....
 

Защита на населението от катастрофи


Лекции по ЗНОС. Тема 1 - Защита на населението от бедствия, аварии и катастрофи...
1 2 3 4 5 » 10
 
Онлайн тестове по Полиция, отбрана, национална сигурност
Тест по "Същност на класифицираната информация" за 2-ри курс
изпитен тест по Полиция, отбрана, национална сигурност за Студенти от 2 курс
Тестът е за полагане на изпит по дисциплината "Същност на класифицираната информация и процедури по ЗЗКИ", студенти от 2 курс. Съдържа 24 въпроса, като всеки от тях има само един верен отговор.
(Труден)
24
71
1
2 мин
14.10.2013
Тест - Полицейски правомощия
междинен тест по Полиция, отбрана, национална сигурност за Студенти от 2 курс
Тестът проверява знанията на студентите в областта на полицейското право и по-специално по отношение законосъобразността на прилагане на полицейските правомощия...
(Лесен)
10
194
1
28.11.2011
» виж всички онлайн тестове по полиция, отбрана, национална сигурност

Същност, принципи и правни основи на превантивната дейност

Материал № 1163504, от 10 мар 2015
Свален: 136 пъти
Прегледан: 185 пъти
Предмет: Полиция, отбрана, национална сигурност
Тип: Курсова работа
Брой страници: 35
Брой думи: 7,694
Брой символи: 54,088

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Същност, принципи и правни основи на превантивн ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала