Големина на текста:
КОЛЕЖ ПО ИКОНОМИКА И АДМИНИСТРАЦИЯПЛОВДИВ
УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ОБЩАТА ПРЕСТЪПНОСТ
КУРСОВА РАБОТА НА ТЕМА
СЪЩНОСТ, ПРИНЦИПИ И ПРАВНИ ОСНОВИ НА
ПРЕВАНТИВНАТА ДЕЙНОСТ
Студент : Иван Павлов Граматов, фак. 1369009
Специалност : „Мениджмънт на опазване на обществения ред и
противодействие на престъпността”, задочно обучение, втори курс
Преподавател : проф. Д-р Ненко Дойков
Същност, принципи и правни основи на превантивната дейност
Пловдив, 19.02.2015 г.
Съдържание:
УВОД.............................................................................................................................................................................4
1.СЪЩНОСТ НА ПРЕВАНТИВНАТА ДЕЙНОСТ.......................................................................................5
1.1.ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ................................................................................................................5
1.2.КЛАСИФИКАЦИЯ.............................................................................................................................................6
1.2.1Класификация според системата от мерки....................................................................................6
1.2.1.1.Общосоциална превенция.............................................................................................................................7
1.2.1.2.Специална превенция....................................................................................................................................7
1.2.1.3.Наказателноправна превенция.....................................................................................................................7
1.2.1.4.Индивидуална превенция.............................................................................................................................7
1.2.1.5.Криминалистична превенция.......................................................................................................................7
1.2.1.6.Пенитенциарна превенция............................................................................................................................7
1.2.2Класификация според обекта..............................................................................................................8
1.2.2.1.Първична превенция.....................................................................................................................................8
1.2.2.2.Вторична превенция......................................................................................................................................8
1.2.2.3.Третична превенция......................................................................................................................................8
1.2.3Класификация според документите на ООН...................................................................................8
1.2.3.1.Обща превенция............................................................................................................................................8
1.2.3.2.Групова превенция........................................................................................................................................8
1.2.3.3.Индивидуална превенция.............................................................................................................................9
1.2.3.3.1. Ранна.........................................................................................................................................................9
1.2.3.3.2. Текуща......................................................................................................................................................9
1.2.3.3.3. Последваща............................................................................................................................................10
1.3.АСПЕКТИ НА СЪВРЕМЕННАТА ПРЕВЕНЦИЯ.....................................................................................................10
2.ПРИНЦИПИ НА ПРЕВАНТИВНАТА ДЕЙНОСТ...................................................................................11
2.1.ТЕОРЕТИЧНИ ОСНОВИ....................................................................................................................................11
2.2.СЪВРЕМЕННИ АСПЕКТИ.................................................................................................................................12
2.2.1Сътрудничество и партньорство......................................................................................................12
2.2.2Комплексност и координираност.....................................................................................................12
2.2.3Максимална проактивност на превантивните въздействия........................................................12
2.2.4Устойчивост........................................................................................................................................12
2.2.5Научна обоснованост..........................................................................................................................13
2.2.6Гъвкавост..............................................................................................................................................13
2.2.7Прозрачност и отчетност................................................................................................................13
2.2.8Децентрализация и съобразяване със спецификата на местните условия................................13
2.2.9Неизбежност, своевременност и адекватност на наказанията.................................................14
2.3.СУБЕКТИ, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ ПРИНЦИПИТЕ НА ПРЕВАНТИВНАТА ДЕЙНОСТ.....................................................14
2.3.1Държавна система за превенция и контрол...................................................................................15
2
Същност, принципи и правни основи на превантивната дейност
2.3.1.1.Законодателна власт...................................................................................................................................15
2.3.1.2.Изпълнителна власт...................................................................................................................................15
2.3.1.3.Съдебна власт.............................................................................................................................................17
2.3.1.3.1. Прокуратура...........................................................................................................................................17
2.3.1.3.2. Следствени органи.................................................................................................................................18
2.3.1.3.3. Съдът......................................................................................................................................................18
2.3.2Обществена превенция на престъпността......................................................................................18
3.ПРАВНИ ОСНОВИ НА ПРЕВАНТИВНАТА ДЕЙНОСТ.......................................................................19
3.1.ИНСТИТУЦИОНАЛНА СИСТЕМА......................................................................................................................19
3.1.1Министерски съвет (МС)....................................................................................................................19
3.1.2Държавно-обществена консултативна комисия по въпросите на превенцията на
престъпността (ДОККВПП).........................................................................................................................20
3.1.3Министерство на вътрешните работи (МВР)................................................................................20
3.1.4Министерство на правосъдието (МП).............................................................................................21
3.1.5Министерство на труда и социалната политика (МТСП)...........................................................21
3.1.6Агенция по заетостта (АЗ)................................................................................................................22
3.1.7Агенция за социално подпомагане (АСП).........................................................................................22
3.1.8Министерство на физическото възпитание и спорта (МФВС)....................................................22
3.1.9Министерство на образованието, младежта и науката (МОМН).............................................23
3.1.10 Министерство на здравеопазването............................................................................................24
3.1.11 Държавна агенция за закрила на детето (ДАЗД).....................................................................24
3.1.12 Централна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и
непълнолетните (ЦКБППМН).......................................................................................................................25
3.1.13 Национална комисия за борба с трафика на хора (НКБТХ).....................................................25
3.1.14 Частните охранителни структури (ЧОС).................................................................................25
3.1.15 Неправителствени организации....................................................................................................26
3.2.НОРМАТИВНА РАМКА....................................................................................................................................26
3.2.1Наказателен кодекс (НК)...................................................................................................................26
3.2.2Наказателно-процесуален кодекс (НПК).........................................................................................26
3.2.3Закон за министерството на вътрешните работи (ЗМВР)..........................................................27
3.2.4Закон за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните
(ЗБППМН).........................................................................................................................................................27
3.2.5Закон за закрила на детето (ЗЗД)....................................................................................................28
3.2.6Закон за защита от домашното насилие (ЗЗДН)..........................................................................28
3.2.7Закон за социално подпомагане (ЗСП).............................................................................................29
3.2.8Закон за борба с трафика на хора (ЗБТХ).......................................................................................29
3.2.9Закон за физическото възпитание и спорта (ЗФВС).....................................................................29
3.2.10 Инструкция Iз – 2353 / 20.12.2006 г. за превантивната дейност на полицията...............30
ЗАКЛЮЧЕНИЕ........................................................................................................................................................30
СЪКРАЩЕНИЯ........................................................................................................................................................33
ЛИТЕРАТУРА...........................................................................................................................................................34
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Същност, принципи и правни основи на превантивната дейност

Курсовата работа обхваща: Определение и характеристики; Класификация; Аспекти на съвременната превенция; Теоретични основи; Субекти, осъществяващи принципите на превантивната дейност; Институционална система; Нормативна рамка; увод и заключение...
Изпратен от:
Todorka Gramatova
на 2015-03-10
Добавен в:
Курсови работи
по Полиция, отбрана, национална сигурност
Статистика:
90 сваляния
виж още
 
 
Онлайн тестове по Полиция, отбрана, национална сигурност
Тест - Полицейски правомощия
междинен тест по Полиция, отбрана, национална сигурност за Студенти от 2 курс
Тестът проверява знанията на студентите в областта на полицейското право и по-специално по отношение законосъобразността на прилагане на полицейските правомощия...
(Лесен)
10
171
1
1 мин
28.11.2011
Тест по Контраразузнаване за студенти в 4-ти курс
изпитен тест по Полиция, отбрана, национална сигурност за Студенти от 4 курс
Тест върху термини, свързани с контраразузнаването. Обект, субект, принципи. 19 въпроса, само един верен отговор...
(Лесен)
19
21
1
1 мин
11.04.2017
» виж всички онлайн тестове по полиция, отбрана, национална сигурност

Същност, принципи и правни основи на превантивната дейност

Материал № 1163504, от 10 мар 2015
Свален: 90 пъти
Прегледан: 106 пъти
Предмет: Полиция, отбрана, национална сигурност
Тип: Курсова работа
Брой страници: 35
Брой думи: 7,694
Брой символи: 54,088

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Същност, принципи и правни основи на превантивн ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала