Големина на текста:
Комплексмна географска характеристина на Унгария
Географско положение. Унгария е е вътрешноконтинентална държава в Централна Европа.
Площта и е 93 030 км2 , което я нарежда на 18то място сред страните в Европа и на 107 сред тези в
света по територия. Дължината й е около 250 km oт север на юг и 524 km от изток на запад.
Общата дължина на границата на страната е 2 009 км. Страната няма излаз на море, а
вътрешноконтиненталното и положение определя нейните основни физикогеографски
характеристикИ.
Унгария има силно развита пътна, железопътна , въздушна и водна транспортна система.
Територията на Унгария, която няма излаз на море, се пресича от река Дунав, разделяща страната
на две области: Трансданубия, на запад и Alfold (или Великата унгарска котловина), на изток.
Освен Дунав, в обширните водни ресурси на страната се включват река Тиса, Драва, а езерото
Балатон (592 km2), най-голямото в
Централна Европа, е разположено в западната част на страната. Поради централното си
разположение Унгария се счита за мост между Изтока и Запада.
Границите й се простират на 2,171 km, като граничи с Австрия на запад, със Сърбия, Хърватия и
Словения на юг и югозапад, с Румъния на югоизток, с Украйна на североизток и със Словакия на
север.
По отношение на релефа Унгария е почти напълно равнинна, като най-високата част, малко над
хиляда метра, е разположена в северозападната част, която е със слабо изразен планински релеф
Формиране на политическите граници
Водени от своя владетел, Арпад, през 896 г. унгарците, степен народ, съставен от различни
племена, чиито корени отвеждат към угро-финското езиково семейство (основният език е
маджарският), се заселват в равнините на Среден Дунав. . През декември 1000 г. е коронясан
първият крал на Унгария, Стефан I (1000-1038 г.), който покръства унгарците. През 1083 г. е
канонизиран и от този момент нататък е
почитан като Св. Стефан Унгарски, основател на унгарската държава.
По време на средновековието Унгария се превтръща в мощно царство. През 1102 се обединява с
Хърватия. След 1490 година следва спад на Унгария. Това дава благоприятна възможност на
османците. През 1521 г., най-силната унгарска крепост ( Белград , Сърбия ) пада на турците.
Ранната поява на протестантството допълнително влошава вътрешните отношения в страната.
По време на революционните движения от 1848 г. Унгария обявява независимостта си от
Австрийската империя с намерение за създаване на република, но революцията се проваля.
Едва през 1867 г., със създаването на Австро-Унгарската империя, Австрийската империя
предоставя широка автономия на унгарците.
През 1916 г. тя разгромява Черна гора и налага договор на безусловна капитулация, по-късно
същата година, заедно с България и Германия побеждават румънската армия и окупира 2/3 от
територията на Румъния. През 1918г. Австро - Унгария е разкъсана от Антантата. Унгария
получава независимост и е провъзгласена за република. . През 1919 г., след провала на
опита за установяване на Унгарска съветска република, е
провъзгласена монархията, която поставя началото на парламентарно-политическа
система, основана на партийния плурализъм, но ограничен от изключителната роля на един
ръководител в лицето на държавния глава.
На 4 юни 1920 г. по силата на мирния договор Унгария губи над две трети от територията си,
анексирана към съседните държави, предимно към Румъния, Словакия и Югославия. Така
милиони хора с унгарско самосъзнание остават като малцинство в рамките на приемните
държави.
През 1938г. германците и италианците предоставят на Унгария част от южна Чехословакия и
Карпатия. След Словашко- Унгарската война се сдобиват и с Източна Словакия. През 1940г.
Северна Трансилвания е завладяна. На 21 юни 1941 г. Унгария се включва във войната на
страната на Германия и
Италия. В края на войната в страната нахлува Червената армия, като по този начин попада в
сферата на влияние на Съветския съюз. След края на Втората световна война, през 1949 г.,
официално е създадена Унгарската народна република.
След Втората Световна Война се подписва Парижкият мирен договор между Унгария и
победителите във войната. Установяват се съвременните граници на страната.
На 23 октомври 1956 г. избухва Унгарската революция. На 1 ноември Унгария напуска
Варшавския договор, като три дни по-късно Съветската армия нахлува в страната, потушени
са революционните движения, а жертвите са повече от три хиляди. С падането на Желязната
завеса и последвалото разпадане на Варшавския договор страната се ориентира към
западноевропейските икономически и политически модели. Народната република
прекратява съществуването си 1989 г. след площадни протести, довели до отварянето на
всички страни от Източния блок към демокрацията. През май 2004 г. Унгария се
присъединява към Европейския съюз.
________________________________________________________________________
Природно - ресурсен потенциал. За разлика от съседите Словакия и Румъния, Унгария е
равнинна страна. Река Дунав, която разделя страната на две части и тече от север на юг, има
протежение 420 км. Страната е разположена почти изцяло в Среднодунавската низина, а на север
влиза и част от Карпатите. Основна част от територията на Унгария е с равнинен релеф, като
голям дял заема Панонската равнина.
Умереноконтинентален климат (средна януарска температура от -2 до -4 градуса по Целзий,
средна юлска температура 20-22 градуса по Целзий, валежи 450-900 mm годишно).
Главните реки са Дунав и Тиса, а Езерото Балатон е най-голямото езеро в централна Европа.
Унгария разполага с известно количество ограничени природни ресурси (боксит, въглища и
природен газ), както и плодородни почви и обработваема земя.
Демографска характеристика.
Настоящият демографски профил на Унгария е резултат от значителни миграционни
явления, засегнали унгарската територия, както и от условията, създадени от различните
исторически периоди, през които е преминала страната. По-конкретно, от края на 19-ти век
до 1980 г. населението се характеризира с
постоянен ръст, макар и с различен интензитет. Единственият регистриран спад е през
военния период (1941–1945 г.). От началото на осемдесетте години се очертава лек и
постоянен спад на населението поради спад на раждаемостта. По данни от 2012 населението е
9 942 000 души.. Средната гъстота на населението е 109 жители на кв.км., което е около 2 пъти по -
висока от средната за света. Повече от една четвърд от населението живее в столичния район на
Будапеща.
Възрастовата структура на населението на Унгария е следната: под 14 години - 17%, 14-64
години - 68%, над 64 години - 15%. Тенденцията е към застаряване на населението.
Съотношението между мъже и жени е в полза на мъжете. В етническият състав на Унгария влизат
унгарци – 90%, цигани – 4%, немци – 2.6%, сърби – 2%, словаци – 0.8%, румънци – 0.7% .99,6% от
населението говори унгарски
От населението на Унгария 98.3% са християни ( от тях католици – 70.7%, протестанти – 24.2%,
униати – 4.7%, православни – 0.4%) , 0.9% са юдаисти, други – 0.8% .Продължителността на
живота е била 71.55 години за мъжете и 78,38 години за жените.
Раждаемостта е 9,8 промила ,а смъртността – 13.2 промила, т.е. естественият прираст е - 3.4
промила. Около 1 млн. унгарци са емигрирали в САЩ и Западна Европа, а други 3 млн.д. живеят в
Румъния (Трансилвания и Банат), Сърбия и Словакия. В столицата на Унгария, Будапеща, живеят
1 698 106 д. (с агломерациите 2 597 000)
Историческо развитие на политическите процеси и съвременно разделение на властите.
След Първата световна война Унгария е провъзгласена за независима република (1918
г.). През Втората Световна война Унгария се сражава на страната на немците. В края на
войната, след поражението страната попада под руско господство. През февруари 1953
година умира Сталин и пред унгарския народ проблясват възможности за
демократизиране на страната. На 23 октомври 1956 година избухва революция, която е
потушена от руските войски. В следващите две години в Будапеща и цялата страна се
извършват политически гонения, които достигат безпрецедентен размах. Много унгарци
са хвърлени в затвора, а около 2 000 души са осъдени на смърт. В Унгария се провежда
експериментът, известен под името „комунистически гулаш”. Малките предприемачи
получават одобрение да развиват дейност, а Будапеща се смята за най-либералния град
в Източния блок. В края на осемдесетте години Съветския съюз разбира, че е попаднал в
криза и не може да удържи под свое господство страните от Средна и Източна Европа.
На 23 октомври 1989 година Унгария е провъзгласена за Република и е една от първите
страни, които отхвърлят социализма. Заедно със свободата се появява и дивият
капитализъм, задълбочават се проблеми като силни социални контрасти между бедни и
богати, които пораждат корупция и престъпност. На 12 март 1999 година страната се
присъединява към НАТО. На 1 май 2004 година Унгария става член на Европейския Съюз.
През 1918 г. Унгария е обявена за република. Законодателната власт се състои от еднокамарен
парламент, 386 депутати: 176 се избират мажоритарно в 176 едномандатни райнони, 210 се
избират по партийни листи в 20 многомандатни райони. Избори на всеки 4 години.
Страната е разделена на 176 едномандатни райони с приблизително еднаква численост на
населението. От всеки район по един депутат влиза в парламента.
В Унгария действа германския модел на така наречено кабинетно правителство: пред парламента
е отговорно не правителството, а само министър-председателят, и също така и вот на доверие и
недовие се искат само за министър-председедателя. Действа система на консруктивен вот на
недоверие: вот на деворие към министър-председателя може да бъде предложен за гласуване
само едновременно с предложение за избор на нов министър-председател. Поради това в
посткомунистическа Унгария нито веднъж не е имало предложение за вот на недоверие към

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Комплексна географска характеристика на Унгария

Унгария е е вътрешноконтинентална държава в Централна Европа. площта й е 93 030 км2 , което я нарежда на 18-то място сред страните в Европа и на 107-мо сред тези в света по територия...
Изпратен от:
lilo_2406
на 2015-03-05
Добавен в:
Анализи
по География
Статистика:
9 сваляния
виж още
Материалът се намира в следните категории:
Анализи по География от София за Студенти в Софийски университет факултет ggf специалност Туризъм несваляни с 6 страници Други от Студенти
 
 
Онлайн тестове по География
Изходно ниво за 8-ми клас по география
изходен тест по География за Ученици от 8 клас
Тестът е предназначен за ученици от 8-ми клас. Изработен е по новата учебна програма. Съдържа въпроси от затворен тип, само с един верен отговор.
(Лесен)
10
26
1
16.08.2019
Какво изучава географията, географски координати
изпитен тест по География за Ученици от 5 клас
Тестът съдържа въпроси, свързани с първите теми в изучаваното по география в 5-ти клас. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
18
35
2
5 мин
02.10.2019
» виж всички онлайн тестове по география

Комплексна географска характеристика на Унгария

Материал № 1162414, от 05 мар 2015
Свален: 9 пъти
Прегледан: 19 пъти
Предмет: География
Тип: Анализ
Брой страници: 6
Брой думи: 2,394
Брой символи: 15,061

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Комплексна географска характеристика на Унгария"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Светослав Георгиев
преподава по География
в град Плевен
с опит от  5 години
36

Лидия Найденова
преподава по География
в град Пловдив
с опит от  22 години
247 24

виж още преподаватели...
Последно видяха материала