Големина на текста:
КОЛЕЖ ПО ИКОНОМИКА И АДМИНИСТРАЦИЯГР. ПЛОВДИВ
РЕФЕРАТ
ПО
ПОЛИТОЛОГИЯ
НА ТЕМА:
ВЪЗНИКВАНЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ИДЕИ В ДРЕВНИЯ СВЯТ
( ГЪРЦИЯ И РИМ).
ПЛАТОН. АРИСТОТЕЛ. М.Т. ЦИЦЕРОН
Изготвил:
Славина Александрова Тичинска
Специалност: бизнес администрация, първи курс
Факултетен номер: 1219014
1
Проверил:
проф. Г.Манолов
Древността елюлка на човешката цивилизация”. През тази епоха се
формират и еволюират теоретически идеи, възгледи и концепции от почти
всички сфери на научното знание. Тогава се поставя и началното развитие
на теориите на политиката, възникнали на базата на политическата
практика в античните държави. Първи в най-древната политическа теория в
Гърция могат да се посочат Демокрит (около 470-370г. пр.н.е.) с неговите
схващания за управлението като изкуство и за държавата и частната
собственост; Ксенофонт и идеите му заидеалния управителот така
нареченатаправилна държаваи др. Най-висок връх в развитието на
политическите идеи през античността достигат великите древногръцки
философи Платон и Аристотел, които могат да се определят като
основатели на първата класическа политическа школа, независимо от
съществуващите различия в техните концептуални виждания.
Платон. Платон (427-347 г.пр.н.е.) е един от най-крупните философски
мислители на древността, оставил значими следи от цялостното
историческо развитие на теорията за политиката. Като талантлив ученик на
Сократ, с право е смятан за един от създателите на политическата наука.
Развивайки редица политически идеи в трудовете сиДържавата”, „Пирът”,
Федър, „Федон”, „Политикът”, „Законитеи др., Платон се нарежда сред
първотворците на клесическата политическа теория в света.
Политическа същност на Платоноватаидеална държава”. Платон е
известнен с концепцията си заидеална държава”. За древният мислител,
политиката заема твърде важно място в обществото, поради което той я
определя като царско изкуство, изискващо знания, умения и навици да се
управляват хората и държавата. Според Платон политикът е пастир на
човешкото стадо и като такъв, той е длъжен да свързва в едно цяло
изкуството за управление на държавата с постоянна грижа за законите. Или
т.е., политиката не е частно дело на един или друг управник, а универсално
съчетание на личностни и политически качества, с помощта на които
изкусно се управляват държавните дела. В този смисъл Платон поставя
един голям въпросстрого и принципно да се разграничават частните и
държавните дейности от страна на управниците. И според неговите
разбирания за политиката не е маловажно и това дали държавниците
управляват според законите или не. Тук древният мъдрец съзира
генетичната връзка между политиката и властта, като подчертава, чевсяка
власт създава закони според това, което е полезно за нея, тъй като
2
справедливото навсякъде е едно и същополезното на силния”. Според
Платон политиката не е самоцелно начинание, а нещо, което представлява
една реална прагматична сила и едновременно с това могъщ лост за
управление на образцовата държава. Освен това в схващанията му за
политиката се третира ролята на законите (в трудаЗаконите”), които
трябва да отчитат общите интереси въз основа на частните, за да се
постигне т.нар. „евномия” – хармония в законността и справедлив ред,
направляван от мъдросттта.
Най големия принос на Платон разработената концупция за идеалната
държава в диалога муДържавата”. Самата идея за идеална държава
произтича от Платоновия абективен идеализъм и свързаните с него
постулати за обяснение на света. В тази философска докторина изпъкват
ред обществени възгледи, сред които най-важни са: систематизацията на
теорията за идеите, глобалната идея за общото благо, безсмъртието на
човешката душа и нейната връзка с тялото и др. Върху такава основа
Платон конструира своята идеална държава, изхождайки от съответствието
между трите ключови всемирни началакосмоса, държавата и човешката
душа (по негово мнение). От такива философско-методологически позиции
длевният мислител изяснява и същността на идеалната държава. В труда си
ДържаватаПлатон прави характелистика на идеалната държава, която
трябва да бъде копие на божествената идея за държавата и в този смисъл
най-съвършената, най-справедливата и най-добрата държава. Най-
отличителната черта на идеалната държава е, че в нейната основа лежи една
висша идеяидеята за общото благо, а самата държава е въплъщение и
продукт на тази висша идея. Идеята за общото благо се разглежда като
нещо универсално, без което е невъзможно съществуването на държавата.
Тук ярко се открояват двата основни принципа на Платонововата
политическа философия, сполучливо формирани от Ф.Уайт: единият, че
политическото изразява и представлява едно цяло със свое достойнство и
общо благо; и другият, че политическото общество на общото благо трябва
да се гледа като първа негова цел, която при евентуален конфликт има
предимство пред осаналите. В идеалната държава на Платон друг
съществен белег приоритетното място на справедливостта. Според него тя
не е само морална категория, справедливостта е резултат от хармонията на
посочените вече три начала, където налице е съгласие между всички
съсловия относно управлението (кой ще управлява), воюването (кой ще
воюва) и т.н. Това разбиране за хармонията произтича от факта, че от една
страна всеки гражданин на полиса ще се използва само за онова, на което
той самия е способен, а от друга, всичко което е в противорес на общото
благо и нанася социална вреда, е несправедливо.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
30 юни 2020 в 14:40 потребител
20 юни 2020 в 09:04 потребител
11 юни 2020 в 10:51 учител на 36 години
09 юни 2020 в 11:28 потребител
07 юни 2020 в 18:03 потребител
04 юни 2020 в 15:27 родител
30 май 2020 в 12:59 ученик на 21 години от Хасково - ПГДС "Иван Асен ІІ", випуск 2021
21 май 2020 в 10:27 студент на 21 години от Пловдив - Европейски колеж по икономика и управление, факулетет - Професионално направление икономика, специалност - Счетоводство и контрол, випуск 2022
19 май 2020 в 11:28 потребител на 29 години
16 май 2020 в 15:44 в момента не учи на 28 години от София
 
 
Онлайн тестове по Политология
Тест по политология за 2-ри курс, ВСУ - политически системи и режими
изпитен тест по Политология за Студенти от 2 курс
Тест по Политически системи и режими. Важи за ВСУ. Съдържа 22 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
22
184
1
26.09.2014
» виж всички онлайн тестове по политология

Възникване на политическите идеи в древния свят (Гърция и Рим). Платон. Аристотел. Цицерон

Материал № 1162033, от 03 мар 2015
Свален: 80 пъти
Прегледан: 85 пъти
Предмет: Политология
Тип: Реферат
Брой страници: 13
Брой думи: 3,691
Брой символи: 23,868

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Възникване на политическите идеи в древния свят ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала