Големина на текста:
К О Н Ф Л И К Т О Л О Г И Я
Типология на конфликтогена:
- Пряко негативно нареждане – заплаха, забележка, критика,
обвинение, надсмешка, подигравка, сарказъм.
- Снизходително отношение – иронична похвала или утешение или
присмех.
- Самохвалство – възторжен разказ за лични реални или мними успехи.
- Меторско отношение – категорични оценки, натяквания, постоянни
припомняния на нериятности, нравоучения.
- Прояви на неискреност и нечестност – премълчаването е също форма
на лъжа.
- Нарушение на етиката – причиняване на неудобство без да се иска
извинение, игнориране, прехвърляне на отговорност.
- Регресивно поведение – пр. задаване на наивни въпроси,
оправдаване с други.
Конфликтна ситуация (К) + Инцидент (И) = Конфликт
КС1 + КС2 + nКС = Конфликт
Функции на конфликта:
- Конструктивни функции – когато се обективизира може да снеме
социалното напрежене; консолидира групата; води до стабилизация на
социалната система, като се ликвидират източиниците на неудовлетвореност;
конфликта стимулира творчеството; служи като средство за възникване на нови
норми за поведение и общуване във фирмата. Чрез конфликта човек може да
регулира самооценката си.
- Деструктивни – предизвиква хаус и т.н.
Елементи на конфликта:
1. Микро и макросреда на конфликта
2. Граници на конфликта – пространствено – времеви измерения
3. Позиции на конфликтуващите страни
4. Зона на разногласия – включва обект и предмет на конфликта
Обет на конфликта е всяка материална (ресурс), социална (власт), или
духовна (идея, принцип, норма) ценност към приежаването, на която се стремят
и двете страни. Обектите могат да бъдат три вида:
- обекти, които не могат да бъдат разделени на части
- обекти, които могат да бъдат разделени в различни пропорции между
участниците в конфликта
- обекти, които участниците в конфликта могат да владеят или ползват
съвместно.
Предмет на конфликта това е обективно съществуващ или субективно
приеман проблем. За разлика от обекта, предмета може да бъде илюзорен.
5. Страни на конфликта – има участници, които се определят като преки
и косвени. Не са главни дейсващи лица, но могат като трети лица да
провокират конфликт, да поддържат едната или другата страна за постигане на
целите си, да намалят конфликта.
6. Група за поддръжка – родители, приятели, колеги, адвокати
7. Странични наблюдатели – лица или групи, които не се намесват
пряко или косвено в конфликта
Динамика на конфликта:
Етап А – зараждане на конфликта – вероятността конфликта да бъде
овладян и да се намери решение е 92 %
Етап В – Същински етап на конфликта – вероятността за намиране на
решение е около 46 %.
Етап С – Пик – вероятността е около 5%.
Етап Д – Заключителен – вероястността е около 20%.
Видове конфликти:
Според субекта на конфликта - вътрешно, междуличности и групи
Според сферата на проявление в обществения живот – икономически,
политически, военни, духовни и т.н.
В социалната сфера – семейни, трудови, образователни.
Според границите – местни, регионални, глобални и т.н.
Вътрешноличностни конфликти
“Влизам в себе си и откривам целия свят”
Гьоте
Това е негативно психично състояние, предизвикано от борбата на
противополжни тенденции в подструктурните ...... на личността, което
възпрепятства самореализацията и адаптацията на личността в трудни
ситуации.
Показатели:
В познавателната сфера – снижаване на самооценката, забавяне на
процеса на вземане на решение, съмнения в принципите и т.н.
В емоционалната сфера – прояви на нервно-психично напрежение.
Поведенческа сфера – свързани с понижаване интензивността на
работата, снижаване на удовлетвореността, нарушения в общуването,
нарушение на адаптацията.
Фактори, които предизвикват вътрешноличностни конфлкти
- Вътрешни (субективни) – богат вътрешен свят, високо ниво на
чувствителност, склонност към самооценка и самоанализ.
- Външни – препятствие за удовлетворяване на потребностите
(фрустратори)
Класификация – според Анцупов и Шипилов 6 вида:
- Мотивационен конфликт – борба н амотиви – конфликта между
“искам” и “мога”
- Нравствен конфликт – конфликта между “искам” и “трябва”
- Конфликт на нереализирано желание или комплекс за
непълноценност – между “искам” и “мога”
- Ролеви конфликт – между “трябва” и “трябва”
- Адаптационен конфликт – между изискванията на реалността и
реалните възможности на човека – между “трябва” и “мога”
- Конфликт на неадекватната самооценка – между “мога” и ”мога”
краен деструктивен изход от вътрешноличностия конфликт това е
суицида.
Препоръки за предотвратяване на вътрешноличностни конфликти:
- Приемане на жизнените ситуации като даденост
- Съхраняване на надежда за по-добро развитие на събитията
- Стремеж за владеене на емоциите
- Реализиране на собствените възможности
- Правилно степенуване на планираните задачи.
Способите за разрешение на вътрешноличностните конфликти се
свързват с понятието “Способи за психологическа защита” – въведено от Ана
Фройд.
- Изместване – вътрешноличностния конфликт да се изключи от
съзнанието или това, което е неприемливо. Постига се чрез забравяне или
неосъзнаване на ставащото около нас.
- Отрицание информация, която може да доведе до
вътрешноличностен конфликт не се допуска до съзнанието.
- Регресия връщане, повторение на шаблони формулирани
значително по-рано.
- Проекция – пренасяне върху друго лице на собсвените чувства,
желания и влечения, когато човек не иска да признае поради ....
- Сублимация – удовлетворяване на блокирания импулс чрез социално
одобряема линия на поведение.
- Рационализация – псевдо разумно обяснение на собствените желания
и постъпки, които в действителност са предизвикани от причини, чието
признание може да доведе до загуба на самоуважение.
- Изолация – отделяне на афекта от интелека (капсулиране в собствен
свят)
- Идентификация – следване на образци и идеали, за да се предолее
собственото чувство за слабост.
- Заместване – пренасяне на действието от недостъпен към достъпен
обект, където не рядко се извършват дейтвия, понякога безмислени, за снемане
на напрежението.
- Включване – преоценяване на травмиращия фактор на фона на по-
мощни фактори.
- Компенсация – изразява се чрез фантазии.
Междуличностни конфликти
“Човека до животното е по-близо, от колкото човека до човека”
Теория на Ерик Бърн
Транзакция – единица за социално взаимодействие.
Във всеки един от нас живее по един родител, възрастне и дете. Когато
посланието и отговора са успоредни конфликт няма.
Родителят представлява колекцията от житейски опит, събрана
информация, придобита от родителите си, социалната среда. В Родителите са
записани всички правила, закони, забележки. Белези на Родителя
назидателно вдигнат пръст, свити вежди, дълбоки издишвания, дебело
покашляне, пощипване по бузите и др. Реплики от рода на: “Винаги се сещам за

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Конфликтология

Лекции по Конфликтология от Международно висше бизнес училище Ботевград...
Изпратен от:
wild_rose_
на 2015-03-02
Добавен в:
Лекции
по Конфликтология
Статистика:
50 сваляния
виж още
 
 

Конфликтология

Материал № 1161798, от 02 мар 2015
Свален: 50 пъти
Прегледан: 59 пъти
Предмет: Конфликтология
Тип: Лекция
Брой страници: 22
Брой думи: 6,328
Брой символи: 40,065

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Конфликтология"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала