Големина на текста:
СЕСТРИНСКИ ГРИЖИ ПРИ ДЕЦА СЪС ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ДИХАТЕЛНАТА СИСТЕМА
Грижите за децата със заболявания на ДС започват с приемането и настаняването за лечение(в отделен бокс,
съобразно с вида и стадия на заболяването).Въздухът да е чист, свеж, умерено влажен, t – 18 / 20®, с редовно
проветряване. Поддържане на лична хигиена, редовно къпане, освен при t и тежко състояние.Облеклото да е
според сезона,бельото да е чисто, да се обръщат в леглото, ако е трудно дишанетопозата(фаулер)!Апетитът е
понижен, да се дават малки количества, лесно усвоима храна, подходяща за възрастта.Никога насилствено
хранене !Недоносените деца в тежко състояниесъс сонда.По важни са течностите, внимание на повръщане
то ! Следи се дефекацията (може газова тръба за метеоризъм). Необходима е тишина , спокойствие за сън.
Повишената t С e чест симптом , измерва се в определени часове , може и по-често. Дават се антипиретици.
При 39 – 40 - влажни обвивки.При хремакапки(10-15 мин преди хранене), редовен тоалет на носните пъти
ща, аспирация. Не се използват капки, които съдържат етерични масла.Кашлицата е основен симптом , м.с.
следи характера и, повръщането, което последва (отделят се храчките така).Добре трябва да се познават и
симптомите на дихателната недостатъчност (децата са в интензивен сектор).Хидратацията подпомага втечня
ването на секретитеповече течности. Кислородотерапията е при всички случаи на тежка дихателна недоста
тъчност. Времето се определя от степента на дихателната недостатъчност. Не се дава чист О2 , а кислородна
смес – 40 – 60 % концентрация . Кислорода е затоплен 31 и овлажнен 80 % .Храненетоако е невъзможно през
устата парентерално 24 до 48 ч. , после през устата. Динамично се следят t С, дишане, пулс, ЕКГ на мони
торна система. Кръвните газове и рН се следят периодично.Ако лежат неподвижносменя се положението и
грижи за кожата. Прецизно се следи приети течностиотделени течности.За асматицитеинхалаторно
лечение. Обучават се и майките за работа с бебешки инхалатори ( изплакване на устата после с вода и хлебна
сода и измиване на спейсъра ) .МС планува “Ro” изсл., ЯМРправи проби ако са необходими , осигурява
документацията , резултатите, наблюдение след изследването.Провеждат се бронхоскопия , спирометрия ,
плеврална пункция ако има нужда.Ако работи при GРважна роля има м.с. при профилактичните
мероприятияважни са благоприятни условия за отглеждане в дома , добра хигиена , правилно хранене ,
закаляване , избягване на контакт с болни.Ако детето е диспансеризирано (бронх. астма): *МС участва в
диспансеризацията; *МС дава съвети за профилактика на респираторните заб.;*МС обучава и подпомага
психически семействата.
СЕСТРИНСКИ ГРИЖИ ПРИ ДЕЦА СЪС ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ХРАНОСМИЛАТЕЛНАТА
СИСТЕМА
I. Анатомофизиологични особености на хран. с-ма: Формирането на хран. с-ма започва още от 4 г. с. и
завършва през детството.Тя влючва : устна кухина , хранопровод, стомах, тънко черво, дебело черво , ЧД ,
панкреас.
Устна кухинау новороденото и кърмачето е относително малка и запълнена от големия език , който ->
заедно с добре развитата мускулатура подпомага сукането. Устната лигавица е нежна и лесно ранима.
Хранопроводъту новороденото е 10-11 см. ->; към 1 год. - 12 см. ; на 5 год. е 16 см. и така расте.
Стомахът е с обем 7 – 10 ->ml. при раждане , и интензивно нараства през първата година (на 4 ден – 40 ml. ; на
10 ден е 80 ml. ; на 1 год. – 250 ml.)
Тънкото червов анатомично и функционално отношение се подразделя на дванадесетопръсник, йеюнум ->
илеум. Поради значителната подвижност на червата у децата полесно възниква илеус и пролапс на правото
черво.
Дебелото черво се подразделя на цекум , колон и ректум ->
Черен дроб и панкреасу новороденото са относително поголеми. Ч. дроб съставлява 5 % от общата ->
телесна маса. Ензимната активност на панкреасния сок е ниска.Тя се увеличава през второто полугодие.
II. Изследване на ХС: Изследванията на хран. с-ма започват с изясняване на субективните оплаквания , които
са повод да се търси мед. помощ. Използва се широк спектър от параклинични изследвания , които могат да
бъдат систематизирани така :
1. Копрологично изследване , включващо : макро и микроскопско , химично , цитологично , микробиологично и
паразитологично изследване на изпражненията.
а) макроскопски се преценяват количеството , цветът ,консистенцията , хомогенността и патологичните
примеси (слуз , кръв , гной)
б) при микроскопско изследване се търсят неразградените частици от приетата храна , левкоцити , яйца на
чревни паразити
в) химическо изсл. – включва определяне на рН на изпражненията , търсене на окултни кръвоизливи ,
определяне съдържанието на мастите , електролитите и др.
г) при бактериологичното изследване освен патологична флора (диз., коли,салм.) се търси и условно патогенна
флора
2. Функционално изследване
а) рН метрия на хранопровода за определяне на рефлукса на стомашното съдържимо,тонометрия на
езофагеалния сфинктер
б) стомашно сондиране
в) доуденално сондиране
г) определяне моториката на стомаха (остатъчно стомашно съдържимо)
д) определяне моториката на червата (пасаж на червата)
е) функционално изследване на панкреаса
3. Образни изследвания
а) ултразвук
б) ренген
в) КТ
г) радиоизотопни методи и ЯМР
4. Ендоскопски изследвания
а) езофагоскопия
б) фиброгастродуоденоскопия
в) ректороманоскопия
г) лапароскопия
5. Биохимични методи : те се използват за определяне функцията на черния дроб
6. Имунологични изследванияпоказани са при различни видове хепатити , цьолиакия , имунна
недостатъчност или алергични заболявания
7. Инвазивни изследваниячернодробна , стомашна и тънкочревна аспирационна биопсия.
III. Основни симптоми при заболявания на ХС
1. Безапетитиепредставлява нежелание за приемане на храна , което се отразява на физическото развитие.
Наблюдава се при органични и функционални заболявания , в резултат на интоксикации , понижена ензимна
активност или метаболитни смущения. Найчестите причини за безапетитие в детската възраст са :
а) кърмачетаинфекции на дих. с-ма , инфекции на хран. с-ма, стоматити, Fe дефицитна анемия, хронични
уроинфекции , алергия към млякото , интоксикации с витаминАиД
б) малки децаневрогенно безапетитие , инфекции на дих. с-ма, цьолиакия , уроинфекции , ентероколити
в) големи децаинфекции , бъбречни заболявания , чернодробни заболявания , ендокринни , интоксикации
анорексия.
Когато безапетитието е посочено като единствен симптом , найвероятно се отнася за привидно (мнимо)
безапетитие , свързано с неправилна представа за количеството храна , което детето трябва да приема или за
неврогенно безапетитие.В такива случаи лечение не се налага , освен щателна преценка на хранителния режим.
Но при неврогенно безапетитие е необходимо преустановяване на насилственото хранене, поощряване на
самостоятелното хранене и то в спокойна обстановка.
2. Гадене и повръщанеповръщането е чест симптом в детска възраст. При поголемите деца повръщането е
съпроводено с гадене. Повръщането трябва да се отличава от оригването у кърмачетата , които по време на
сукане или хранене с биберон поглъщат въздух , при което след нахранването заедно с погълнатия въздух се
изхвърля и малко количество стомашно съдържимо.
Повръщането като симптом се среща при :
заболявания на хран. с-ма -> (вродени аномалии ,гастродоуденит , ентероколит, апендицит, язвена болест
хепатит и т.н.)
заболявания на дих.с-ма ->(вродени аномалии,инфекции)
заболявания на ЦНСменингит , енцифалит , абсцес ,епилепсия->
забол. на пикочо-половата системауроинфекции , нефролитиаза->
системни инфекциивродени и придобити->
ендокринни заболяваниявродена хиперплазия на надбъбречните жлези->
метаболитни смущениядиабетна кетоацидоза->
малабсорбционен синдром - муковисцедоза ,непоносимост към лактоза , краве мляко->
илеус и др. причини ->
Многократното повръщане предизвиква дехидратация и промени в КАС. За да се разкрие причината за
повръщането трябва да се изяснят : началото му , брой , количество , х-ка на повърнатите материи , вид на
примесите , съпътстващи симптомикоремна болка , фебрилитет , главоболие , микционни смущения.
Лечението е етиологично и патогенетично повлияване.Прилагането на антиеметици като Chlorazon ,
Marophen,Cerucal не е подходящо за деца.
Симптоматичното лечение включва :
- прекратяване вноса на храна и лекарства за няколко часа
- поднасяне на малко количество течности , съдържащи глюкоза и електролити (по 20 – 30 ml. на 20 – 30
минути)
- корекция на КАС , Natrii citrici 5 %
3. Запекчест симптом при новородените. Този симптом е по-чест при кърмачета на изкуствено хранене с
краве мляко , постепенно с разширяване на храната този симптом изчезва.При продължителен запек по-
големите деца започват да се оплакват от болки около пъпа.Лечението се състои в отстраняване на диетичната
грешка като се осигурят повече баластни вещества в храната и течностите. При нужда се прави клизма. Важно
значение имат психотерапията , насоченото възпитание на детето към редовна дефекация.
4.Диарияпри всяка диария трябва да се определят броят и характерът на изпражненията (количество , цвят ,
миризма , консистенция , примеси на слуз, кръв).Терапевтичният подход е да се отстрани причината и орална и
перорална дехидратация. Могат да се използват смекта и каопектат.
5.Коремна болкапри кърмачета и малки деца са чести функционално обусловени коремни болки т.нар.
колики.Те се появяват от II седмица след раждането в късните следобедни часове и продължават от няколко
седмици до няколко месеца.
IV. СГ за болното дете със заболявания на ХС:
*Децата с остри диарии се приемат в ИО в отделни боксове. Веднага се вземат изпражнения , регистрира се
броя на изхожданията и се описват хар-те. Тоалет на генеталии с топла вода и сапун + крем. При тези с
повръщания-колко , какво? , дезинфекция на ръце и всичко ! Изпражненията се заливат с дезинфектант. Важно
място заема пероралната рехидратацияшипков , липов чай , оризова вода , супа Моро , рехидратин. Дават се
1-2 лъжички на 5-10 минути.Ако не тази терапияпарентерално вливане. Много внимателно започва
захранването. Естественохранените деца се кърмят. За изкуствено хранените се приготвят диетични храни
лечебна хумана , диетична попара.
*За децата с токсикозаИО на реанимация , следят се жизнените показатели на перфузор N.B. ! Калиев ->
хлорид се влива много бавно при добра диуреза. Струйно може да доведе до смърт + ЕКГ.
*При гърчовепротивогърчови средства. МС участва и в профилактиката на острите диариида се избегнат
диетични грешки и без инфекции в храната.
*При децата с ГЕР се следи телесна маса + повръщането.
*При гастритв болница и диетична храна. Ограничават се с контрол и чревните паразити (за ясли и
градини),индивидуални гърнета , бельо , миене на ръце и т.н.Не се допуска контакт с кучета с оглед
предпазване от ехинококоза.
V. Участие в подготовката и извършване на изследване

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Сестрински грижи в педиатрията

Лекции по сестрински грижи в педиатрията, водени по време на лекциите...
Изпратен от:
Tsvetivn
на 2015-02-25
Добавен в:
Лекции
по Сестрински грижи
Статистика:
262 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
задалжения на медицинската сестра при провеждане на очни изследвания
добавена от fyahand_abv_bg 11.04.2017
1
13
 

Сестрински грижи в педиатрията

Материал № 1160351, от 25 фев 2015
Свален: 262 пъти
Прегледан: 294 пъти
Предмет: Сестрински грижи
Тип: Лекция
Брой страници: 15
Брой думи: 6,911
Брой символи: 44,896

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Сестрински грижи в педиатрията"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала