Големина на текста:
Технически университетВарна
Факултет по Електроника
Катедра : „Социални и правни науки
Дисциплина: „Законодателство в социалната сфера
Реферат
Тема : Семейни помощи за деца в България
Изготвил : Проверил:
/инж. Пламена Спасова / / доц. М.
Желева /
Курс I , Спец. БЗУТз.об.
Кв. степен : магистър
Варна
2014г.
Семейните помощи за деца са необлагаеми плащания (по реда на
ЗСПД ( Закона за народната просвета ) не се дължат данъци и такси) ,
които има право да получава всеки родител за отглеждане на своето дете
и не подлежат на връщане. Изключения са случаи , когато има надвзети
средства за семейни помощи , в резултат на счетоводно-техническа
грешка и при недобросъвестно получени суми. Обикновено месечните
помощи се изплащат веднъж на 4 седмици , но понякога може да се
плащат и всяка седмица. Редът и условията за получаване на семейните
помощи за деца са уредени със Закона за народната просвета ( ЗСПД ) и с
Правилника за неговото прилагане ( ППЗСПД ).
Съществуват няколко вида семейни помощи за деца , които са за
сметка на държавния бюджетеднократни помощи , месечни помощи ,
целеви помощи. Всяка една от подолу посочените помощи се изплаща
на отделно правно основание и е възможно едно и също семейство да
получава повече от една помощ за отглеждане на детето си.
1) Еднократна парична помощ при бременност
2) Еднократна помощ при раждане на дете
3) Еднократна парична помощ за отглеждане на близнаци до навършване
на една година
4) Еднократна парична помощ за отглеждане на дете до навършване на
една година от майка студентка, учаща в редовна форма на обучение
5) Месечни помощи за дете до завършване на средно образование, но не
повече от 20-годишна възраст
6) Месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на една година
7) Целеви помощи за първокласниците и за децата, неприети в детски
заведения
В съответствие със ЗСПД право на семейни помощи за деца имат:
1) бременните жени - български граждани
2) бременните жени - чужди граждани и семействата на чужди граждани ,
които постоянно пребивават и отглеждат децата си в страната , но само
когато получаването на такива помощи е предвидено в закон или в
международен договор , по който Република България е страна
3) семействата на българските граждани , но само за децата , които
отглеждат в страната
4) семействата , в които единият от родителите е български гражданин -
за децата с българско гражданство , които отглеждат в страната
5) семействата на роднини , близки , както и приемните семейства - за
децата , настанени по реда на чл. 26 от Закона за държавния бюджет на
Република България за 2009 г.
Семейството това са съпрузите , ненавършилите пълнолетие деца,
навършилите пълнолетие деца , които продължават да учат ( до
завършване на средното им образование , но не по-късно от навършване на
20-годишна възраст ). Взимат се предвид всички отглеждани в
семейството децародени , припознати , осиновени , доведени , заварени ,
но с изключение децата , които са сключили брак и така са напуснали
семействата си.
Има условия , на които трябва да отговарят лицата и семействата , които
желаят да получат помощи по реда на ЗСПД.
1) детето ( децата ) да се отглеждат от лицето ( семейството )
2) доходът на член на семейството да не надвишава определения по
закона размер ( 350 лева). Отчитат се всички брутни доходи на
семейството , облагаеми по ЗДДФЛ , пенсиите , обезщетенията ,
помощите и стипендиите , с изключение на месечните добавки за деца с
трайни увреждания (по чл. 263 от Закона за закрила на детето) , добавката
за чужда помощ на инвалидите (по чл. 103 от КСО) , стипендиите на
учащите се до завършване на средно образовани е, но не по-късно от
навършване на 20-годишна възраст , както и помощите , получени по реда
на ЗСПД
3) за отпускането на помощите се попълват документи по образец на
агенцията за социално подпомагане , които могат да се получат на място
4) помощите се отпускат , спират , прекратяват или възобновяват със
заповед на директора на дирекцияСоциално подпомагане”, или
упълномощено от него лице. Отказът за отпускане на семейна помощ се
мотивира, а заповедта за отказ в 7-дневен срок се съобщава писмено на

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Семейни помощи за деца в България

Семейните помощи за деца са необлагаеми плащания (по реда на ЗСПД Закона за народната просвета - не се дължат данъци и такси), които има право да получава всеки родител за отглеждане на своето дете и не подлежат на връщане...
Изпратен от:
plaaamiii
на 2015-02-25
Добавен в:
Реферати
по Социална политика
Статистика:
55 сваляния
виж още
 
 
Онлайн тестове по Социална политика
Социално осигуряване - тест 2
тест по Социална политика за Студенти от 3 курс
Tест по социално осигуряване за студенти от Бургаски свободен университет. Въпросите имат по повече от един верен отговор.
(Лесен)
10
65
1
28.05.2015
Тест по Корпоративна социална отговорност за 2-ри курс в УНСС
изпитен тест по Социална политика за Студенти от 2 курс
Тестът съдържа 39 въпроса, болшинството от които имат повече от един верен отговор. Предназначен е за студенти от 2-ри курс в УНСС
(Много лесен)
39
6
1
18 мин
28.08.2018
» виж всички онлайн тестове по социална политика

Семейни помощи за деца в България

Материал № 1160202, от 25 фев 2015
Свален: 55 пъти
Прегледан: 71 пъти
Предмет: Социална политика, Икономика
Тип: Реферат
Брой страници: 12
Брой думи: 3,210
Брой символи: 17,585

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Семейни помощи за деца в България"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала