Големина на текста:
През 1991г. се приема сегашната конституция на Република
България. С нея са свързани мечтите и желанията на българите за
модерно и демократично развитие, за върховенство на закона, за
гарантиране на основните човешки права и задължения, за добре
организирани и функциониращи държавни институции, които да
допринесат за едно по-добро равнище на жизнен стандарт.
Едновременно с това, Конституцията от 1991 г. притежава
белезите на твърда и гъвкава. Твърда е, защото за изменението и е
необходимо свикване на специален органВеликото Народно
Събрание (ВНС), което се избира пряко от народа. От друга
страна, възможността тя да бъде изменяна и допълвана и от
Обикновеното Народно Събрание (ОНС), я квалифицира като
гъвкава. Това са двете различни процедури за промяна на
Конституцията, уредени в глава девета.
Четиринадесет години по-късно няма да е пресилено ако се
каже, че конституцията не оправдава очакванията на българския
народ. Разделението на властите (белег на демократичното
общество), което да осигури тяхната независимост и взаимен
контрол, не функционира по най-добрия начин, а това води до
проблеми и трудности, които задържат процеса на
демократизиране на обществото ни.
Според сега действащата конституция, основните функции на
президентската конституция са представителни, функции по
законодателния процес, по конституирането на органите на
1
властта и функции по сигурността на страната. Тези функции, в
една или друга степен, се срещат при институцията Президиум на
НС, Държавен съвет и Председател на Република България.
Съгласно настоящата конституция, президентът сключва
международни договори в случаите, определени със закон,
назначава и освобождаване от длъжност ръководителите на
дипломатическите представителства и постоянните
представители на страната в международни организации по
предложение на Министерски съвет и приема акредитивните и
отзователните писма на чуждестранните дипломатически
представители в страната. Президентът възлага проучвателния
мандат за съставяне на правителство. В случай на три неуспешни
опита за образуване на правителство, той разпуска Народното
събрани, съставя служебен кабинет и насрочва нови избори.
Президентът не притежава право на законодателна
инициатива, т. е. да внася законопроекти за приемането им в
народното събрание, но има право на вето върху приет закон от
Народното събрание, с което той възпрепятства този закон да
влезе в сила. Ветото обаче, е само мярка за временно
суспендиране на влизането в сила на даден закон, тъй като
Конституцията предвижда възможност на Народното събрание да
преодолее това вето с приемане на върнатия закон, но този път
вече с абсолютно квалифицирано мнозинствоповече от
2
половината от всички народни представители. Президентът е и
главнокомандващ на българската армия.
Основният орган който осъществява законодателната власт в
страната, според Конституцията, е Народното събрание. То се
състои от 240 души и се избира за срок от 4 години чрез преки
всеобщи избори. Дейността му се ръководи от Председател. В
своите действия народните представители трябва да се водят от
Конституцията и законите и да представляват интересите на
целия народ. Народното събрание приема, изменя, допълва и
отменя законите, приема държавния бюджет, установява данъците
и определя размера им, насрочва президентски избори и
национални референдуми. Една от основните и важни функции на
Парламента е възможността да гласува вот на недоверие на
министърпредседателя и правителството му. Ако вотът е
неуспешен (“заса гласували повече от половината) министър
председателя подава оставката на правителството. Парламентът
дава съгласие за сключване на договори за държавни заеми,
решава въпросите за обявяване на война и сключване на мир,
разрешава изпращането н използването на български въоръжени
сили извън страната, както и пребиваването на чужди войски на
територията на страната или преминаването им през нея. По
предложение на Президента или Министерски съвет, Народното
събрание обявява военно или друго положение. Парламентът
ратифицира или денонсира международни договори, които имат
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Конституцията

През 1991г. се приема сегашната конституция на Република България. С нея са свързани мечтите и желанията на българите за модерно и демократично развитие, за върховенство на закона, за гарантиране на основните човешки права и задължения...
Изпратен от:
Боян Меразов
учител на 2015-02-24
Добавен в:
Курсови работи
по Конституционно право
Статистика:
0 сваляния
виж още
 
 

Конституцията

Материал № 1159531, от 24 фев 2015
Свален: 0 пъти
Прегледан: 23 пъти
Предмет: Конституционно право, Право
Тип: Курсова работа
Брой страници: 12
Брой думи: 2,207
Брой символи: 12,601
Цена: 5.00 лв. Закупи материала
Докладвай
Последно видяха материала