Големина на текста:
Tест по дисциплината Банково дело
На отворените въпроси дайте отговор в свободен текст.
Затворените въпроси може да имат повече от един отговор.
Верните отговори да бъдат потъмнени.
1. Кои от посочените дейности саприсъщи за банката по определението на
Закона за кредитните институции:
а) гаранционни сделки
б) приемане на ценности на депозит
в) консултантски услуги при продажба на недвижими имоти
г) финансов лизинг
2. Каква е разликата между номинален и ефективен годишен лихвен
процент?
Ефективен лихвен процент. Лихвените проценти обикновено се определят за една
година. В следствие на това се образува разлика между номиналния годишен
лихвен процент и ефективния лихвен процент при месечните депозити.
3. Индексът „LIBOR” е:
а) усреднена стойност за всички сделки по предоставяне на необезпечени
депозити „овърнайт” на междубанковия пазар в България от представителна
група банки
б) средно лихвено равнище, при което банките от Еврозоната си разменят
срочни депозити в евро
в ) усреднен лихвен процент, отразяващ лихвите, по които банките
предлагат негарантирани заеми на лондонския междубанков пазар
4. Искането (молба) за разрешаване на кредит на фирма трябва да бъде
придружено от следните документи:
Документи касаещи правния статут на фирмата
?съдебни решения на фирмата, БУЛСТАТ, актуално състояние,
удостоверение по чл.87 ал.6 от ДОПК за наличие и/или липса на
задължения към държавата
Документи касаещи финансовата част от дейността на фирмата
?Копия от Данъчни декларации на фирмата за последните две приключили
години (Данъчната декларация за последния приключил отчетен период
трябва да бъде заверена от данъчна служба със зелен печат)
?ОПР и Баланс на фирмата за последните две приключили години;
?при поискване от страна на Банката трябва да се представят и прогнозни
парични потоци, както и бизнес план за разходването на средствата по
кредита.
5. На паричните пазари се търгува с:
а) финансови активи с падеж до 1 година
б) финансови активи с падеж над 1 година
6. Какви видове банкови кредити могат да използват фирмите:
Фирмените кредити биват различни видове: за оборотни средства, инвестиционни
цели, специализирани продукти за закупуване на машини, съоръжения, оборудване
и други.
7.Основните видове обезпечения, които приемат банките при кредитиране
са:
а) банкови гаранции и лични гаранции
б) ипотека върху земеделска земя
в) залог, ипотека, поръчителство и банкови гаранции
8. Каква сума ще получите след 5 месеца и 12 дни, ако оставите 5000 лв. на
безсрочен влог и номиналният годишен процент на банката е 4,5%?
Сумата за 12 месеца = 5000*4,5%=225 лв.
За 1 месец, сумата = 225/12=18,75 лв.
А за 5 месеца и 12 дни, сумата = 101,25 лв.
9. Търговските банки приемат като обезпечение по жилищни кредити:
а) недвижими имоти собственост на кредитоискателя или трети лица
б) право на строеж в комбинация с недвижим имот
в) идеални части от имот
г) имоти, намиращи се в жилищни сгради в строеж
10. Какво представлява анюитетната вноска?
Анюитетната вноска е периодично плащане, с което се издължава
получения заем и дължимата лихва към него. Характерно за
погасителните вноски по жилищно-ипотечните заеми.
11. Банковите операции по привличанена парични средства от физически
и юридически лица за определен срок или безсрочно, се наричат:
а) кредитни операции
б) комисионни операции
в) влогови (влогонабирателни) операции
12. Разликата между проста и сложна лихва се състои в:
а) начина на олихвяване
б) нормата на лихвата
в) периода на олихвяване
13.Гратисен период по договор за кредит е:
а) периода, в който кредитополучателя е освободен от всякакви погашения по
заема
б) периода, в който се плащат само лихви без да се правят погашения по
главницата
в) периода, в който при нормално обслужване на кредита, кредитополучателя
прави погашения по преференциален лихвен процент
14. Според вида и обхвата на предлаганите банкови услуги търговските
банки са:
а) ипотекарни и ломбардни
б) универсални и специализирани
в) малки, средни и големи
15. Попълнете празните графи в погасителния план ако са ви известни
следните параметри: размер на кредита - 5000 лв.; годишен лихвен процент –
12,95%;
срок на кредита – 5 години;анюитетни месечни вноски
периоддатаОстатък
в
началото
Месечна
вноска
главницалихваОстатък в
края
115.03.201
3
5000113,64 59,6817 53,9583 4940,318
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
07 юни 2020 в 01:48 потребител на 22 години
01 юни 2020 в 18:02 потребител
30 мар 2020 в 14:26 студент на 28 години от София - УНСС, факулетет - Финансово-счетоводен, специалност - Финансов мениджмънт, випуск 2021
25 мар 2020 в 14:16 в момента не учи на 43 години
17 мар 2020 в 19:20 студент на 41 години от София - колеж по Бизнес Администрация, специалност - Стопанско управление, випуск 2020
08 мар 2020 в 09:48 студент на 29 години от Пловдив
08 юни 2017 в 14:15 студент на 35 години от Пловдив - ЗЕМЕДЕЛСКИ КОЛЕЖ ПЛОВДИВ, специалност - Стопанско управление, випуск 2018
 
 
Онлайн тестове по Банково дело
Банкови сделки
изходен тест по Банково дело за Студенти от 2 курс
Тестът включва въпроси относно депозитни продукти и услуги, кредитно посредничество, Private Banking/Wealth Management, кеш-мениджмънт, структурирани финансови продукти, доверително управление на активи, посредничество при инвестиции и емисии на ценни книжа и др. Всички въпроси са отворени и изискват един верен отговор.
(Лесен)
40
7
1
8 мин
22.10.2014
Тест по търговско банкерство
изходен тест по Банково дело за Студенти от 5 курс
Тест по търговско банкерство за магистри. Въпросите имат само един верен отговор.
(Лесен)
15
5
1
5 мин
31.10.2013
» виж всички онлайн тестове по банково дело

Пищов по банково дело

Материал № 1158653, от 20 фев 2015
Свален: 23 пъти
Прегледан: 42 пъти
Предмет: Банково дело
Тип: Пищов
Брой страници: 3
Брой думи: 632
Брой символи: 3,497

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Пищов по банково дело"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала