Големина на текста:
Научни основи на теорията на възпитанието- обект, предмет, основни
понятия, функции и задачи
Теория означава знания за съществени особености на обектите. Означава
също система от основни възгледи, от ръководни идеи в човешкото
познание. Възпитание в случая отразява конкретни отрасъл на човешкото
познание. Използването на теория в единствено число следва да се разбира
като единно систематично разработване на съответната проблематика.
Обектът на теорията на възпитанието се различава от обекта на теорията на
педагогиката в два плана.
Първи план на разглеждане е в границите на педагогическото познание. В
този план на разглеждане обектът на педагогиката- педагогическото
явление, цялостното му процесуално протичане ( образувание и обучение)
не може да се идентифицира с теорията на възпитанието. Ето защо като се
има предвид това логично е да се приеме, че обектът на теорията на
възпитанието в педагогически план на неговото разглеждане е възпитанието
като педагогическо явление(факт).
Втори план на разглеждане на обекта е в границите на цялостното
социално познание. Този план произтича от че възпитанието не е само
педагогическо, а по-широко по характер и обхват социално явление.
Голямата роля и значение на възпитанието в широкия социален смисъл на
думата се нарича социализация на човека. А това означава че възпитанието
като социално явление ще придобива нарастващо значение като обект на
теорията на възпитанието.
Теорията на възпитанието с обект възпитанието като педагогическо
явление има за предмет закономерностите на процесуалното протичане на
това явление и неговото достойно организационно и функционално
осигуряване и осъществяване с педагогическата целесъобразност. Или
теорията на възпитанието може да бъде най-общо определена като
относително самостоятелно научно направление, резултат от развитието и
диференциацията на научното(педагогическото познание) с обект
явлението възпитание и предмет.
Категориално-понятийната йерархическа структура на теорията на
възпитанието би могла да бъде очертана и представена по следният начин:
1.Изходни категории на теорията на възпитанието
Развитие- то включва като най-всеобхватен процес както неговите
биологически така и психически и социалните му аспекти. Фактически
развитието на човека е изменението и резултата от взаимодействието на
биологичния човешки индивид и обкръжаващата го социална и природна
среда.
Социализацията- централна категория за социалното формиране на човека.
Първи който използва термина е Франклин Гидингс (Теория на
социализацията). Трябва да се отбележи ,че терминът социален човек е
използван от К.Маркс доста по-рано от посоченият автор. В Капиталът
Маркс разглежда социализираният човек като резултат на човека от своето
взаимодействие със заобикалящата го среда.
Социализацията и сложният междудисциплинен характер включват в себе
си: Усвояването, придобиването на опит, включването в минимум
обществени отношения, адаптацията към система от ценности,
възпитанието на човека, процес на очовечаване, формирането на
социалното у човека, поведението на личността в обществото,
интериндивидуален процес. Социализацията може да бъде определена като
двуединен диалектически процес.
Според Т. А. Илина има различни степени на възпитание- възпитанието в
широк социален смисъл, когато става дума за възпитателно въздействие
върху човека (възпитание в широк педагигически смисъл, когато се има в
предвид целенасоченото възпитание ,осъществявано в училищата) ,
възпитание в тесен педагогически смисъл, разбирано като специално
осъществена възпитателна работа насочена към формиране на система от
определени качества, възгледи и убеждения и възпитание с още по-тясно
значение когато се има предвид решаването на определена възпитателна
задача свързан например с формирането на нравствени качества.
Така тези качества дефинират теорията на възпитанието в два смисъла:
възпитание в конкретно- педагогически смисъл на думата ( целенасочен,
специално замислен и т. н.) и възпитание в широк социален смисъл на
думата (включващи и директни произтичащи процеси и явления-
социализацията)
Образование- отразява процеса, резултата и степента на овладяване на
определена система от знания, умения и навици. Обучение- дейност, която
органически включва преподаването и учението. Производните от
основната категория възпитание понятия на теорията на възпитанието:
Възпитателен идеал- ценностно- ориентиращият свършен образ или
качество на човека при неговата съзнателна социализация
Възпитателна цел- конкретизираното по посока на възпитателния идеал
намерение и стремление към съответния тип човек и човешка личност
Възпитателно явление- възпитателната същност, станала факт на
действителността; възпитателната същност се явява, а възпитателното
явление е винаги съществено, тоест отразява същността на възпитанието
Възпитателен процес- темпорално- пространствено движение, развой и
проявление на възпитанието
Възпитателна дейност- целенасочена изява на човешката активност
Възпитателно отношение- съприкосновение на субекти и обекти, при което
протича възпитателен процес
Възпитателно взаимодействие- проява на динамично отношение между
личности
Възпитателна система- съвкупност от действуващи в определена
йерархическа структура организационно- функционални компоненти
Възпитателен принцип- основно положение, което служи като ръководство
за действие при замисъла, организацията и осъществяването на
възпитателния процес
Възпитателен метод- начин, средство, път за осъществяване на
възпитателния процес
Възпитателна форма- качествена определеност на трансформирането и
интегрирането на компонентите на възпитателния процес ( цел, задачи,
съдържание и др.) в определена йерархическа структура
Възпитателен фактор- двигателят при възпитателния процес, водеща роля
при който обикновено има субектът на възпитателната дейност

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
25 ное 2020 в 17:29 потребител на 23 години от София
25 ное 2020 в 15:22 студентка на 32 години от Пловдив - ПУ "Паисий Хилендарски", факулетет - Педагогически факултет, специалност - Социална педагогика, випуск 2013
24 ное 2020 в 11:13 студент на 31 години от Шумен - Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", факулетет - Педагогически факултет, специалност - Специална педагогика, випуск 2020
21 ное 2020 в 14:05 студент на 35 години от Русе - Ангел Кънчев, факулетет - природни науки и образвание, специалност - ПНУП, випуск 2023
17 ное 2020 в 13:25 студент на 29 години от София - УНСС, факулетет - Общоикономически, специалност - Човешки ресурси, випуск 2018
15 ное 2020 в 20:06 ученичка на 29 години от Кърджали - СОУ "Петко Рачов Славейков", випуск 2015
15 ное 2020 в 17:28 в момента не учи на 50 години
13 ное 2020 в 01:11 в момента не учи на 24 години от София
08 ное 2020 в 09:11 потребител
02 ное 2020 в 07:42 потребител
 
Домашни по темата на материала
казуси по теория на възпитанието
добавена от viki2903 19.10.2016
2
36
 
Онлайн тестове по Теория на възпитанието и дидактика
Тест по теория на възпитанието
тематичен тест по Теория на възпитанието и дидактика за Студенти от 1 курс
Тест за студенти по педагогика по дисциплината "Теория на възпитанието". Има въпроси с повече от един верен отговор.
(Лесен)
42
384
2
1 мин
09.07.2012
Тест по теория на възпитанието
изпитен тест по Теория на възпитанието и дидактика за Студенти от 1 курс
Тест по теория на възпитанието. Въпросите имат само един верен отговор.
(Труден)
50
127
2
3 мин
04.07.2013
» виж всички онлайн тестове по теория на възпитанието и дидактика

Теория на възпитанието (всички лекции от първи курс, първи семестър)

Материал № 1157941, от 19 фев 2015
Свален: 386 пъти
Прегледан: 665 пъти
Предмет: Теория на възпитанието и дидактика, Педагогика
Тип: Лекция
Брой страници: 16
Брой думи: 3,587
Брой символи: 24,401

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Теория на възпитанието (всички лекции от първи  ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала