Големина на текста:
УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО
СТОПАНСТВО
Стаж в община Стрелча
от 1.03.13 до 20.03.13
Изготвил:
Фак.номер 293286
Група 2024
1
Община Стрелча се намира в Южна България и е една от
съставните общини на област Пазарджик.Общината има 5 населени
места с общо население 4 913 жители.
Населени места в община Стрелча:
?Блатница
?Дюлево
?Свобода
?Смилец
?Стрелча
Избрах да проведа преддипломния си стаж в община Стрелча, тъй
като Стрелча е моят роден град и се интересувам от дейностите
извършващи се на територията на общината и нейното развитие.
Интересувам се дейностите извършвани от общинските служители
кмет, заместник кметове, секретар, кметове на кметства, общински
съветници, защото се обучавам за евентуален държавен служител и е
необходимо да се запозная от близо с с техните правомощия,
компетентност, дейностти. Стажът ми в община Стрелча се състоя в
периода от 23.08.2010г. до 10.09.2010г . Запознах се с устройствения
правилник на общината, основните функции на кмета, администрацията
и общинският съвет на Стрелча.
Общинската администрация обхваща кмета, заместник кметовете,
секретаря на общината, специализираните изпълнителни органи и
останалия персонал на общината. Общинската администрация има
предназначението да осъществява изпълнителни функции на местното
самоуправление, да насочва, организира, контролира и координира
дейностите в сферата на социалното управление. Секретарят на
общината организира цялостната дейност на общинската администрация.
Той отговаря и за организационно-техническото обслужване на
отделните общински служби. Секретарят организира деловодството в
общината и общинския архив. Той отговаря пряко за дейността на
службителите по гражданската администрация и административното
обслужване.
2
Кметът разполага с обща компетентност. При упражняване на своите
правомощия кметът се явява едновременно в качеството си на орган на
местното самоуправление в общината и административен орган на
държавата. Правомощията на кмета най-общо могат да се групират в две
основни групи. Едната група са публично-правните правомощия. Те биват
организационни, свързани с възможността му да координира и ръководи
цялостната изпълнително-разпоредителна дейност на общината и да
организира изпълнението на общинския бюджет; контролни правомощия
върху дейността на останалите кметове на територията на общината и
общинската администрация; и задължението на кмета в качеството му на
изпълнителен орган на общината да налага административни наказания при
констатирани нарушения на актовете на общинския съвет и общинската
собственост. Втората група са частно-правните правомощия, които
произтичат от участието на общината като юридическо лице в гражданския
оборот и са уредени в ЗМСМА и ЗОС. Според закона кметът представлява
общината като юридическо лице в гражданския оборот. Кметът може да
сключва договори от името на общината касаещи управлението и
разпореждането с общинска собственост. Кметът може да контролира и
актовете издавани от общински съвет по ред и условия предвидени в
ЗМСМА.
Кметът на общината ръководи цялата изпълнителна дейност на общината.
Назначава и освобождава от длъжност заместник-кметовете на общината,
кметските наместници, ръководителите на звената на издръжка от
общинския бюджет, началниците и служителите в общинската
администрация. Дейността на кмета се подпомага от тях и от общинския
съвет. Той отговаря за опазването на обществения ред, като за
осигуряването му издава писмени заповеди, задължителни за началниците
на съответните полицейски служби. Кметът организира изпълнението на
общинския бюджет; организира изпълнението на дългосрочните програми;
организира изпълнението на актовете на общинския съвет и внася в
общинския съвет отчет за изпълнението им два пъти годишно; организира
изпълнението на задачите, които произтичат от законите, от актовете на
президента на републиката и на Министерския съвет; организира и
ръководи управлението при кризи в общината. Кметът възлага
изпълнението на свои функции на кметовете на кметствата и районите,
координира и осъществява контрол за целесъобразността и
законосъобразността при тяхното изпълнение. Осъществява контрол по
законосъобразността на актовете и действията на кметовете при изпълнение
на техните правомощия и налага предвидените административни наказания.
Кметът е длъжен да поддържа връзки с политическите партии,
обществените организации и движения, както и с други органи на местното
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
10 сеп 2020 в 10:36 студент на 23 години от Стара Загора - Тракийски университет, факулетет - Стопански факултет, специалност - БИ, випуск 2020
18 юни 2020 в 00:14 студент на 43 години от София - УНСС, факулетет - Публични финанси, специалност - Публични финанси, випуск 2021
04 юни 2020 в 12:21 студент на 23 години от София - УНСС, факулетет - МИП, специалност - Политология, випуск 2020
 
 
Онлайн тестове по Публична администрация
Тест по икономика на благосъстоянието
входен тест по Публична администрация за Студенти от 3 курс
Тест по икономика на благосъстоянието, предназначен за студенти от специалност - публична администрация. Всички въпроси имат само 1 верен отговор.
(Труден)
20
61
1
1 мин
16.05.2013
Публична администрация
изпитен тест по Публична администрация за Студенти от 2 курс
Тестът съдържа 50 затворени въпроса, всеки от които изисква един или повече верни отговора.
(Много лесен)
50
100
1
4 мин
27.02.2015
» виж всички онлайн тестове по публична администрация

Стаж в община Стрелча

Материал № 1156249, от 14 фев 2015
Свален: 216 пъти
Прегледан: 275 пъти
Предмет: Публична администрация, Икономика
Тип: Доклад
Брой страници: 11
Брой думи: 2,273
Брой символи: 15,562

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Стаж в община Стрелча"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала