Големина на текста:
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЗЕМЯТА
Съдържание
Въведение в проблематиката..................................................................................2
1. Представяне същността на земята.......................................................3
2. Земята като производствен фактор. Особености на пазара на
земята. Поземлена рента. Видове. Цена на земята..........................................4
2.1. Цена на
земята..................................................................................................5
2.2. Видове и поземлена
рента................................................................................5
2.3. Договор за
аренда..............................................................................................6
3. Документацията свързана с парцела земя..........................................8
3.1. Четири стъпки за промяна на статута на земеделска
земя......................9
4. Оглед на терена......................................................................................12
4.1. Стопанисване..................................................................................................12
4.2. Ерозия на почвата..........................................................................................13
4.3. Инженерна инфраструктура, мелиорация и
други....................................15
5. Екологична обосновка на земята........................................................15
Изводи.....................................................................................................................16
Използвана литература..........................................................................................17
Въведение в проблематиката
Земеделието е основният източник на доход за 25,6 % от българското
население. Земеделието е важен фактор за заетостта в страната и има голямо
социално и икономическо значение. Миграцията от селата към градовете
доведе до драматични промени във възрастовата структурата на населението,
занимаващо се със земеделие. Като последица понастоящем по-малко от 15 %
от фермерите са под 40 години. Младите хора имат твърде малко стимули да
се занимават със земеделие предвид на ниските и непривлекателни доходи и
лошите условия на труд. Броят на малките и средните частни земеделски
стопанства преобладава, като само 0,2 % от тях са с повече от 10 ха. Средният
размер на обработваната земя за частните ферми е между 1.5-2 ха.
С развитието на демократичните процеси у нас, либерализирането на
търговията, както и с развитието на пазарните отношения, сериозен тласък
получиха търговията, строителството и изграждането на недвижимата
собственост. Именно, новата икономическа реалност предопределя
2
нарастващата необходимост и роля на управлението на земята за
строителство.
Земята може да се определи и като стока и като услуга. В тази тема ще
разгледаме същността на земята и нейните технически характеристики като
такава, как тя се стопанисва, какво представлява водната ерозия, какви са
факторите за появата на водната ерозия и начините за нейното напояване.
По-горе изброените неща се определят като цели на курсовата работа, а
за да можем по-пълно да ги разгледаме са използвани разнообразни
литературни източници, както и интернет. За представяне по-пълно на темата
са използвани и лекционните курсове по дисциплинатаПроектиране и
изграждане на инвестиционни обекти”.
1. Представяне същността на земята
Няма човек или фирма без интерес към земята. Един притежава земя и
иска да я продаде, друг иска да купи. Фирма желае да инвестира в земя и след
това да я препродаде на по-висока цена. Друга фирма желае да закупи земя,
върху която да построи завод, цех, склад магазин.
Вземането на решение за съдбата на един парцел земя включва
предварителни проучвания. Институцията или лицето, което закупува парцел
земя е инвеститорът. Той се заема с предприемачество. Него го води идеята,
която може би само той си знае, за да развие конкретен бизнес върху парцел
земя.
Земята следва да се разглежда като съвкупност от
1
:
- физически (технически) характеристики: местоположение, размери,
околна среда, състояние и размери на земния участък, ландшафт,
1
Прераз, Калинков, К., “Недвижима собственост”, С., 2007, стр. 45
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Техническите характеристики на земята

Земеделието е основният източник на доход за 25,6 % от българското население. Земеделието е важен фактор за заетостта в страната и има голямо социално и икономическо значение...
Изпратен от:
Боян Меразов
учител на 2015-02-13
Добавен в:
Курсови работи
по Земеделие
Статистика:
0 сваляния
виж още
 
 

Техническите характеристики на земята

Материал № 1156122, от 13 фев 2015
Свален: 0 пъти
Прегледан: 39 пъти
Предмет: Земеделие, Селско стопанство
Автор: Елин Пелин
Тип: Курсова работа
Брой страници: 18
Брой думи: 3,145
Брой символи: 19,605
Цена: 8.00 лв. Закупи материала
Докладвай
Последно видяха материала