Големина на текста:
МОДЕЛИ ЗА СЧЕТОВОДНО ОТРАЗЯВАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИТЕ
МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ В БЮДЖЕТНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
СЪДЪРЖАНИЕ
УВОД...........................................................................................................................................3
ПЪРВА ГЛАВА. СЪЩНОСТ И ОСНОВНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА
БЮДЖЕТНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ В
БЪЛГАРИЯ........................................................................6
1.Същност и особености на бюджетните предприятия...............................................6
2. Видове бюджетни предприятия..........................................................................................8
ВТОРА ГЛАВА. ОБОБЩЕН АНАЛИТИЧЕН МОДЕЛ НА СЧЕТОВОДНО
ОТЧИТАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИТЕ АКТИВИ В БЮДЖЕТНИТЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ......................................................................................................................11
1. Обобщен анализ на счетоводната система в бюджетните предприятия.........................11
2. Характеристика, състав, структура и особености на дълготрайните активи..................16
2.1. Материални дълготрайни активи.............................................................................17
3. Модели за счетоводно отчитане на дълготрайните активи в бюджетните
предприятия...............................................................................................................................19
3. 1. Модели за счетоводно отчитане на придобиването на дълготрайните
материални активи....................................................................................................20
3.1.1. Придобиване на материални дълготрайни активи чрез покупка................20
3.1.2. Безвъзмездно придобиване на материални дълготрайни активи................21
3.1.3. Придобиване на материални дълготрайни активи чрез строителство по
стопански начин....................................................................................................................................24
3.1.4. Счетоводно отчитане придобиването на дълготрайните материални активи
в бюджетните предприятия чрез строителство чрез възлагане...........................................27
1
3.2 Модели за Счетоводно отчитане на намаляването на дълготрайните материални
активи в бюджетните предприятия.....................................................................................................28
3.2.1. Обща характеристика......................................................................................28
3.2.2.Счетоводното отчитане на продажбата на дълготрайни материални
активи...............................................................................................................................................29
3.2.3. Ликвидация на материални активи................................................................30
3.2.4.Счетоводно отчитане продажбата на дълготрайни активи в бюджетните
предприятия...........................................................................................................................................31
3.2.5.Счетоводно отчитане на преоценките на дълготрайните материапни
активи.....................................................................................................................................................35
3.5. Модели за счетоводно отчитане на инвентаризацията на материалните дълготрайни
активи в бюджетните предприятия.....................................................................................................39
ТРЕТА ГЛАВА. ПРАКТИЧЕСКА ЧАСТ. МОДЕЛ ЗА СЧЕТОВОДНО
ОТРАЗЯВАНЕ НА ДЪЛГАТРАЙНИТЕ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ В ОБЩИНА
ТРОЯН”..............................................................................................................................................42
1. Общи положения в счетоводната отчетност на ОбщинаТроян”...................................42
2. Елементи на организация на счетоводството. Периодични и годишни отчети в Община
Троян”...................................................................................................................................................43
3. Модели за оценка на активите. Признаване на дълготрайни материални
активи.....................................................................................................................................................48
4. Метод на оценка на дълготрайни материални активи.......................................................50
5.Последващи разходи, свързани с ДМА. Оценка след първоначално
признаване.............................................................................................................................................60
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.......................................................................................................................6
5
ИЗПОЛЗВАНИ ЛИТЕРАТУРНИ И ИНФОРМАЦИОННИ ИЗТОЧНИЦИ...............68
2
УВОД
Когато става дума за предприятия на бюджетна издръжка, независимо от това, дали тя е
пълна или частична, дали бюджетът осигурява повече или по-малко от половината от
необходимите средства за дейността на съответното звено, у нас се употребява понятието
бюджетно учреждениеилибюджетна организация”.
По смисъла на Закона за счетоводството под предприятиесе разбират всички
икономически обособени физически и юридически лица, които осъществяват разрешена от
законите дейност
1
. Бюджетните звена (звената на частична или на пълна бюджетна издръжка)
задоволяват напълно това изискване - те са самостоятелни, т. е. икономически обособени
юридически лица и извършват разрешена от законите дейност (поне за тях това не би трябвало
да предизвиква никакво съмнение).
В практиката и особено в различни нормативни актове - закони и под законови актове, все
още се употребяват и понятиятабюджетно учреждениеи бюджетна организация”. Няма да
спорим по това, доколко е подходящо да продължава употребата на посочените две понятия, но
ще споделя своето авторово убеждение, че уеднаквяването на понятийния апарат в случая може
само да облекчи разработването и изучаването на счетоводните проблеми - на общото и
специфичното в тях що се отнася до бюджетната сфера. Защото все пак специфичното в
бюджетната сфера ще бъде предмет на анализ в по- нататъшното ни изложение.
Какво представлява бюджетното предприятие? Кои са основните белези и особености,
които го отличават от останалите икономически обособени единици, обозначавани с понятието
предприятие”?
Първата особеност е, че бюджетните предприятия принадлежат към непроизводствената
сфера. В тях преди всичко се потребява национален доход, а не се създава. Това е типичното за
бюджетните предприятия от сферата на националната и обществената сигурност,
здравеопазването, образованието и културата.
1
вж. Закон за счетоводството §1 от допълнителните разпоредби
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
01 апр 2020 в 16:12 в момента не учи на 26 години
 
Домашни по темата на материала
местно самоуправление
добавена от megincetyyy_123 18.12.2018
1
9
модели за счетоводно отразяване на приходите и разходите в ппс
добавена от ivan.pancheliev 07.05.2018
1
8
 

Модели за счетоводно отразяване на дълготрайните материални активи в бюджетните предприятия

Материал № 1155647, от 12 фев 2015
Свален: 2 пъти
Прегледан: 141 пъти
Предмет: Счетоводство, Икономика
Тип: Дипломна работа
Брой страници: 69
Брой думи: 19,238
Брой символи: 109,046
Цена: 31.00 лв. Закупи материала
Докладвай
Намери частен учител

Мира Ангелова
преподава по Счетоводство
в град София
с опит от  7 години
37 8

Цветелина Събова
преподава по Счетоводство
в град Пловдив
с опит от  10 години
280 8

виж още преподаватели...
Последно видяха материала