Големина на текста:
Китай - новата супер сила на 21-ви век
Китай - новата супер сила на 21-ви век
Съдържание:
ВЪВЕДЕНИЕ В ПРОБЛЕМАТИКАТА.
ПЪРВА ГЛАВА. Геоикономическа характеристика на Китай.
1.Географско положение и неговото политико-икономическо значение
2.Демографско развитие и национален състав
3.Икономическа география на развитието и разпределение на промишлеността
ВТОРА ГЛАВА. Структурни политики на развитие
1.Особености на китайският преход от централизирано-планово стопанство към
пазарна икономика
2.Основни черти на икономическата обстановка в Китай след прехода
3.Валутна политика и либерализация на банковия сектор
4.Социални аспекти на провежданите реформи
ТРЕТА ГЛАВА. Съвременна икономика и международна политика на Китай.
1Китайската икономика
2Китайска енергийна политика
3Новата карта на света през XXI век
4. Геополитически и геоикономически измерения на външната политика на Китай
5.Китай и международните организации
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ИЗПОЛЗВАНИ ЛИТЕРАТУРНИ И ИНФОРМАЦИОННИ ИЗТОЧНИЦИ
ПРИЛОЖЕНИЯ
1
2
ВЪВЕДЕНИЕ В ПРОБЛЕМАТИКАТА
Днес по всички краища на света се гори за китайското икономическо чудо. Една
страна, която до преди 60 години беше икономически неразвита: полуколониална-
полуфеодална-полукапиталистическа, днес е в авангарда на световното развитие с
изключително високи темпове на разтеж и с постижения, които удивляват световните
специалисти, световните институции, световното обществено мнение. Икономическият и
социален подем на Китай е един от четирите най-значителни нови феномени в съвременния
свят- другите 3 са: появата на постиндъстриалното общество, рухването на съветския
социализъм и зараждането на мултицивилизационната световна система.” А.
Лилов
В началото на 21век китайската икономика се превръща вработилницата на света”. С
марката “Made in China” на световния пазар присъстват традиционни и високо-технологични
стоки, отличаващи се с голяма конкурентноспособност. Китай осъществява успешенпостепен
преходкъм пазарна икономика, за което свидетелстват устойчивите резултати в стопанското
развитие през последните години. Според МВФ годишният темп на нарастване на БВП запериода
1999-2002год. е в границите на 7,1-8.0%, годишна инфлация е под 1% постоянно, а търговският
баланс е положителен. Икономическият растеж възлиза на около 9% за 2003год. Китай се нарежда
на четвърто място по БВП в света през 2006година. Политиката на реформа и на отворени врати
Китай запазва 9.6 процентов икономически растеж. Статистиката показва, че за 2005година БВП
на Китай вече надвиши 2.2 трилиона щатски долара и средният БВП беше 1703 щатски долара. В
момента по БВП страната заема четвърто място в света, но по среден БВПсамо 110 място в
световното класиране. Икономическата и мощ се е увеличила 11 пъти, но съвкупният вътрешен
продукт на глава от населението в Китай е нисък, 1/25 от това на САЩ.
В резултат на провеждането на политиката на реформи и на отваряне на вратите през
последните 20 години, китайската икономика вече се превръща от планова в пазарна, системата на
социалистическата пазарна икономика се усъвършенства непрекъснато. Наред с това,
икономическото законодателство също се подобрява - пазарът става все по-отворен, реформата на
финансовата система се задълбочава. Това е важна предпоставка за устойчивото развитие на
китайската икономика и стопанство като цяло.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
18 май 2020 в 17:46 студент на 31 години от Варна - ВСУ "Черноризец Храбър", факулетет - Юридически факултет, специалност - Международни отношения, випуск 2012
01 юни 2016 в 16:36 ученик на 20 години от Сунгурларе - СОУ "Христо Ботев", випуск 2019
29 фев 2016 в 22:01 студент на 30 години от София - УНСС, факулетет - Общоикономически, специалност - икономика и бизнес, випуск 2017
 
Домашни по темата на материала
Глобалните проблеми пред световната икономика – същност и възможности за разрешаване
добавена от wtedi 26.12.2016
2
10
Прилики и разлики между Китай и индия
добавена от narro.marto.yt 17.11.2016
1
12
 

Китай - новата супер сила на 21-ви век

Материал № 1155611, от 12 фев 2015
Свален: 1 пъти
Прегледан: 99 пъти
Предмет: Международна икономика
Тип: Дипломна работа
Брой страници: 67
Брой думи: 21,112
Брой символи: 128,898
Цена: 31.00 лв. Закупи материала
Докладвай
Последно видяха материала