Големина на текста:
Ролята на консултантските услуги в сферата на
сертифицирането
СЪДЪРЖАНИЕ
ВЪВЕДЕНИЕ В ПРОБЛЕМАТИКАТА.
ПЪРВА ГЛАВА. СЕРТИФИЦИРАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВА ПО
ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТИ.
1.Обща характеристика и същност на сертифицирането. Европейски практики.
2.Сертифициране по ISO 9001:2000 (БДС EN ISO 9001:2001). Системи за
управление на качеството. Изисквания.
3.Сертифициране по НАССР.
4.Добри производствени практики (ДПП, GMP).
5.ISO 22000:2005 "Системи за управление на безопасността на храните -
изисквания към организациите от хранителната верига"
ВТОРА ГЛАВА. РОЛЯТА НА КОНСУЛТАНТСКИТЕ ФИРМИ В ПРОЦЕСА
НА СЕРТИФИКАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ.
1.Същност на системата за управление.
2.Въвеждане на системата за сертифициране на Международната Асоциация
по Управление на Проекти в България.
3.Същност и развитие на консултантския сектор в България.
4.Консултанските фирми в България в процеса на сертификация по
европейските стандарти.
5.Защо и как да изберем консултантска фирма по сертифициране.
6.Насоки за оптимизация работата на консултанските фирми на българския
пазар.
1
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ИЗПОЛЗВАНИ ИНФОРМАЦИОННИ И ЛИТЕРАТУРНИ ИЗТОЧНИЦИ
ПРИЛОЖЕНИЯ
2
ВЪВЕДЕНИЕ В ПРОБЛЕМАТИКАТА
Възникването и развитието на системите за управление на качеството е свързано с
използването на нов подход за постигането и подобряването на качеството. Той се изразява в
насочване на усилията към предварително разработване на процедури за изпълнение на
дейности, които взаимосвързано водят до подобряване на процесите, осигуряващи високо
качество на продуктите (изделия и услуги). Възприемането на този подход е свързано с
осъзнатата икономическата целесъобразност да се инвестира в усъвършенстване на
процесите за осигуряване на по-добро качество на продуктите, вместо да се предприемат
действия след установяване на дефектите, когато загубите от направените разходи са
невъзвратими. Идеята за прилагането на този нов подход за постигане и подобряване на
качеството се заражда и развива в големите компании на САЩ най-вече в периода след
Втората световна война и е в основата на създаването на първите национални стандарти за
осигуряване на качество във връзка с разработването на договори за възлагане на държавни
поръчки. Качеството на различните продукти се регламентира със съответни стандарти,
които представляват технически документи, определящи изискванията към него на
национално, отраслово, международно, а също така и на вътрешнофирмено ниво.
Този нов подход се възприема от специализираните национални, регионални и
международни институции в Европа при разработването на серия стандарти за управление и
осигуряване на качеството (ISO 9000), които са публикувани през 1987 г. и преразгледани
през 1994 г. В тях се съдържат цялостни виждания и ръководни указания за управление на
качеството, а също така и модели за изискванията при неговото осигуряване. Характерна
особеност на ISO 9000 е намесата натрета независима странав отношенията между
производител и клиент, т.е. сертифицираща организация, която удостоверява, че продуктите
отговарят на определените от тази серия стандарти за качество
От средата на 90-те години серията стандарти ISO 9000 се възприема и прилага в
националното законодателство на повече от 70 страни в света. Сертификацията на системите
за управление на качеството по ISO 9000 на фирмите от развитите страни придобива масов
характер, което е закономерен процес, породен от високата конкуренция и засилващата се
глобализация на производството и пазара. В тези условия фирмите осъзнават ролята на
въвеждането на система за управление на качеството и нейната сертификация за постигане
на пазарен успех, предимствата от което в основни линии се изразяват във:
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
09 дек 2019 в 14:54 студентка на 30 години от София - УНСС, факулетет - Финансово-счетоводен, специалност - Финанси, випуск 2017
29 фев 2016 в 22:01 студент на 31 години от София - УНСС, факулетет - Общоикономически, специалност - икономика и бизнес, випуск 2017
 
Домашни по темата на материала
Моля, обяснете в кои насоки смятаме, че трябва да се подобри качеството в сферата на публичната администрация?
добавена от nana.usheva 14.05.2020
0
2
 

Ролята на консултантските услуги в сферата на сертифицирането

Материал № 1155609, от 12 фев 2015
Свален: 1 пъти
Прегледан: 65 пъти
Предмет: Управление на качеството
Тип: Дипломна работа
Брой страници: 68
Брой думи: 18,778
Брой символи: 120,816
Цена: 29.00 лв. Закупи материала
Докладвай
Последно видяха материала