Големина на текста:
ФАМИЛНО ЗЕМЕДЕЛСКО СТОПАНСТВО
I.Глава първа
Теоритични основи на фамилното земеделско стопанство.
1.Същност на фамилното земеделско стопанство
2. Критерии и класификации на фaмилните земеделски
стопанства
3. Модели на функциониране на фамилните земеделски
стопанства
4. Особености на управление на фамилно земеделско
стопанство
5. Жизнен цикъл на фамилното земеделско стопанство
6. Управленски решения за организиране на фамилно
стопанство
7. Планиране на стопанскаа дейност на фамилното земеделско
стопанство
8. Организация и самоорганизация на фамилното земеделско
стопанство
9. Ръководството на персонала във фамилното земеделско
стопанство
10. Поведенчески профили на собствениците на фамилни
стопанства
11. Алтернативни дейности и диверсификация на
производството нa фамилното земеделско стопанство
II. Инвестиционен проект на фамилно земелско стопанство
II.1. Обосновка на основната идея на проекта
II.2. Представяне на фамилното стопанство
II.3. Инвестиционен проект за изграждане на лозово
насаждение и производство на винен сорт грозде - “Мерло”
1. Разчет на необходимите инвестиции и източници за
финансиране
2.Очаквани приходи от реализация на готовата продукция
3. Планиранена производствените разходи
4. Изчисляване на нетната настояща стойност (NPV)
5. Изчисляване на вътрешната норма на възвръщаемост (IRR)
6.Изчисляване на коефициент приходи/разходи (B/CR)
7. Изчисляване нa коефициент за обслужване на
инвестиционния кредит
УВОД
Лозарството в България има вековна трдиция. То е един от
важните структуроопределящи подотрасли на националната ни
икономика. Гроздето и виното са на едно от първите места в
експортната листа на страната ни .
През 2001г. общата площ, заета с лозови насаждения в
България е 146 955ха, като 87% от нея, или 128 717ха са
плододаващи лозя. Изоставените лозя достигат около 15хил.ха,
като само през 2001г. площите, от които не се прибира продукция,
представляват 8343ха, или 6% от площите, заети с лозя. Младите,
невстъпили още в плододаване лозя, са 9935ха или 7% от общите
площи с лозя.
През 1992г. лозята заемат около 2.9% от обработваемата
земя и около 50% от трайните насаждения, но през последните
години се наблюдават неблагоприятни тенденции в развитието на
лозарството у нас. Общата площ на лозовите насаждения
намалява, добивите са незадоволителни, влошено е и качеството
на гроздовата продукция.
Причините за този спад в производството на грозде са
комплексни, но се класифицират в три основни групи:
икономичвески, организационни и технологични.
Анализът на досега съществуващите лозя показва
значителен упадък, преди всичко на промишлените лозови
насаждения, създадени от бившите ТКЗС, чиято площ е около
100хил.ха. Същевременно малките лозови парцели в селата и
вилните зони на градовете са в добро агротехническо състояние и
заемат около 60хил.ха.
През последните няколко години се наблюдава тенденция на
почти сто процентово владеене на лозовите масиви от частните
земеделски стопани. Причините за това се дължат на на
раздържавяването и ликвидирането на ТКЗС-та и държавните
земеделски кооперативи и връщане на земята през 1991г. на
собствениците й.
Капацитетът на преработка на грозде в страната е 700хил.т.,
но през последните години той се натовари не повече от 40%.
Частните земеделски стопанства реализират по- висок
среден добив, което се дължи на по-големите грижи, които се
полагат за лозовите насаждения и е доказателство, че да се
възроди лозарството в България трябва да се предпиемат мерки за
стимулиране на чстните производители. Това може да стане чрез
навлизане на свежи инвестиции в лозарския сектор, чрез
създаване на поощрителни фондове и чрез преференциално
финансиране на лозарството. Производството на грозде през
1999г. е организирано почти изцяло в частните стопанства. Само

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Фамилно земеделско стопанство

Лозарството в България има вековна трдиция. То е един от важните структуроопределящи подотрасли на националната ни икономика. Гроздето и виното са на едно от първите места в експортната листа на страната ни...
Изпратен от:
Боян Меразов
учител на 2015-02-09
Добавен в:
Дипломни работи
по Земеделие
Статистика:
1 сваляния
виж още
 
 

Фамилно земеделско стопанство

Материал № 1154045, от 09 фев 2015
Свален: 1 пъти
Прегледан: 106 пъти
Предмет: Земеделие, Селско стопанство
Тип: Дипломна работа
Брой страници: 88
Брой думи: 13,249
Брой символи: 86,348
Цена: 26.00 лв. Закупи материала
Докладвай
Последно видяха материала