Големина на текста:
1. Постановка на задачата
Съществуват много методи за предсказване на бъдещи събития.
Някой от тях могат да бъдат разгледани по-скоро като изкуство, а
други са научно обосновани. Към последните спада прогнозирането,
което е тясно свързано с използването на математически средства и
експертни оценки. Прогнозирането е един вход на всички видове бизнес
планиране и контрол. Маркетингът използва прогнози, за да планира
продуктите, промоцията и цените. Финансите използват прогнозирането
като основа на финансовото планиране.
Прогнозите са решаващ вход за плановите решения във функциите
на стопанската дейност.
Прогнозата представлява:
?Научно обоснована представа за бъдещето (за бъдещо
явление,за бъдещо развитие на процес, за бъдещи последствия
и др.)
?Предварително определяне на очакваната реализация на даден
процес върху основата на изводите, направени от определени
сигнали и взаимозависимости.
?Предвиждане на тенденциите в развитието на някакъв процес,
породени от действието на обективни икономически закони,
закономерности, външни фактори и конкретните условия.
?Комплексно научно обосновано предсказание за съдържанието,
насоката и обема на възможностите за използване на
изучаваните явления в природата, обществото и човешкото
мислене.
?Вероятностна оценка за възможните пътища и резултати в
развитието на науката и техниката, а също и на необходимите
за тяхното осъществяване ресурси и организационни мерки и
др.
Почти винаги прогнозите са погрешни. Много рядко сумата на
продажбите е точно равна на прогнозираното количество. Малките
отклонения могат да бъдат преодолени с допълнителен капацитет,
наличности или чрез препланиране на поръчките, но големите
отклонения от прогнозата могат да причинят значителни проблеми.
Има три начина за приспособяване към прогнозните грешки. Единият от
тях е да се опита да се намали грешката чрез по-добро прогнозиране.
Вторият е да се вгради по-голяма гъвкавост в операциите, а третият - да
се намали временния хоризонт, за който се изисква прогноза. Даже и
добрата прогноза ще даде известна грешка, но най-ниската възможна
грешка е цел, свързана с разумните разходи за прогнозирането.
За отчитане на присъщата за прогнозирането грешка, всички
прогнози трябва да имат най-малко две значения: едното за най-добрата
оценка на търсенето (пр. средна, медиана или мода) и другото - за
прогнозната грешка (пр. стандартно отклонение, абсолютно отклонение
или доверителен интервал). Даване на прогноза само с едно число
означава игнориране на грешката, което става твърде често на практика.
Прогнозиране чрез експертни оценки
Използват се за решаването на различни задачи, в това число и за
прогнозиране. Експертните методи намират приложение когато точните
количествени методи не могат да бъдат използвани. Това става при
сложни, малко изучени явления с висока степен на неопределеност.
Експертните прогнози не трябва да бъдат използвани само като
крайно средство. Те трябва да бъдат използвани, когато данните от
миналото не са подходящи индикатори за бъдещите условия. Когато
това е така, данните от миналото трябва да бъдат обработени с
човешката преценка преди да бъде направена прогнозата.
Експертната оценка се използва и при въвеждането на нови
продукти, за които няма натрупани минали данни. В този случай, тя
може да бъде използвана за правенето на прогноза по аналогия или
чрез селективното използване на данни от изследването на пазара.
Този подход е възможен и когато не е формулиран явен
математически модел.
Експертните методи представляват:
1. Целесъобразно ориентирано допитване до група специалисти,
компетентни в дадена област (експерти)
2. Подходяща обработка на събраните експертни мнения с цел
получаване на обективизирани оценки на субективни мнения
Различните методи се различават по начина на провеждане на
допитването и начина на обработка на резултатите.
Експертни методи:
- просто гласуване (метод за вземане на колективно решение)
- назначаване на коефициенти на относителна важност (в дървото
на целите)
Метод Делфи
Един от експертните методи за прогнозиране, така нареченият
метод Делфи, се използва за получаване на прогноза от група експерти
или ръководители. Характерно за този метод е, че всички оценки от
групата експерти са анонимни. Това се прави с цел да се избегне
взаимното влияние, дължащо се както на авторитетите, така и на ефекта
на обединяването, което се появява при неанонимните оценки.
Методът Делфи се провежда на няколко етапа:
1. Формиране на група, провеждаща изследването
2. Определяне на експертите
3. Определяне на показател за мнението на групата (най-често
медианата на редицата индивидуални мнения)
4. Формулиране на въпросите
5. Провеждане на един тур от анкетата. Анонимност на
експертите. Лидерство. Конфронтизъм.
6. Обработка и анализ на резултатите. Анализ на крайните
мнения. Оценка на съгласието.
7. Формиране на уточнени въпроси.
8. Обобщаване на окончателните резултати.
9. Оценка на компетентността на експертите.
Анкетата не трябва да се провежда еднократно, а на няколко тура
с цел да се увеличи точността на прогнозиране, свиване на интервала на
разсейване и т.н. За да се свият интервалите на разсейване е необходимо
след всеки тур да бъдат анкетирани носителите на крайни мнения и да
се аргументират. След това тези аргументи се дават на всички останали
експерти на следващия тур като се запазва анонимността на източника.
Методът Делфи понякога бива наричан "обединено игнориране".
Тази критика идва от там, че процесът на обратната връзка има

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
13 окт 2020 в 18:53 потребител
18 мар 2016 в 16:15 студент на 30 години от София - УНСС, факулетет - Общоикономически, специалност - икономика и бизнес, випуск 2017
 
Домашни по темата на материала
Изследване чрез метод Делфи
добавена от desi.ivanova_5965 23.01.2017
1
15
Подобни материали
 

Бизнес план на фитнес център


Корпоративният фитнес клуб ще обслужва деловият район на Сиатъл. Той ще спомогне за една по-добра продуктивност на служителите и в същото време ще редуцира общите им разходи.
 

Разработване,анализ и оценка на инвестиционен бизнес проект


Новите пазарни реалности в нашето общество наложиха нови изисквания към стопанските субекти. Огромно значение придобива анализът и оценката на дейността на организациите и предприятията с оглед на тяхната ефективност и конкурентнспособност.
 

Планиране и прогнозиране на бизнес планове


Всяка съврем.икон.сист.се нуждае от управл.чрез за да се обезпечи ефективно присъствие на нац.и междунар.пазар. Необходимо е да се реализират системно всички ф-ии на управлението:
 

Бизнес план за откриване на фитнес зала в гр. Разлог.


Информация за бизнес плана. Възникване и оценка идеята. Финансови данни...
 

Схема на бизнесплан


Каква е структурата на един бизнесплан- какво трябва да съдържа.
1 2 3 »
 

Видове прогнозиране

Материал № 1153285, от 06 фев 2015
Свален: 0 пъти
Прегледан: 68 пъти
Предмет: Планиране и прогнозиране , Икономика
Тип: Курсова работа
Брой страници: 35
Брой думи: 6,281
Брой символи: 37,317
Цена: 9.00 лв. Закупи материала
Докладвай
Последно видяха материала