Големина на текста:
Тема ІІІ
АНАЛИЗ И УПРАВЛЕНИЕ НА КАПИТАЛОВАТА СТРУКТУРА
А. ВЪВЕДЕНИЕ В УЧЕБНАТА ТЕМА
Учебната тема “Капиталова структура” включва въпросите, свързани с
влиянието на съотношението между собствения капитал и дълговото финансиране
върху финансовия риск и стойността на фирмата, които от своя страна са в пряка
връзка със стратегическата цел на финансовия мениджмънт.
Темата включва следните основни въпроси:
1. Анализ на капиталовата структура
2. Управление на капиталовата структура
Б. СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНАТА ТЕМА
1. Анализ на капиталовата структура
1.1. Капиталова структура и финансов ливъридж
Съвкупността от всички източници и начини на финансиране, отразени в
пасива на баланса, взети с техните относителни тегла, представлява финансовата
структура на фирмата. В нея се включват както дългосрочното финансиране, така и
краткосрочните заеми и задължения към доставчици, персонал, бюджет и др. Когато
обаче става въпрос за по-дълготрайни, устойчиви начини за финансиране, обект на
внимание е капиталовата структура. Т.е. капиталовата структура е съвкупност от
начините на дългосрочно финансиране основен капитал, резерви, печалба,
дългосрочни пасиви, взети с техните относителни тегла. Това по-тясно разбиране за
капиталовата структура произтича от обстоятелството, че дългосрочните инвестиции на
фирмата се финансират предимно с дългосрочни източници.
Капиталовата структура на фирмата се измерва най-често посредством
коефициента “Дълг към капитал”, показващ относителния дял на дълга в стойността на
цялото дългосрочно финансиране:
D
D/ C
D E
=
+
, където:
E – стойността на собствения капитал;
D – стойността на дългосрочния дълг;
D+E – сумата на цялото дългосрочно финансиране на фирмата.
В дългосрочния дълг се включват всички дългосрочни задължения, включително
тези по дългосрочните банкови заеми, облигационните заеми, лизинговите договори.
Независимо от рисковия характер на подобно решение, ако се използват краткосрочни
източници за финансиране на дългосрочни инвестиции, те също трябва да се вземат
предвид в стойността на дългосрочния дълг.
При изчисляване на показателя следва да се вземат пазарните стойности на
собствения капитал и дълга, които се получават като се умножи броя на финансовите
инструменти (акции или облигации) по пазарната им цена. Когато финансовите
инструменти на фирмата не са публично търгувани, както и при несекюритизирана
форма на дълга (банков заем), тогава може да се използва счетоводната стойност или
сконтираната стойност на бъдещите плащания по задълженията.
Основното, което трябва да се има предвид при търсене на източници за
финансиране на фирмената дейност, е необходимостта от поддържане на определен
баланс между собствено финансиране и дълг. Прекалено големият дълг увеличава
риска за фирмата, което прави банките и инвеститорите подозрителни по отношение на
възможността фирмата да плаща на своите кредитори в бъдеще. Това може да доведе
до нарастване цената на капитала.
Използването на дълг до определено ниво е изгодно за фирмата. Това се дължи
на факта, че нормата на възвръщаемост на инвестирания в различни активи капитал
обикновено е по-висока отколкото лихвения процент по кредитите, които е получила.
Тази разлика се засилва и от приспадането на лихвите от облагаемата с данък върху
печалбата сума, което допълнително намалява реалната цена на ползваните кредити.
Въпросната разлика дава възможност да се увеличи допълнително дохода от
една акция над нормата на възвръщаемост, която осигуряват фирмените активи. Този
начин на нарастване на нормата на дохода на собствениците, съответно нарастване
на дохода от една акция, се нарича финансов ливъридж (лост). Финансовият
ливъридж е свързан с използването на кредита при финансирането и се проявява
посредством зависимостта между печалбата преди плащане на данъци и лихви (EBIT,
БПЛ) и нетния доход на една акция (или на единица собствен капитал). Ефектът на
финансовия ливъридж се дължи на нееднаквата степен в промяната на БПЛ и нетния
доход на акция (EPS, НДА), предизвикана от участието на кредита, или определено
нарастване в БПЛ води до значително по-голямо нарастване в НДА.
Равнището на финансовия ливъридж може да се измери със съотношението
между процентните изменения на БПЛ и НДА:
EPS%
FL
EBIT%
?
=
?
Като заместим числителя и знаменателя с техните равни и извършим
преобразувания, получаваме:
()()
()
()
()
()
10
0
10
0
01
0
0
10
0
0
1
1
1
EPSEPS
EPS%EPS
FL
EBIT EBIT
EBIT%
EBIT
EBIT I T
EBIT I T
N N
EBIT I T
EBIT
N
EBIT EBIT
EBIT I
EBIT
?
= = =
?
––
––
––
==
или
0
0
EBIT
FL
EBITI
=
, където:
I – лихвите по кредити; N – брой на обикновените акции; EBIT
0
, EBIT
1
– две
нива на брутната печалба преди данъци и лихви (брутна печалба с лихви), съответно
по-ниско и по-високо.
Следователно, финансовият ливъридж може да се измери със съотношението
между брутната печалба преди данъци и лихви и брутната печалба преди данъци, но
след изплащане на лихвите (т.е. това е брутната или счетоводната печалба).
Ако фирмата е емитирала и привилегировани акции, тогава при
преобразуванията трябва да се отчетат дивидентите по тях, които се изплащат от
печалбата след изплащането на лихвите и данъците. Те обаче няма да окажат влияние
върху крайния израз на формулата за финансовия ливъридж.
При нормална капиталова структура (съотношение на дълга в капитала, което е
умерено), колкото е по-голям делът на кредитите, толкова е по-високо е равнището на
финансовия ливъридж. Но, финансовият ливъридж има и друго, отрицателно,
изменение – когато БПЛ вместо да нарасне, спадне, това означава че НДА ще спадне.
Следователно, покачването на финансовия ливъридж води до по-голяма несигурност в
НДА, а оттам и до по-голям риск. Това произтича от постоянния размер на дължимите
лихви, който не зависи от промяната в равнището на реализираната печалба.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Анализ и управление на капиталовата структура

В последните години налице са промени и във възгледите относно паричната политика. Както обобщава Н.Неновски традиционната представа, че крайните форми на парични и валутнокурсови режими са устойчиви и неефективни отстъпи място в последните години на...
Изпратен от:
Ivelin Zapryanov
на 2015-02-04
Добавен в:
Анализи
по Финанси
Статистика:
33 сваляния
виж още
Материалът се намира в следните категории:
Анализи по Финанси от София за Студенти в УНСС от факултет Финансово-счетоводен специалност Финанси несваляни с 11 - 20 страници Други от Студенти
 
Домашни по темата на материала
Домашна работа по финанси
добавена от kate.stone.39 27.04.2015
0
15
 
Онлайн тестове по Финанси
Финанси - данъци и данъчна политика
изпитен тест по Финанси за Студенти
Примерен тест по финанси - данъци и данъчна политика. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Труден)
50
9
2
18 мин
14.08.2019
Тест по Финансово посредничество за 3-ти курс
изходен тест по Финанси за Студенти от 3 курс
Тестът е изходен и съдържа 17 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Преднаначен е за студенти от 3-ти курс.
(За отличници)
17
2
1
07.08.2018
» виж всички онлайн тестове по финанси

Анализ и управление на капиталовата структура

Материал № 1152898, от 04 фев 2015
Свален: 33 пъти
Прегледан: 42 пъти
Предмет: Финанси, Икономика
Тип: Анализ
Брой страници: 17
Брой думи: 4,567
Брой символи: 27,649

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Анализ и управление на капиталовата структура"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала