Големина на текста:
СЪДЪРЖАНИЕ
1.Правна характеристика на колективното трудово договаряне………………...2
2.Страни по колективното трудово договаряне………………………………….…2
3.Права и задължения на страните по договора…………………………………...4
4.Форма на колективния трудов договор………………………………………….…4
5.Сключване и вписване на колективния трудов договор………………………...5
6.Влизане в сила и срок…………………………………………………………………5
7.Други характеристики………………………………………………………………....5
8.Примерен колективен трудов договор № 1……………………………………….6
9.Примерен колективен трудов договор № 2……………………………………...18
10.Сравнителен анализ…………………………………………………………………25
11.Използвана литература……………………………………………………..27
Правна характеристика на колективното трудово договаряне
Колективното трудово договаряне е уредено в глава Четвърта от
Кодекса на труда. Според разпоредбата на чл. 50 от КТ с колективния
трудов договор се уреждат въпроси на трудовите и осигурителните
отношения на работниците и служителите, които не са уредени с
повелителни разпоредби на закона. Колективният трудов договор се
сключва между работодател и синдикални организации или между
организация на работодателите и организация на работниците, като
колективният трудов договор не може да съдържа клаузи, които са по-
неблагоприятни за работниците и служителите от установените в
закона.
Страни по колективния трудов договор
Член 51 от Кодекса на труда регламентира равнищата, на които може
да бъде сключен колективен трудов договор, а именно: предприятие,
бранш, отрасъл, община, като на различните нива може да бъде
сключен само един колективен трудов договор.
С оглед нивото, на което ще бъде сключен колективен трудов
договор, КТ поставя различни изисквания към страните по
колективното договаряне.
Съгласно чл. 51а от КТ колективен трудов договор в
предприятието се сключва между работодателя и синдикална
организация. Проектът за колективен трудов договор се изготвя и
представя от синдикалната организация. В случай че в предприятието
има повече от една синдикална организация, те представят общ
проект.
Когато синдикалните организации не могат да представят общ
проект, работодателят сключва колективен трудов договор със
синдикалната организация, чийто проект е бил приет от общото
събрание на работниците и служителите (събрание на
пълномощниците) с мнозинство повече от половината от неговите
членове.
Съгласно чл. 49, ал. 1 и 2 от КТ синдикалните организации и
организациите на работодателите придобиват качеството на
юридическо лице след вписването им по реда, установен за вписване
на сдруженията с нестопанска цел. Поделение на организация,
вписано съгласно ал. 1, придобива качество на юридическо лице
съгласно устава й.
2
Когато синдикална организация отговаря на изискванията,
установени в чл. 49 от КТ, тя може да участва в колективното трудово
договаряне на ниво предприятие, без да е призната за
представителна на национално равнище.
Страните по колективното договаряне на ниво бранш, отрасъл и
община са представителните организации на работниците и
служителите и представителните организации на работодателите.
Съгласно чл. 51б, ал. 1 от КТ колективен трудов договор по
отрасли и браншове се сключва между съответните представителни
организации на работниците и служителите и на работодателите на
основата на споразумение между националните организации, чрез
което се определят общи положения относно обхвата и процедурната
рамка на отрасловите и браншовите договори.
Представителни на отраслово и браншово равнище синдикални
и работодателски организации са тези, които членуват в синдикални и
работодателски организации, признати за представителни на
национално равнище по смисъла на чл. 34 и 35 от КТ.
Колективният трудов договор или отделни негови клаузи имат
действие във всички предприятия от отрасъла или бранша само
когато той е сключен между всички представителни организации на
работниците и служителите и на работодателите от отрасъла или
бранша, като по тяхно общо искане министърът на труда и социалната
политика може да разпростре прилагането на договора или на
отделни негови клаузи във всички предприятия от отрасъла или
бранша - чл. 51б, ал. 3 от КТ.
Съгласно разпоредбата на чл. 51б от КТ колективни трудови
договори по общини за дейности, финансирани от общинския бюджет,
се сключват между представителните организации на работниците и
служителите и на работодателите. Местните деления на
представителните организации на работниците и служителите
представят общи проекти за колективни трудови договори на местните
поделения на представителните организации на работодателите. За
представителни се признават и всички поделения на организации,
признати за представителни на национално равнище - чл. 36, ал. 4 от
КТ.
В общината може да се сключва повече от един колективен
трудов договор поради факта, че те се сключват поотделно за всяка
дейност, финансирана от общинския бюджет.
Права и задължения на страните по договора
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Правна характеристика на колективното трудово договаряне

Колективното трудово договаряне е уредено в глава Четвърта от Кодекса на труда. Според разпоредбата на чл. 50 от КТ с колективния трудов договор се уреждат въпроси на трудовите и осигурителните отношения на работниците и служителите...
Изпратен от:
Боян Меразов
учител на 2015-02-03
Добавен в:
Курсови работи
по Труд и трудови отношения
Статистика:
0 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
Длъжностна характеристика- основен трудов стандарт в предприятието
добавена от galina.konstantinova 25.11.2015
0
12
 

Правна характеристика на колективното трудово договаряне

Материал № 1152532, от 03 фев 2015
Свален: 0 пъти
Прегледан: 12 пъти
Предмет: Труд и трудови отношения
Тип: Курсова работа
Брой страници: 26
Брой думи: 8,036
Брой символи: 44,276
Цена: 12.00 лв. Закупи материала
Докладвай
Намери частен учител

Цветелина Събова
преподава по Труд и трудови отношения
в град Пловдив
с опит от  10 години
314

виж още преподаватели...
Последно видяха материала