Големина на текста:
Тема 1 Обект и предмет на дидактиката(Д).Фукнция на
дидактиката.Структора на дидактическата проблематика.Методи за
дидактически изледвания.
1.Обект и предмет на Д
А)Обект на една наука,представлява част от действителността,която съществува независимо
от съзнанието на човека.Обектът на Д е обучението като начин за предаване на соц.опит на
следващото поколение.Освен обучение съществуват най-малко още 2 начина за предаване на
соц.опит на следващото поколение,а именно:
?Възпитание и социализация
По какво се различават понятията обучение,възпитание и социализация.Обучението и
възпитанието се различават по своите цели и двата процеса са ориентирани към подготовка
на личността за живот в обществото ,но подготвят за различни страни на този
живот.Обучението подготвя за осъществяване на професия,а възпитанието за изграждане на
соц.адекватни взаимоотношения м/у членовете на обществото.Обучението и възпитанието се
различават по своето съдържание.Процеса на обучение се предават знания,умения и
компетентност представялващи основи на науките,изкуствата ,трудовата дейност и
спорта.Процеса на възпитанието се предават знания,умения и компетентност необходима на
личността за изграждане на соц.адекватни взаимоотношения в обществото.Под понятието
социализация се разбира в неговия тесен смисъл, не достатъчно контролира в голяма степен
стихия ,процес на формиране на личността под влияние на различни
фактори/училище,семейство,средства за масова инф. и т.н./
Б)Предметът на една наука представлява част от обекта,която изследователят диференцура с
цел подробното й изучаване .Предметът на Д е обучението като единство на дейността на
учителя,която се нарича „преподаване“ и дейността на ученика,която се нарича „учене“.
Обученивто е единство на преподаване и учене.С други думи Д представлява обучението като
технология на определена човешка дейност и се занимава с изискванията на които трябва да
отговаря дейността ,за да бъде максимално ефективна.
2.Функция на Д - изпълнява 2 осн.функции
1.Чрез научно-теоритична функция Д изучава обучението като факт,които съществува
независимо от човешкото съзнание.Чрез нея тя описва и обеснява обучението.
2.Чрез научно-практическа(нормативна) функция Д обосовява норми за ефективно
осъществяване на обучението.Чрез нея тя заменя обучението.
3.Структора на Д.проблематика – търси отговор на 5 основни въпроса.
1.Д отговаря на въпроса „Защо?“ ,чрез разработване на теорията за целите на обучението
2.Д отговаря на въпроса „Какво?“ ,чрез разработване на теорията за учебното
съдържание
3.Д отговаря на въпроса „Как?“ ,чрез разработване на теорията за методите за обучение
и за формиране на обучението
4.Д отговаря на въпроса „За кого?“ ,чрез изледване на съществените за обучението
индивидуално особености на личността с цел осъществяване на индивидуализацията и
диференцията на обучението.
5.Д отговаря на въпроса „Резултата?“ ,чрез разработване на теорията за контрол и
оценката на учебните постижения на ученика.
4.Методи за Д.изледвания – Д използва различни методи за описание,обяснение и
изменение на своя предмет
?Наблюдение
?Д.тестове
?Анкетен метод
?Д.експеримент и други
Тема 2 Пониятийно-терминологичен апарат на Д
1.Основно понятие – Обучението предствлява начин за предаване на соц.опит на
следващото поколение,които се реализира чрез единство на дейността на учителя и
дейността на ученика в процеса на което се освояват знания,умения и конпетентности и се
постигат пълноценно развитие на личността.
2.Производни понятия – извеждаме,чрез отговор на въпроса „Кои са специфичните
характеристики на всяко обучение?“.Всяко обучение се отличава с следните
спец.характеристики с наличие на цел,на учебно съдържание,на методи,на принципи,на
форми и на резултати.
3.Конкретизация на производните понятия
А) Цел на обучението – може да се конкретизира по 2 начина:
1.В зависимост от структората на личността
?Когнетивни т.е. ориентирани към развитие на усвояване на знания
?Афективни т.е. ориентирани към развитие на емоционалната сфера
?Операционални т.е. ориентирани към развитие на умения и компетентности
?Смесени
2.В зависимост от структората на соц.опит
?Репродуктивни т.е. ориентирани към усвояване на резултатите от познавателната
дейност на хората
?Творчески т.е. ориентирани към усвояване не само на резултатите,но и на самия
процес на познание
Б) Учебно съдържание – може да се конкретизира по 2 начина:
1.В зависимост от структората на личността
?Знания,Умения и Компетентности
2.В зависимост от структората на науката
?Научни факти,Научни закони и закономерности,Научни понятия и Научни теории
В)Методи за обучение - може да се конкретизира по 2 начина:
1.В зависимост от източника на познание
?Словентни –лекция,дискусия,мозъчна атака и др.
?Нагледни – демонстрация и др.
?Практически – упражнения и др.
2.От методите на обучение се разглеждат 3 гледни точки
?Методът като външна форма на обучение са възможни 3 гледни точки
?Учителят говори - учениците слушат ,методът се нарича „Монологичен“
?Учителят пита – учениците отговарят или обратно,методът се нарича
„Диалогичен“
?Учителят поставя задачи-учениците ги решават,методът се нарича
„Самостоятелна работа“
?Методът за вътрешна форма на обучение са възможни 3 гледни точки
?Учителят преподава съдържанието в готов вид ? „Догматичен“
?Учителят създава проблемни ситуации,а учениците ги решават в процеса
на което самостоятелно откриват знанията ? „Евристичен(откривателски)“
?Учениците самостоятелно откриват знанията си,чрез изследователски
методи(наблюдение) ? „Изледователски“
?Методът за логически път на познание са възможни 6 гледни точки
?Аналитичен
?Синтетичен
?Аналитико-синтетичен
?Индуктивен (от частното към общото)
?Дедуктивен (от общото към частното)
?Традуктивен(от степен на общност към същата спетен на общност)
Г)Принципи на обучение – съществуват 7 класически принципа
1. За активност 2. За нагледност 3. За достъпност 4. За индивидуален подход
5. За системност 6. За съзнателност 7. За трайност на знанията
Д) Форми за обучението – могат да бъдат разделени на 3 групи
1.Класни порочни организационни форми на обучение - учение
2.Класни неурочни организационни форми на обученив – семинар
3.Извън класни организационни форми на обучение – клубове,кражоци

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
27 май 2022 в 17:48 студент на 21 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - Исторически факултет, специалност - История и география, випуск 2020
 
 
Онлайн тестове по Теория на възпитанието и дидактика
Тест по дидактика
изпитен тест по Теория на възпитанието и дидактика за Студенти от 1 курс
Проверява знанията по дидактика за специалност "Начална педагогика с английски език". Съдържа 18 въпроса. 17 са с по един верен отговор, а един е с две опции за отговор.
(Лесен)
18
1
4 мин
27.10.2021
Тест по теория на възпитанието
тематичен тест по Теория на възпитанието и дидактика за Студенти от 1 курс
Тест за студенти по педагогика по дисциплината "Теория на възпитанието". Има въпроси с повече от един верен отговор.
(Лесен)
42
384
1
09.07.2012
» виж всички онлайн тестове по теория на възпитанието и дидактика

Обект и предмет на дидактиката. Фукнция на дидактиката. Структура на дидактическата проблематика. Методи за дидактически изледвания

Материал № 1151690, от 30 яну 2015
Свален: 98 пъти
Прегледан: 317 пъти
Предмет: Теория на възпитанието и дидактика, Педагогика
Тип: Урок
Брой страници: 16
Брой думи: 4,739
Брой символи: 30,767

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Обект и предмет на дидактиката. Фукнция на дида ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала