Големина на текста:
СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ БЕЗОПАСТНОСТТА
НА ХРАНИТЕ
1.Списък с използваните съкращения в магистърския проект
2.Общи сведения
2.1. Усъвършенстване на европейското законодателство
2.2. НАССР ( анализ на риска и критична контролна точка )
2.3. EN БДС ISO 22000
3. Цел и задачи
?Сравняване на българското с европейското законодателство
?Анкетно проучване на различни хранителни обекти
?Проучване условията за адекватна информация, осигурени от
официалните институции и специализираните неправителствени организации
4. Собствени проучвания
4.1. Основополагащото европейско законодателство
4.2. Българското законодателство
4.3. Сравняване на двете законодателства
4.4. Резултати от анкетното проучване
4.5. Анализ на условията на ефективна информираност
5. Изводи
1
6. Заключение
7. Използвани информационни източници
1. Списък с използваните съкращения в магистърския проект
ISO 9001 - Система за управление на качеството;
ISO 22000 - Система за управление на безопасността на храните;
НАССР - Система за анализ на опасностите и контрол на критичните точки;
IFS - Международен стандарт за храните;
GMP - Добри Производствени Практики;
ISO 14001 - Система за управление на околната среда;
OHSAS 18001 - Система за Безопасни и здравословни условия на труд;
2. Общи сведения
Актуалност на темата:
Фирмите от всички сектори на хранителната верига са обект на редовно
наблюдение и контрол както от съответните власти, така и от консуматорите, на
национално и международно ниво. Фирмите, които произвеждат, обработват или
доставят хранителни продукти, чувствуват една увеличаваща се необходимост да
покажат и документират, че контролират условията, които имат влияние върху
безопасността на храните. Това изискване се отнася и до техните подизпълнители по
договор. Налице е увеличаващ се стремеж на фирмите от хранителната индустрия да
бъдат в състояние да си създадат системи за управление и стандартизиран контрол на
безопасността на храните.
Системите, регламентирани от серията стандарти ISO 9000 и системата НАССР
(Анализ на опасностите и контрол на критичните точки), разработени и внедрени на база
на добрите хигиенни и производствени практики (GHPs и GMPs), са едно
предизвикателство пред хранителната индустрия в България и сигурно средство за
самоконтрол на качеството и безопасността на храните.
2
Комисията на Codex Alimentarius (Кодекса за храните) е основана през 1961 г. от
Организацията на ООН за храните и селското стопанство (FАО). От 1962 г. тя отговаря
за прилагането на общите за FАО и Световната здравна организация към ООН (WHO)
програми за контрол на храните, чиято основна цел е да предпази здравето на
консуматора и осигури съответните хигиенни практики в търговията с храни.
Комисията на Codex Alimentarius е международен орган, в който членуват 158 страни, в
това число и България. "Кодекс алиментариус" (от латински "Закон за храните") е
съвкупност от стандарти, системи от практики и други препоръки, представени по
еднакъв начин и гарантиращи, че произведените хранителни продукти не са вредни за
консуматора и могат да се търгуват между страните без ограничения.
Стандартите за безопастност на храните са дефинирани в Споразумението по
прилагането на санитарните и фитосанитарни мерки. Към тях се отнасят хранителните
добавки, остатъците от ветеринарни препарати и пестициди, замърсителите, методите за
анализ и вземането на проби, както и ръководствата за хигиенните практики. Основните
принципи на Codex Alimentarius за хигенното производство на храни се базират на
осъществяването на ефективен контрол на храните и хигиената при тяхното
производство.Те проследяват хранителната производствена верига от първичното
производство до представянето на храната за консуматора.
Хигиената при производството на храни заема голямо място в дейността на
Комисията на Codex Alimentarius още от нейното основаване. Кодексът (системата) на
Комитета за хигиенното производство на храни е създаден през 1963 г. с
посредничеството на правителството на САЩ .
Контролът на безопасността на храните има за основна цел да защити консуматора
и да подобри значително здравния статус на населението и потенциала за развитие на
хранителния сектор, а така също да намали загубите от развала на суровини и
хранителни продукти.
Новото законодателство и нормативи в Европейския съюз (ЕС) относно правилата
за здравеопазване, хигиена и бозапосност на храненето, поставят ударението върху
личната отговорност на производителите и доставчиците за безопасността на храните. В
Директива 93/43 ЕЕС на Съвета на Европа от 14 юни 1993, озаглавена "Директива за
хигиена на хранителните продукти", са изложени нови правила и процедури за
повишаване на доверието на консуматорите в безопасността на предлаганите хранителни
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Система за управление безопастността на храните

Фирмите от всички сектори на хранителната верига са обект на редовно наблюдение и контрол както от съответните власти, така и от консуматорите, на национално и международно ниво. Фирмите, които произвеждат, обработват или доставят хранителни продукти...
Изпратен от:
Боян Меразов
учител на 2015-01-27
Добавен в:
Дипломни работи
по Хранително-вкусова промишленост
Статистика:
1 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Управление на риска

08 ное 2006
·
2,231
·
3
·
345
·
200
·
2

Управленско решение – чрез р-ето се определя въздействието, което упр. С-ма оказва върху упр. С-ма в резултат ва въздействието. Вземането на У р-е при всички случаи носи по-голям или по-малък риск. Това се определя и от наличието на неопределеност...
 

ISO 22000:2005 - Системи за управление на безопасността на храните - изисквания към организациите от хранителната верига"

24 окт 2007
·
295
·
4
·
336
·
141

ISO 22000 определя изискванията към системата за управление на безопасността на храните в хранителната верига, където организацията трябва да демонстрира своята способност да контролира хранителните опасности, за да осигури, че храните са безопасни ...
 

Системи за управление на качеството

19 май 2008
·
1,725
·
24
·
2,563
·
976
·
4

Първите системи за управление на качеството (СУК) са въведени от САЩ във военно промишления комплекс. През 60-те години на 20 век тези системи започват да се прилагат в НАТО като основа за постигане на определено високо ниво на качеството във въоръженията
 

Разходни методи на ценообразуване

01 май 2007
·
693
·
4
·
1,001
·
235
·
1

Разходните методи на ценообразуване са най – старите методи. Те се основават на възгледа, че след като пазарната цена е даденост, за да се произведе стока, разходите и трябва да са по– ниски от цената...
 

Система за управление безопастността на храните

Материал № 1150723, от 27 яну 2015
Свален: 1 пъти
Прегледан: 322 пъти
Предмет: Хранително-вкусова промишленост
Тип: Дипломна работа
Брой страници: 48
Брой думи: 11,420
Брой символи: 74,062
Цена: 23.00 лв. Закупи материала
Докладвай
Последно видяха материала