Големина на текста:
ПРОМОЦИЯ НА ЗДРАВЕ И ПРЕВЕНЦИЯ НА ХРОНИЧНИ
НЕИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ В ДЕЙНОСТТА НА
ОБЩОПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ У НАС
СЪДЪРЖАНИЕ
ВЪВЕДЕНИЕ В ПРОБЛЕМАТИКАТА............................................................................
4
1.Актуалност на темата.................................................................................................... 4
2.Цел на изследването....................................................................................................... 6
3.Защитавана теза.............................................................................................................. 6
4.Задачи на анализа........................................................................................................... 6
5.Обект и предмет на изследване.................................................................................... 7
6.Методика на анализа...................................................................................................... 8
7.Използвани литературни и информационни източници........................................ 8
ГЛАВА ПЪРВА
ЛИТЕРАТУРЕН ОБЗОР......................................................................................................
9
1. Социалната медицина като наукаразвитие, предмет, направление,
взаимовръзки с други науки, основни задачи, роля и значение на медицинската наука и
практика....................................................................................................................................... 9
2. Здраве и болестопределение. Интегрален моделЗдраве-болести неговото
значение. Индивидуално и обществено здраве...................................................................... 11
3. Обществено здраве. Системен подход при анализа на общественото здраве.
Цикъл на социално здравните явления. Основни показатели (измерители) на
общественото здраве.................................................................................................................... 12
4. Промоция на здравето. Отавска харта. Здравно възпитание при промоция на
здравето. Програма за промоция на здравето........................................................................ 14
4.1. Промоция на здравето същност и социално-медицинско значение.
Определение................................................................................................................................... 14
4.2. Основни принципи и механизми за осъществяване............................................. 21
4.3. Модели и теории в областта на "Промоция на здравето".................................... 22
4.4. Здравно възпитание................................................................................................. 27
4.5. Здравна защита......................................................................................................... 31
2
4.6. Здравна профилактика............................................................................................. 32
4.7. Основни разлики между промоция и профилактика............................................ 34
5. Институционална среда в процеса на промоция на здравето. Ролята на
общопрактикуващите лекари в процесапромоция на здраветои цялостния
мониторинг.................................................................................................................................... 35
6. Промоция на здраве и значението й при хроничните неинфекциозни болести. 41
6.1. Видове хронични неинфекциозни болести........................................................... 41
6.2. Промоция на здраве, възпитание, защита и профилактика на хроничните
неинфекциозни болести................................................................................................................ 43
7. Международно здравно сътрудничество. СЗО. Стратегия на СЗОЗдраве за
всички”. Състояние на международното сътрудничество на Р. България в областта на
здравеопазването.......................................................................................................................... 44
8. Цели на съвременната медицина по отношение превенцията на хронични
неинфекциозни болести, поставяне на нови приоритети в практическото
здравеопазване.............................................................................................................................. 45
ГЛАВА ВТОРА.
ПРАКТИЧЕСКА ЧАСТ. ОРТАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕЖДАНЕ НА НАУЧНО-
ПРАКТИЧЕСКОТО ИЗСЛЕДВАНЕ.......................................................................................
49
1. Постановка на проблема............................................................................................... 49
2. Работна хипотеза при изследването............................................................................ 49
3. Цел на изследването....................................................................................................... 50
4. Задачи на изследването.................................................................................................. 50
5. Методика на изследването............................................................................................ 50
6. Предмет на проучването................................................................................................ 51
7. Обект на изследването................................................................................................... 51
8. Период на реализация на изследването и изследван контингент......................... 51
ТРЕТА ГЛАВА
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Промоция на здраве и превенция на хронични неинфекциозни болести в дейността на общопрактикуващите лекари у нас

Още от древността се е наблюдава повишено внимание към здравното и физическо възпитание. Заедно с развитието на интелектуалното и духовно възпитание е необходимо и развитие на здравното и физическо възпитание, за да се възпита хармонична личност...
Изпратен от:
Боян Меразов
учител на 2015-01-27
Добавен в:
Дипломни работи
по
Статистика:
10 сваляния
виж още
 
 

Промоция на здраве и превенция на хронични неинфекциозни болести в дейността на общопрактикуващите лекари у нас

Материал № 1150675, от 27 яну 2015
Свален: 10 пъти
Прегледан: 282 пъти
Тип: Дипломна работа
Брой страници: 104
Брой думи: 24,173
Брой символи: 154,251
Цена: 30.00 лв. Закупи материала
Докладвай
Последно видяха материала