Големина на текста:
1
ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪВРЕМЕННИТЕ
ТЕНДЕНЦИИ В УПРАВЛЕНИЕТО НА БИЗНЕСА
1. Променящият се свят на бизнеса
2. Информационните и комуникационните технологии в бизнеса на фирмите
3. ИКТ и еволюционните модели на бизнеса
4. Място, роля и значение на ИКТ
1. Променящият се свят на бизнеса.
Характеристики на променящия се свят на бизнеса в наши дни:
1. Еволюционни процеси на постепенен преход от индустриалните модели на
икономическо развитие към икономики, базирани на информацията и знанието.
2. Съвременните тенденции в развитието на бизнеса:
o глобализацията на бизнеса
o изостряне на конкуренцията и конкурентната борба
o промени в пазарните механизми и формиране на съвременни пазарни
пространства
o стремеж към високо качество на изделията, стоките и услугите
o съобразяване с интересите на клиентите и бизнес партньорите
o преследване на икономическата целесъобразност и икономическата
ефективност
o интеграция и хармонизация на развиващите се пазари и икономиките в
преход с развитите национални стопанства
3. Променящият се свят на бизнеса се характеризира с нови стратегии в
управлението на бизнеса
4. Мощно и тотално навлизане на информационните и комуникационните
технологии в бизнеса
5. Постепенно налагаща се тенденция за поетапен преход от управление на
информацията към управление на знанието.
2. Информационните и комуникационните технологии в бизнеса на
фирмите
ИКТ са основен и важен инфраструктурен компонент за изграждането и
използването на ИС в корпорациите, фирмите и предприятията
На първо място, това са системите за автоматизирана обработка на бизнес
информацията (САОИ). Тези системи са ядрото на информационната система на
бизнес организацията в частност и на информационната инфраструктура в по-общ
план. Основно са насочени към обхващането на първичните данни и първичната
информация, тяхното преобразуване в разнообразна по съдържание, структура, форма и
начин на представяне на резултатна информация и нейното предоставяне на
категориите персонал за подпомагане на управлението на бизнес процесите и бизнес
дейностите.
На второ място са комплексните и интегрирани бизнес ИС, които през
последните години се реализират под формата на системи за планиране и управление
на ресурсите на предприятието (Enterprise Resource Planning Systems ERP Systems).
2
Този клас бизнес ИС са насочени към комплексното интегриране на съвременните ИКТ
при управлението на бизнеса с най-добрите практики по отношение на организацията,
методите и средствата за водене на бизнес процесите и бизнес дейностите.
На трето място са процесите на интеграция между системите за преобразуване
на данните в информация и на информацията в знание с процедурите и дейностите с
висок творчески и интелектуален заряд, а именно подготовката, изработването,
вземането и контролинга на изпълнението на управленски решения на стратегическо,
тактическо и оперативно равнище. През последните години това направление в
управлението на бизнеса се очерта като Business Intelligence.
На четвърто място развитието на ИС се свързва с интензивното внедряване и
използване на технологиите, методите и средствата за работа, характерни за Internet,
Intranet и Extranet. Това се методи, средства и технологии за информационен обмен,
информационно осигуряване и информационно обслужване, които през последните
десетилетия революционизираха информационната дейност не само в големите бизнес
организации от корпоративен тип, но така също и тази в средните и малките фирми и
предприятия.
3. ИКТ и еволюционните модели на бизнеса
Еволюцията в моделите на бизнеса са водили и до усъвършенстването и
развитието и на методите, средствата, техниките и технологиите за информационно
осигуряване и информационно обслужване на управлението на бизнеса на
стратегическо, тактическо и оперативно равнище в рамките на отделните бизнес
организации.
Всеки бизнес модел е предявявал определени изисквания към системите за
автоматизирана обработка на бизнес информацията, към бизнес информационната
система на стопанската организация или най-общо казано към информационната
инфраструктура и информационната среда на корпорацията, фирмата или
предприятието.
По-важните етапи в развитието на ИС са свързани със следните еволюционни
модели в развитието на бизнеса:
1. През 60-те години на миналия век управлението на бизнеса основно акцентира
върху методите, средствата, техниките и технологиите за планиране, отчитане,
анализ, контрол и регулиране, т.е. управлението на складовите запаси
(Inventory Control IC). Управлението на складовите запаси е било тясно място
в процеса на оптималната организация и протичане на бизнес процесите и
бизнес дейностите, поради което се е налагало съсредоточаването на
управленския ресурс към тази част на производствената инфраструктура.
2. През 70-те години на 20 в тежестта на управлението на бизнеса се премества
вече върху планирането на потребността от материали. Този модел в
еволюцията на бизнеса е познат в световната теория и практика на управлението
на бизнеса като MRP - Material Requirements Planning. Планирането на
потребността от материали е насочено към организационна и управленска
дейност в корпорациите, фирмите и предприятията, която изисква и предполага
комплектуването на производството на изделия, стоки и услуги с целия
необходим набор от основни и спомагателни материали, комплектуващи
изделия, възли и детайли, резервни части и т.н.
3
3. 80-те години на миналото столетие се характеризират със следващата
еволюционна крачка в развитието на воденето и управлението на бизнеса, а
именно внедряването и използването на усъвършенстваната и развита методика
и техника за водене на бизнеса, позната като система за планиране на
производствените ресурси -MRP II Manufacture Resource Planning. Обсегът
на управлението на бизнеса значително се разширява и той основно е насочен
вече към производствените ресурси – материали, складови и оперативно-
производствени запаси, машини, оборудване, техника и технологии и т.н.
4. 90-те години на изминалия век са свързани с един от най-развитите и добил
изключителна популярност еволюционен модел за водене и управление на
бизнеса, а именно т. нар. система за планиране на ресурсите на
предприятието - ERP System Enterprise Resource Planning System. Този
еволюционен модел в развитието на бизнеса се характеризира не само със
стремежа за обхващане, прогнозиране, планиране, отчитане, анализ, контрол,
одит и регулиране на всички ресурси на предприятието производствени,
материални, трудови, финансови, информационни и т.н., но оптимално
съчетаване на най-добрите и прогресивни практики, методи, средства и техники
за водене и управление на бизнеса с върховите постижения на приложението на
съвременни компютризирани информационни и комуникационни технологии в
управлението на бизнеса
5. Навлизането на компютризираните информационни и комуникационни
технологии в управлението на бизнеса и създаването на обективни предпоставки
и естествена среда за успешно практическо използване и приложение на
статистически и икономико-математически методи и модели в практиката на
бизнеса позволи в началото на новото столетие да се заговори за следващ
еволюционен модел в развитието, воденето и управлението на бизнеса, а именно
динамично моделирано водене и управление на бизнеса - DEM Dynamic
Enterprise Modeling.
6. През последните години в специализираната научна литература и водещата
бизнес практика се заговори за т. нар. “японски upgradeв еволюционните
модели за водене и управление на бизнеса. Същността на този модел се състои в
творческото съчетаване и облагородяване на добрите бизнес практики,
постигнати през последните десетилетия от развитите икономики с
постиженията на информационните и комуникационните технологии в
управлението на бизнеса и най-вече с доказалите своята рационалност и
ефективност методи, средства, техники и технологии, прилагани от водещи
японски корпорации, фирми и предприятия. Upgrade се използва в смисъл на
обновяване, актуализация, вземане на най-добрите страни на определен процес
или дейност.
7. Икономиката на знанието (икономиката на познанието) е най-новата и
перспективна инициатива, която беше подета и разработена от ръководителите
на Европейския съюз на срещата в Лисабон през 2000-та година. На тази среща
се постави важната, отговорна и стратегическа задача пред европейската
икономика за нейното превръщане в най-конкурентна и динамична икономика
базирана на знанието.
Стратегията и политика на Европейската комисия по отношение на икономиката
на знанието се препокрива до голяма степен и с вижданията на другата авторитетна

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
20 фев 2018 в 09:57 студентка на 25 години от София - Международно Висше Бизнес Училище, факулетет - Бизнес администрация, специалност - Бизнес администрация, випуск 2018
03 мар 2017 в 15:04 ученичка на 24 години от София - kkk?, випуск 2014
05 окт 2016 в 19:16 потребител
03 май 2015 в 12:00 ученичка на 43 години от София - Професионална гимназия по механоелектротехника "Н. Й. Вапцаров"
 
 
Онлайн тестове по Бизнес статистика
Бизнес статистика - тест
изпитен тест по Бизнес статистика за Студенти от 3 курс
Тест по Бизнес статистика НБУ - Специалност Бизнес Администрация. Тестът включва 10 затворени въпроса, всеки от които изисква един или повече верни отговора.
(За отличници)
10
5
1
1 мин
23.05.2015
Бизнес статистика
тест по Бизнес статистика за Студенти
Тестът е предназначе за студентите от УНСС, с цел дистанционно обучение. Въпросите са затворени и изискват само един верен отговор.
(Труден)
16
6
1
4 мин
15.10.2014
» виж всички онлайн тестове по бизнес статистика

Управлението на бизнеса

Материал № 1150156, от 26 яну 2015
Свален: 5 пъти
Прегледан: 16 пъти
Предмет: Бизнес статистика
Тип: Домашна работа
Брой страници: 5
Брой думи: 1,411
Брой символи: 9,967

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Управлението на бизнеса"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала