Големина на текста:
УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО
КУРСОВА РАБОТА
Дисциплина: ВИО на България
На тема: Развитие на преките чуждестранни инвестиции в
България през периода 2001-2012г.
Изготвили: Проверил:
София
2013
Съдържание
1. Уводна част
2. Място, роля и значение на развитието на преките чуждестранни
инвестиции
3. Спогодби в точката за проблемите и нерешени въпроси
4. Динамика на развитие на преките чуждестранни инвестиции в България
5. Структура на преките чуждестранни инвестиции
6. Съпоставяне на двата периода, преди и след приемането ни в ЕС, как се
е отразило членството ни, прогноза за близките години
1
7. Обобщение
8. Източници
1. Уводна част
Какво са преките чуждестранни инвестиции? Преките чуждестранни инвестиции се
характеризират като международни инвестиции, движение на капитали, при които
инвеститорът придобива собственост и дълготраен интерес в предприятие или фирма от
българската икономика. Те включват както първоначално влагане на финансови
средства, така и всички следващи вложения и движения на капитали.
Привличането на задграничен капитал има стратегическо значение за всяка една
развиваща се икономика. Чуждестранните инвестиции подпомагат преструктурирането
на националното стопанство , провокират икономическата активност и стимулират
растежа. Те не само осигуряват необходимия капиталов ресурс , но са и реален фактор
за техническо и технологично усъвършенстване на производството , за внедряване на по-
добра организация на работа и за придобиване на управленски опит. Присъствието на
външни инвеститори съдейства до голяма степен за формиране на съвременна пазарна
култура и поведение у местните производители. Не бива да се подценяват и възможните
други положителни последици от притока на задгранични инвестиции , като повишаване
процента на заетостта , подобряване мотивацията на заетите в създадените с тези
инвестиции предприятия , обновяване на локалната инфраструктура. И нещо много
важночрез участието на чуждия капитал се създава реална възможност националната
продукция да излезе на редица труднодостъпни пазари.
2. Място, роля и значение на развитието на преките
чуждестранни инвестиции
Чуждестранните инвестиции заемат съществено място в развитието на съвременните
международни икономически отношения.
В международната икономическа практика съществуват два вида инвестиции:
*преки инвестиции те са свързани непосрествено с производствената и
стопанската дейност
2
*портфейлни инвестицииреализират се в ценни книжа, акции, облигации и др.
при които инвеститора не участва в стапнската и производствената дейност.
През последните години все повече нараства ролята на преките инвестиции, тъй като
всички държави прилагат системни усилия да създават благоприятни условия за влагане
на инвестиции в странате си.
Ролята на чуждестранните инвестиции в икономиката на нашата страна е
комплексна. От една страна налице са преките резултати отсъздаване на нови обекти;
разширяване, модернизация и увеличаване мощността на същуствуващите обекти;
създаването на нови работни места; привличане на нови технологии и внедряване на
постиженията на науката в производството. Тези преки инвестиции спомагат за
повишаване на производителността на труда, качеството на произвежданите стоки, за
синхронизиране на управленските и правни форми на стопанска дейност с тези на
Европа и света, увеличават възможностите на страната за проникване на чуждестранни
пазари.
ПЧИ играят значителна роля и за частична нормализация на състоянието на платежните
баланси на страните от ЦИЕ. Те не са единственият източник за финансиране на
дефицита на текущата сметка, но като стабилни и дългосрочно ориентирани, са
предпочитани пред краткосрочните потоци и финансирането на дълга, които могат да
доведат до нарастване на макроикономическата нестабилност. Анализи на
Икономическата комисия на ООН за Европа показват, че през 90-те години на ХХ век
съвкупния дефицит по текущите операции на страните от ЦИЕ се е увеличил над 4 пъти.
През периода 1997-99 г. 86% от него се финансират за сметка на вноса на ПЧИ.
Подобна роля за уравновесяването на платежния баланс играят ПЧИ и в България.
Решаваща роля за формирането на дефицита по текущата сметка през тези години имат
отрицателната стойност на нетния доход и търговския баланс. Влошаването на дефицита
само частично се компенсира от благоприятната динамика на останалите компоненти на
текущата сметка: нетните приходи от услуги и нетните приходи от текущи трансфери.
Основна компенсираща роля играе финансовата сметка, а за положителното й салдо
приносът е основно на ПЧИ. Благодарение на тях през тези години отрицателното салдо
на текущата сметка не е довело до намаляване на валутните резерви на страната. През
отделните години вносът на ПЧИ покрива почти изцяло дефицита по текущата сметка, а
в отделни случаи дори го надвишава. Според информация на БНБ, ПЧИ покриват
103,4% от дефицита по текущата сметка за периода януари-юни 2004 г.
Условия и предпоставки за ускоряване на чуждестранните инвестиции:
*географското положение на странатапрез нашата страна преминават пътни
магистрали, жп линии, електропроводи, газопроводи, нефтопроводи, т. е. съществуват
възможности за изграждане на транспортни коридори като : Западна Европа с Азия;
Северна Европа с Южна Европа; използването на р. Дунав и др.
*висококвалифицирана и евтина работна ръка;
*данъчния режим няма ограничения за изнасяне на печалбата, съгласно нашето
законодателство (след плащане на данък печалба) и др.
3. Спогодби в точката на проблемите и нерешени въпроси
Законовата уредба в нашата страна се регулира от Закона за чуждестранните
инвестиции. Законът съдържа общи положения относно посочения режим, дава легално
определение на понятието чуждестранни инвестиции, разглежда възможността за права
на чуждестранните инвеститори върху недвижими имоти в нашата страна, за облекчен
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
24 апр 2021 в 22:29 студент на 24 години от Варна - Икономически университет, факулетет - Икономически факултет, специалност - Икономика, випуск 2022
18 апр 2021 в 17:38 студент на 26 години от Варна - Икономически университет, факулетет - Стопански факултет, специалност - Недвижими имоти и инвестиции, випуск 2021
12 апр 2021 в 10:02 в момента не учи на 28 години
07 апр 2021 в 22:39 учител на 37 години
06 апр 2021 в 10:36 студент на 25 години от София - УНСС, факулетет - Икономика на инфраструктурата, специалност - Икономика, випуск 2021
16 мар 2021 в 18:29 студент на 22 години от Бургас - Бургаски университет "Проф. Асен Златаров", факулетет - Факултет по обществени науки, специалност - Маркетинг, випуск 2024
07 мар 2021 в 14:06 потребител
 
 
Онлайн тестове по Международни Отношения (МИО)
Тест по международни икономически отношения
изходен тест по Международни Отношения (МИО) за Студенти от 2 курс
Тест-проверка преди явяването на изпит по Международен икономикс. Въпросите имат само един верен отговор.
(Труден)
24
173
1
1 мин
14.11.2012
Тест по външноикономически отношения за 3-ти курс
професионален тест по Международни Отношения (МИО) за Студенти от 3 курс
Тест, предназначен за Специалност МИО. Тестът се пада на редовен изпит и предварителен изпит по ВИО, УНСС. Съдържа 50 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
50
151
1
2 мин
27.08.2014
» виж всички онлайн тестове по международни отношения (мио)

Развитие на преките чуждестранни инвестиции в България

Материал № 1150047, от 26 яну 2015
Свален: 198 пъти
Прегледан: 217 пъти
Предмет: Международни Отношения (МИО), Икономика
Тип: Курсова работа
Брой страници: 17
Брой думи: 3,572
Брой символи: 22,802

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Развитие на преките чуждестранни инвестиции в Б ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала