Големина на текста:
УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО
КУРСОВА РАБОТА
Дисциплина: ВИО на България
На тема: Развитие на преките чуждестранни инвестиции в
България през периода 2001-2012г.
Изготвили: Проверил:
София
2013
Съдържание
1. Уводна част
2. Място, роля и значение на развитието на преките чуждестранни
инвестиции
3. Спогодби в точката за проблемите и нерешени въпроси
4. Динамика на развитие на преките чуждестранни инвестиции в България
5. Структура на преките чуждестранни инвестиции
6. Съпоставяне на двата периода, преди и след приемането ни в ЕС, как се
е отразило членството ни, прогноза за близките години
1
7. Обобщение
8. Източници
1. Уводна част
Какво са преките чуждестранни инвестиции? Преките чуждестранни инвестиции се
характеризират като международни инвестиции, движение на капитали, при които
инвеститорът придобива собственост и дълготраен интерес в предприятие или фирма от
българската икономика. Те включват както първоначално влагане на финансови
средства, така и всички следващи вложения и движения на капитали.
Привличането на задграничен капитал има стратегическо значение за всяка една
развиваща се икономика. Чуждестранните инвестиции подпомагат преструктурирането
на националното стопанство , провокират икономическата активност и стимулират
растежа. Те не само осигуряват необходимия капиталов ресурс , но са и реален фактор
за техническо и технологично усъвършенстване на производството , за внедряване на по-
добра организация на работа и за придобиване на управленски опит. Присъствието на
външни инвеститори съдейства до голяма степен за формиране на съвременна пазарна
култура и поведение у местните производители. Не бива да се подценяват и възможните
други положителни последици от притока на задгранични инвестиции , като повишаване
процента на заетостта , подобряване мотивацията на заетите в създадените с тези
инвестиции предприятия , обновяване на локалната инфраструктура. И нещо много
важночрез участието на чуждия капитал се създава реална възможност националната
продукция да излезе на редица труднодостъпни пазари.
2. Място, роля и значение на развитието на преките
чуждестранни инвестиции
Чуждестранните инвестиции заемат съществено място в развитието на съвременните
международни икономически отношения.
В международната икономическа практика съществуват два вида инвестиции:
*преки инвестиции те са свързани непосрествено с производствената и
стопанската дейност
2
*портфейлни инвестицииреализират се в ценни книжа, акции, облигации и др.
при които инвеститора не участва в стапнската и производствената дейност.
През последните години все повече нараства ролята на преките инвестиции, тъй като
всички държави прилагат системни усилия да създават благоприятни условия за влагане
на инвестиции в странате си.
Ролята на чуждестранните инвестиции в икономиката на нашата страна е
комплексна. От една страна налице са преките резултати отсъздаване на нови обекти;
разширяване, модернизация и увеличаване мощността на същуствуващите обекти;
създаването на нови работни места; привличане на нови технологии и внедряване на
постиженията на науката в производството. Тези преки инвестиции спомагат за
повишаване на производителността на труда, качеството на произвежданите стоки, за
синхронизиране на управленските и правни форми на стопанска дейност с тези на
Европа и света, увеличават възможностите на страната за проникване на чуждестранни
пазари.
ПЧИ играят значителна роля и за частична нормализация на състоянието на платежните
баланси на страните от ЦИЕ. Те не са единственият източник за финансиране на
дефицита на текущата сметка, но като стабилни и дългосрочно ориентирани, са
предпочитани пред краткосрочните потоци и финансирането на дълга, които могат да
доведат до нарастване на макроикономическата нестабилност. Анализи на
Икономическата комисия на ООН за Европа показват, че през 90-те години на ХХ век
съвкупния дефицит по текущите операции на страните от ЦИЕ се е увеличил над 4 пъти.
През периода 1997-99 г. 86% от него се финансират за сметка на вноса на ПЧИ.
Подобна роля за уравновесяването на платежния баланс играят ПЧИ и в България.
Решаваща роля за формирането на дефицита по текущата сметка през тези години имат
отрицателната стойност на нетния доход и търговския баланс. Влошаването на дефицита
само частично се компенсира от благоприятната динамика на останалите компоненти на
текущата сметка: нетните приходи от услуги и нетните приходи от текущи трансфери.
Основна компенсираща роля играе финансовата сметка, а за положителното й салдо
приносът е основно на ПЧИ. Благодарение на тях през тези години отрицателното салдо
на текущата сметка не е довело до намаляване на валутните резерви на страната. През
отделните години вносът на ПЧИ покрива почти изцяло дефицита по текущата сметка, а
в отделни случаи дори го надвишава. Според информация на БНБ, ПЧИ покриват
103,4% от дефицита по текущата сметка за периода януари-юни 2004 г.
Условия и предпоставки за ускоряване на чуждестранните инвестиции:
*географското положение на странатапрез нашата страна преминават пътни
магистрали, жп линии, електропроводи, газопроводи, нефтопроводи, т. е. съществуват
възможности за изграждане на транспортни коридори като : Западна Европа с Азия;
Северна Европа с Южна Европа; използването на р. Дунав и др.
*висококвалифицирана и евтина работна ръка;
*данъчния режим няма ограничения за изнасяне на печалбата, съгласно нашето
законодателство (след плащане на данък печалба) и др.
3. Спогодби в точката на проблемите и нерешени въпроси
Законовата уредба в нашата страна се регулира от Закона за чуждестранните
инвестиции. Законът съдържа общи положения относно посочения режим, дава легално
определение на понятието чуждестранни инвестиции, разглежда възможността за права
на чуждестранните инвеститори върху недвижими имоти в нашата страна, за облекчен
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Развитие на преките чуждестранни инвестиции в България

Анализ на развитието на преките чуждестранни инвестиции в България за периода 2001-2012...
Изпратен от:
Geriss
на 2015-01-26
Добавен в:
Курсови работи
по Международни Отношения (МИО)
Статистика:
189 сваляния
виж още
 
 
Онлайн тестове по Международни Отношения (МИО)
Тест по международен бизнес
изпитен тест по Международни Отношения (МИО) за Студенти от 3 курс
Този тест е даван за освобождаване при Доц.Филипова по Международен бизнес в ЮЗУ. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
21
113
2
1 мин
09.07.2013
Тест за държавен изпит по международни икономически отношения
изходен тест по Международни Отношения (МИО) за Студенти от 4 курс
Тест за държавния изпит за придобиване бакалавърска степен по международни икономически отношения от учебната 2011/2012 г. Въпросите са с един верен отговор.
(Лесен)
59
215
1
25.07.2012
» виж всички онлайн тестове по международни отношения (мио)

Развитие на преките чуждестранни инвестиции в България

Материал № 1150047, от 26 яну 2015
Свален: 189 пъти
Прегледан: 199 пъти
Предмет: Международни Отношения (МИО), Икономика
Тип: Курсова работа
Брой страници: 17
Брой думи: 3,572
Брой символи: 22,802

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Развитие на преките чуждестранни инвестиции в Б ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала