Големина на текста:
СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ В
Р БЪЛГАРИЯ 2013 – 2020 г.
Ситуационен анализ на системата от здравни грижи
Въведение
Двадесет и първи век e век на здравните грижи. Този факт се обуславя
предимно от бързото развитие на диагностичните, терапевтичните и фармацевтични
медицински технологии, които, от една страна допринасят за справянето с нелечими
досега заболявания и състояния, но от друга, ги „натрупват” като хронични
заболявания, водещи често до инвалидизация. Увеличението на заболяванията,
свързани с начина на живот и поведението, нарушаването на традицията младите да
се грижат за родителите си /поради миграция и други причини/, водят до увеличаване
на самотните стари хора.
Състояние и потребност от здравни грижи
Потребността от медицински сестри в целия свят нараства, но в България
ситуацията е кризистна. Дори, ако се борави с остарялото схващане, че потребността
от медицински сестри трябва да се определя като съотношение спрямо броя на
лекарите, при минимум съотношение 2 сестри на един лекар в ЕС, в България
съотношението е 29 769 сестри на 27 423 лекари.
Новата философия, приета на Световния конгрес на Международния
Сестрински Съвет в Тайпе (2005г.) е, че медицинската сестра не обгрижва лекаря, а
болния и здравия човек и е приета норма – ЕДНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА СЕ ГРИЖИ ЗА
ЧЕТИРИМА БОЛНИ. ВСЕКИ СЛЕДВАЩ БОЛЕН ЗА ОБГРИЖВАНЕ УВЕЛИЧАВА
ВЕРОЯТНОСТТА ЗА ВЛОШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ЗДРАВНИ
ГРИЖИ.
Необходимостта от достатъчно медицински сестри произтича от определението
за сестринството (nursing=обгрижване): медицинските сестри осигуряват
потребностите на човека от здравни грижи, когато той не може да ги удовлетворява
сам, (поради болест, инвалидност, възраст и други), или не знае как (поради липса или
ниска здравна култура и образованост), или не трябва да ги извършва сам (при
състояния и заболявания, налагащи абсолютно щадящ режим)”.
Това определение включва грижата, полагана за човека от медицинската
сестра, акушерката и другите специалисти по здравни грижи от зачеването до смъртта
му.
Според здравната стратегия на ЕС „Заедно за здраве – стратегически подход
на ЕС”, специалистите по здравни грижи имат изключителна роля за правилното
функциониране на цялата здравеопазна система.
Проучвания на Европейския форум на националните сестрински и акушерски
асоциации и Световната здравна организация сочат, че от броя и квалификацията на
сестрите и акушерките в болниците ЗАВИСИ броят на усложненията,
продължителността на лечението и смъртността в болниците.
Място и роля на здравните грижи в системата на
здравеопазване
У нас няма много проучвания за потребността от медицински сестри, нито за
другите специалисти по здравни грижи в болничната и извънболнична здравна помощ.
По най-груби пресмятания, у нас са необходими не по-малко от 60 000 сестри,
базирайки се на данните за болестността, инвалидността, възрастовата структура на
населението, необходимите промотивни грижи, грижите за децата в риск, грижите за
децата в детските ясли, в училищата и т.н.
Разкриването на здравни центрове в общините, в които работят специалисти по
здравни грижи ще доведе до ранно откриване на заболяванията, ще създаде
възможности за наблюдение, профилактика и промоция на социално значими
заболявания.
В лечебните заведения у нас все още не е регламентирано въвеждането на
сестринската документация, сестринската диагноза, протокол /стандарт/ за здравни
грижи и др.
Поради недостиг на медицински сестри, в практиката се изпълняват предимно
медицинските назначения на лекаря /манипулации, лекарствена терапия, планиране и
провеждане на изследвания/, а хигиенните грижи, комуникацията с болния и другите
основни сестрински грижи са сведени до минимум или се изпълняват
непрофесионално от близките на пациента.
Сестринството у нас се отдалечи от предмета си на дейност и
от тук и от пациента!
Увеличената медицинска документация на лекаря превърна медицинската
сестра в негова секретарка. Липсата на грижи за пациента стана много осезаема и
влошава здравните показатели на нацията!
Възнаграждението на специалисти по здравни грижи в страната е обидно ниско
за отговорността на тези професии и не е обвързано с количеството и качеството на
дейността им. Има сериозни диспропорции в заплащането и доходите на лекарския
труд и труда на специалистите по здравни грижи.
При изработване на Националния рамков договор (НРД) не се взема предвид
мнението на специалистите по здравни грижи, които са неразделна част от системата
на здравеопазване. Дейностите по здравни грижи не са описани в алгоритмите на
клиничните пътеки, медицинските стандарти и дейностите при ОПЛ. Като се има
предвид, че клиничните пътеки за болничната помощ са инструмент за качество и
механизъм за заплащане на дейността, то е ясно, че трудът на специалистите по
здравни грижи остава неописан, неостойностен, незабелязан.
Дейностите по здравни грижи са изключително важна част от лечението,
рехабилитацията, профилактиката и промоцията на здраве. Тяхната нормативна
регламентация е от съществено значение за прилагане на качествената грижа.
По отношение на здравните грижи съществува сериозен дефицит на
професионален здравен мениджмънт в системата. В структурите на изпълнителната
власт не участват ръководители по здравни грижи. Ръководството и управленските
решения за здравните грижи се вземат от лекари или друг персонал, който не познава
спецификата на дейностите в областта на грижите.
Населението има все по-голяма нужда от здравни грижи, а работещите в
сектора - на по-справедливо и по-високо възнаграждение. Получава се дисбаланс в
системата, който се поддържа от липсата на ефективен мениджмънт и липса на
законодателни промени.
В резултат на всичко казано по-горе - пациентите са неудовлетворени от
здравната ни система, работещите в сферата на здравеопазването също.
Според определение на СЗО
„Общественото здравеопазване е наука и практика за предотвратяване на
болестите, удължаване на живота и укрепване на здравето чрез организираните
усилия на цялото общество”. В системата на общественото здраве медицинските
сестри, акушерките, рехабилитаторите, медицинските фелдшери, лаборантите -
медицински и рентгенови са важен и ценен ресурс, който е крайно време да бъде
обективно оценен, за да се подобри общественото здраве и да се намалят
икономическите показатели и разходи за здравеопазване. Затова ние поставяме пред
съсловието следните дългосрочни цели:
I. СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ
1. Преустановяване на задълбочаващите се негативни тенденции в демографската
ситуация и здравното състояние на населението в Република България и включване
на специалистите по здравни грижи в общата отговорност на държавата за
превантивните дейности в сферата на общественото здраве. Това ще издигане
престижа на специалистите по здравни грижи, и ще подобри ефективното им участие
като квалифицирани кадри в системата на здравеопазване.
2. Подобряване на общественото здраве чрез създаване на адекватна нормативна
база за оказване на качествени здравни грижи за населението на страната.
3. Постигане по-добро здраве и бъдеще на нацията чрез превантивни и
профилактични грижи за майките и децата както и за всички обществени групи, които
имат повишена необходимост от професионална помощ и грижи
4. Осигуряване на по-добра национална здравна сигурност чрез участие на БАПЗГ в
националната здравна политика.
II. ЗАДАЧИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ
1. Участие на БАПЗГ във формулиране на нови стратегически решения с реалистично
определени приоритети според ситуацията, в която се намира общественото здраве в
България.
2. Подобряване на комуникацията с изпълнителната и законодателната власт и
участие на БАПЗГ и специалисти по здравни грижи в управлението на здравните грижи
на национално и регионално ниво.
3. Подобряване на системата на здравеопазване чрез създаване на структури за
оказване на здравни грижи /”Сестрински домове”, „Центрове за здравни грижи”,

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Стратегия за развитие на здравните грижи в Р. България 2013 – 2020 г.

Двадесет и първи век e век на здравните грижи. Този факт се обуславя предимно от бързото развитие на диагностичните, терапевтичните и фармацевтични медицински технологии...
Изпратен от:
platina777
на 2015-01-25
Добавен в:
Доклади
по Здравен мениджмънт
Статистика:
125 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
Моля за помощ за отговор на въпросите
добавена от freshes 10.10.2016
3
13
 
Онлайн тестове по Здравен мениджмънт
Тест по здравен мениджмънт - защита от бедствия и аварии
тематичен тест по Здравен мениджмънт за Студенти
Тестът е подходящ при самоподготовката по здравен мениджмънт и по-точно „Защита при бедствия и аварии“.
(Лесен)
14
113
1
24.08.2011
Икономика на здравеопазването
междинен тест по Здравен мениджмънт за Студенти
Тест с 12 въпроса по икономика на здравеопазването за студенти. Всеки въпрос има само един верен отговор.
(За отличници)
12
12.07.2019
» виж всички онлайн тестове по здравен мениджмънт

Стратегия за развитие на здравните грижи в Р. България 2013 – 2020 г.

Материал № 1149903, от 25 яну 2015
Свален: 125 пъти
Прегледан: 136 пъти
Предмет: Здравен мениджмънт, Икономика
Тип: Доклад
Брой страници: 13
Брой думи: 4,168
Брой символи: 28,120

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Стратегия за развитие на здравните грижи в Р. Б ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала