Големина на текста:
Информция
директор
за дейността на подготвителната група в училище
1. През учебната година дейността в ПГ протече съгласноутвърдените от МОН планове
и програми.
В началото на учебната година за дейността на училището е изготвен и актуализиран
Правилник за дейността на училището ( док. За ПГ към училището ). В Годишният план
на училището бяха набелязани целите и задачите на ПГ в училище, както и дейностите за
реализирането им.
Учебната документация на ПГ се води съгласно Наредба 4 от 2000 г.( изм. и
доп.26.08.2005г. ) на МОН от назначения учител на ПГ и след приключването и се
съхранява в архива на училището.
Инструктажитеначален, периодичен инструктаж на работното място се провеждат
стрикно и в срокове.
2. Учебно-възпитателната работа е организирана в съотвествие с програмата за
възпитание на детето на доц. д-р Д. Гюров и колектив.
Директорът и началните учители са запознати с останалите програми, от които са
извлечени ценни идеи за работа.
Месечните и седмичните планове се изготвиха съобразно ДОИ и се имаха предвид
възрастовите и инвидуалните възможности на децата. Дейностите по всички
образователни направлениябяха съобразени с потребностите и интересите на 6-7
годишни деца.
Общият хорариум на задължително регламентираните ситуации ( ЗРС ) и
задължително нерегламентираните ситуации (ЗНС ) за полудневните групи, каквато е
нашата – 10 бр. ЗРС и 11 бр. ЗНС за седмицата в полудневен режим на групата.
Учителката работи с децата като стимулира творческите им изявипоказани бяха
пред родители, колети и гости от селотопразника на есентаВятърко листи в гората
пилей”; Бъдни вечер и КоледаВ традициите са нашите корени ”; Пролетни празници
Лазаровдени Цветница. Честваха 1 мартБаба Марта при нас”; 8-ми мартпразника на
мама, 24-майДен на славянската писменост и култура. Подготвиха тържество по
случай завършването на ПГДа си първокласник то не е шега”.
3. На заседание на педагогическият съвет учителската комисия взе решение ПГ да
продържи да работи по книжките на издателствоПросветапо програмната система
Ръка за ръка”. За всяко дете беше осигурен пълен учебен комплект.
Учебната година започна с 21 децаполовината от тях са посещавали детска
гарадина, 89% от децата са от ромски произход. Децата не говорят и не знаят ромски
език. Общуват помежду си и с учителката на български език. Резултатите от входящото
ниво на групата са задоволителни.
Голяма полза в работа на учителката са учебните комплекти по образователните
направления, но особено полезни и необходиме са учебните тетрадки по български език
и математика. Главно място се отделя на илюстрациите, тъй като децата в тази възраст
не могат да четат.Добре би било и по направленията Природен свят и Социален свят да
се въведат такива учебни тетрадки.
По образователно направление Природен свят - бихме искали заедно с пристигането
на комплектите, безплатно да се доставят различни табла ( постери ) на животни и
растения, както и на СД-та със звуците, които издават, движенията, които извършват,
къде живеят, диктор да разказва за навиците им, какво обичат, каквоне ; как общуват
помежду си и т.н.
Защото методите, които учителката използва ( беседа, разказ, наблюдение ) са
традиционни за обучението, но не са в съответствие със съвременните ИКТ.
За ефективното обучение на децата голямо значение има методическата подготовка
на учителя.
При подготовката си учителя се съобразява не само с особеностите и потребностите
на децата, но и с новостите в ДОИ, новости в практиката, други колеги от ЦДГ .
5. С цел повишаване квалификацията си учителката на ПГ завърши:
- курс по БДП за УКБДП
- курс поГражданско образование
- курс поИнформационни технологии
- учителката участва в реализирането на проекта BG051PO001/ 07/4.1-01/133
В проекта бяха разгледани и изучени съвременни итерактивни методи на обучение с цел
приложение в практиката.
6. Форми за наблюдение и контролПосещения в различни моменти от дневния режим
гимнастика, посещения на ситуация, почивка, различни видове игри. Присъствах на
различни празници провени в групата.
Добро впечатление ми направи, че учителката поднася учебната информация в
подходяща форма и на достъпен език. Разговаря и разбира децата, помага и се отзовава
на нуждите им.
Празниците са изпълнени с много радост и веселие както за децата, така и за техните
родители.
Обстановката ва стаята на ПГ е благоприятна за психологическият и физическият
комфорт на децата.
Проблем при организирането на учебно-възпитателният процес от съществуването на
ПГ в училището е липсата на средства за закупуването на дидактични материали,
въпреки това интериора в стаята на ПГ е подреден така, та да могат да играят и
посещават различни кътове:
?Битов кът : « Чергите на баба »
?Природен свят : (стайни растения) «Годишните времена », « Домашни животни
»
?Кът по БЕЛ « Вълшебствата на езика »
?Кът по математика « Фигури и цифриприятели чудесни »
?Кът по музика « Моето гласче е като звънче »
?Кът по интересиИзобразително изкуство « Малки рисувачи », КТБД « Мога
сам », « Хайде да играем » и други, като в тях се поставят най-прецизно
изработените от децата изделия, организираха се изложби, които посещаваха
децата от І клас и децата от ЦДГ в селото.
ПГ се намира в сградата, намира се на първия етаж до стаята има санитарен възел
( умивалня и вътрешна тоалетна ). В другия край на коридора е физкултурният салон, в
който се провеждат ситуациите по физическа култура. Някой ситуации по музика и
сутрешна гимнастика.
С оглед подобряване на обучението смятам, че е крайно наложително да въздействаме
върху родителите като приучим, че в училище не се идва само за родителски срещи. В
съотвествие с един от основните принципи за организация на обучението, а именно че
обучението е процес, опит, а не цел и се осъществява спираловидно, е наложително и
съдействие от страна на родителите.
Училището е мястото в което детето трябва да се възпитава, обучава и обича, а това
налага синхрон в съвместната работа на учителката и родителите. С тази цел на
родителските срещи те беседваха по теми:
Правата и задълженията на децата в ПГ и техните родители”; „ Защо е необходимо
посещаването на ПГ” ; „ Да кажемНЕна агресията в училище” ; здравни беседи.
Родителската тройка, избрана на първата родителска среща на групата, след покана от
учителката многократно посещаваше ситуации по БЕЛ, математика, ПС, СС, музика,
което допринесе за по-пряка връзка между родителидецаучилище.
7. Дневниците и материалната книга се водят редовно, ежедневно се проверяват и
заверява материалната книга, а в края на всеки месец и дневника на ПГ.
След направената проверка на учебната документация констатирах, че учителката
изпълнява задълженията си отговорно и прецизно.
Посетих ситуазия по образователно направление Социален свят : „ Пролетни
празнициЛазаровден и Цветница”.
Впечатлена бях от уменията на учителката да общува с децата, да споделят мнения
от техния личен опит във връзка с тези битови празници и на тази база поднесе
многообразна информация свързана с българските нрави и традиции, която да разшири
знанията.
Използвани бяха различни форми и методи на работа, като стила на преподаване
беше съобразен с възрастовите особености на освояване от децата.
Проведената ситуация беше истински празник и забавление за малките ученици.
Въпреки трудности от страна на материално-техническите средства, считам че
образователно - възпитателните цели и задачи са изпълнени.
Показаните резултати от децата са добри.
8. Вътрешно оценяване
Различията в показаните резултати предполагат индивидуализация на
образователната и възпитателна работа, в съответсвие със специфичнити особености на
всяко дете.
За правилното и качественото протичане на образователния процес е необходимо
създаването и на оп-добри условия за целенасоченото развитие на детското творчество,
съобразено с интересите и потребностите на децата.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
02 мар 2020 в 10:33 в момента не учи на 36 години
 
 
Онлайн тестове по Методика на обучението
Тест по Методика на обучението по Български език и Литература (МОБЕЛ) в Детската градина (ДГ)
междинен тест по Методика на обучението за Студенти
Тестът е междинен, за упражнение, и се състои от 11 въпроса, някои от които имат повече от един верен отговор. Предназначен е за педагози в детските градини, студенти и изучавщи МОБЕЛ в педагогическите специалности.
(Лесен)
11
98
1
18.10.2016
Тест по методика на обучението по математика
изпитен тест по Методика на обучението за Студенти
Тест, предназначен за студенти и педагози по математика на тема "Предмет, задачи и методи на изследване на методиката на обучението по математика". Съдържа 11 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
11
104
1
1 мин
17.07.2013
» виж всички онлайн тестове по методика на обучението

Отчет за дейността на подготвителна група

Материал № 1148616, от 21 яну 2015
Свален: 85 пъти
Прегледан: 162 пъти
Предмет: Методика на обучението, Педагогика
Тип: Документ
Брой страници: 3
Брой думи: 1,023
Брой символи: 6,367

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Отчет за дейността на подготвителна група"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Ангелина Недева
преподава по Методика на обучението
в град Пловдив
с опит от  36 години
139 28

Катя Николова
преподава по Математика
в град Бургас
с опит от  14 години
38 28

виж още преподаватели...
Последно видяха материала