Големина на текста:
Прекратяване на трудовото правоотношение (трудов договор).
Обща характеристика и основания
1.Обща характеристика на прекратяването на трудовите правоотношения –
прекратяването представлява противоположният акт на учредяването на
трудовото правоотношение. С него се прекъсва занапред действието на
трудово – правната връзка. Кодекса на труда предвижда различни групи
основания, които водят до прекратяване. Тези основания представляват
юридически факти, с чието наличие в обективната действителност, правната
норма свързва правни последици. Юридическите факти могат да бъдат от
различен вид, като по – голяма част от тях са от категорията на юридическите
действия, но могат да бъдат и юридически събития. Юридическо събитие е
например смъртта на работника/служителя. В някои случаи основанията за
прекратяване дават само право на страните да прекратят трудовото
правоотношение. В други случаи тези основания държат не само право, но и
задължение за работодателя да прекрати правоотношението. Като последица
при прекратяване на трудовото правоотношение страните трябва да уредят и
въпросите от имуществен характер, напр. изплащане на трудово
възнаграждения, изплащане на други възнаграждения, ако някоя от страните не
е спазила срока тя дължи обезщетение на отсрещната страна. Работодателят е
длъжен да оформи трудовата книжка на работника/служителя, като точно
трябва да бъде написан текста от закона като основание за прекратяване на
трудовото правоотношение. Освен това в трудовата книжка се вписва времето,
което се признава за трудов стаж на работника/служителя.
2.Общи основания чл. 325 и чл. 331. Към тази група най – типичният случай на
общо основание е прекратяването по взаимно съгласие. Всяка една от страните
може да поеме инициативата и да изрази своето волеизявление до отсрещната
страна за прекратяването на правоотношението. Това задължително трябва да
бъде в писмена форма. Устни волеизявления не прекратяват правни
последици. Не е задължително волеизявлението да се мотивира.
Волеизявлението се отправя до отсрещната страна, която в седемдневен срок
от получаването може да го приеме или да го отхвърли. Ако няма отговор в
рамките на тези седем дни законодателят е приел, че това е мълчалив отказ.
Прекратяване на трудовото правоотношение срещу обезщетение –
особеностите на това основание са свързани с това, че инициативата
задължително произтича от работодателя , който прави предложение за
прекратяване, насочено към работника/служителя, но задължително трябва да
посочи и размер на обезщетението, което е не по – малко от четирикратния
размер на последното получено брутно месечно трудово възнаграждение.
Работникът/служителят отново трябва да се произнесе в седемдневен срок, но
произнасянето е по 2 момента – дали е съгласен с прекратяването и дали е
съгласен с размера на обезщетението.
3.Специални или специфични основания за прекратяване – те отново са посочени
в няколко точки на чл. 325. Отделят се в тази самостоятелна група, защото
касаят прекратяване на срочни трудови правоотношения. Напр. при изтичане на
уговорения срок, при завършване на определената работа, при завръщане на
замествания работник/служител и др.
4.Едностранно прекратяване на трудовото правоотношение от едната от двете
страни по правоотношението:
-От страна на работника/служителя:
oС предизвестие – това основание се упражнява по извън съдебен ред
с едностранното волеизявление на неговия носител. Предизвестието
представлява едностранно писмено волеизявление на
работника/служителя, в което се съдържа безусловната му и
категорична воля за прекратяване на трудовото правоотношение
след изтичането на определен период от време. Срокът на това
предизвестие е различен в зависимост то това дали се прекратява
срочен или безсрочен трудов договор. При безсрочните трудови
договори, срокът на предизвестието е 30 календарни дни, доколкото
страните не са уговорили по – дълъг срок на предизвестие, но не
повече от 3 месеца. Когато се прекратява срочен трудов договор,
срокът на предизвестие е 3 календарни месеца, но не повече …
срокът започва да тече от денят, който следва получаването. В
рамките на предизвестието работника/служителя продължава да
изпълнява своите трудови правоотношения. След изтичането на
срока за предизвестие, трудовото правоотношение се прекратява без
да е необходимо някакви други допълнителни действия от страните.
В тази връзка заповедта на работодателя, която се издава има само
констативен характер.
oБез предизвестие – случаите са регламентирани в чл. 327 и
представляват субективно право на работника/служителя да
прекрати трудовия договор. Разликата с предходното основание е, че
работникът/служителят не отправя предизвестие. Прекратяването
настъпва веднага, но за целта работника/служителя трябва да се
позове на някоя от изчерпателно посочените хипотези в чл. 327.
Работникът/служителят може делят писмено трябва да заяви
прекратяването на трудовото си правоотношение без предизвестие.
Случаите регламентирани в КТ са следните:
?Когато работникът/служителят не може да изпълнява
възложената му работа според здравословното си състояние
и работодателят не му осигурява друга работа според
предписанията на здравните органи;
?Когато работодателят забави изплащането на трудовото
възнаграждение или обезщетение по КТ или общественото
осигуряван;
?Когато работодателят едностранно промени мястото или
характера на работата или уговореното трудово
възнаграждение (освен в случаите, когато по КТ има право да
направи това) или не изпълни други свои задължения,
установени с колективния трудов договор, индивидуалния
трудов договор или друг нормативен акт;
?Когато работникът/служителят преминава на платена изборна
работа или на работа след спечелен научен конкурс и др.
Можем да разделим тези основания на 2 групи:
?Свързани с причини, които засягат интересните на
работника/служителя;
?Причини, свързани с работодателя.
-От страна на работодателя:
oС предизвестие – това е регламентирано в чл. 328 от КТ.
Предизвестието което отправя работодателя към
работника/служителя не се различава по своята правна форма и
срокове на известието от работника/служителя към работодателя.
Разликата е в това, че работодателят трябва да се позове на някое
от основанията за прекратяване, посочени в чл. 328:
?Закриване на предприятието;
?Закриване на част от предприятието или съкращаване на
щата;
?Намаляване обема на работа ;
?Спиране на работа за повече от 15 дни;
?Липса на качества на работника/служителя за ефективното
изпълнение на работата ;
?Когато работника/служителя не притежава необходимото
образование или професионална квалификация за
изпълняваната работа;
?Отказ на работника/служителя да последва предприятието,
когато то се премества в друго населено място;

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Прекратяване на трудовото правоотношение (трудов договор). Обща характеристика и основания

Обща характеристика на прекратяването на трудовите правоотношения. Специални или специфични основания за прекратяване. Едностранно прекратяване на трудовото правоотношение от едната от двете страни по правоотношението...
Изпратен от:
aaaa
на 2015-01-20
Добавен в:
Лекции
по Труд и трудови отношения
Статистика:
5 сваляния
виж още
 
 
Онлайн тестове по Труд и трудови отношения
Тест по здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ)
изпитен тест по Труд и трудови отношения за Студенти
Тест по наредба РД-07-2 за проверка на знанията по безопасни и здравословни условия на труд. За студенти БЗУТ. Въпросите имат само един верен отговор.
(Лесен)
23
198
1
07.08.2013
» виж всички онлайн тестове по труд и трудови отношения

Прекратяване на трудовото правоотношение (трудов договор). Обща характеристика и основания

Материал № 1148215, от 20 яну 2015
Свален: 5 пъти
Прегледан: 9 пъти
Предмет: Труд и трудови отношения
Тип: Лекция
Брой страници: 4
Брой думи: 977
Брой символи: 6,316

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Прекратяване на трудовото правоотношение (трудо ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Цветелина Събова
преподава по Труд и трудови отношения
в град Пловдив
с опит от  10 години
311

виж още преподаватели...
Последно видяха материала