Големина на текста:
Управление на качеството по примера на
ОРГАХИМАД
СЪДЪРЖАНИЕ
Увод........................................................................................................... 2
I Представяне наОргахимАД......................................................... 3
1. Етапи на развитие на компанията.................................................. 4
2. Развитие на системите за управление на качеството в Оргахим
АД..................................................................................................... 8
I I Анализ на работата по качеството................................................. 9
1. Обща характеристика на работата по качеството по
продуктовата листа на фирмата.................................................................... 9
2. Анализ и приложение на принципите за ръководство на
качеството........................................................................................................ 12
3. Анализ и оценка на приложението на загубите по повод на
качеството........................................................................................................ 23
4. Анализ на дейността по анализиране, осигуряване, контрол, и
организиране на работата по качеството.................................................. 24
5. Система по качеството.................................................................... 24
6. Отговорност на ръководството..................................................... 25
7. Управление на ресурсите................................................................ 26
8. Реализиране на продукта................................................................ 27
9. Измерване, анализ и подобрение................................................... 27
1
10. Основни изводи и препоръки за подобрение работата по
качеството и безопасността във фирмата................................................. 28
Използвана литература....................................................................... 30
2
Увод:
За средата, в която фирмите осъществяват своята бизнес дейност
днес е характерно наличието на множество компании, произвеждащи и
предлагащи продукти със сходна цена и качество. В допълнение,
потребителите имат неограничен достъп до информация и могат да
сравняват предложенията на различни производители и доставчици. Те
имат възможност да избират между множество алтернативи онова
предложение, което в най-пълна степен съответства на техните търсения.
Наличието на многобройни възможности за избор за клиентите
обуславя и нарастването на техните изискваните по отношение на
потребяваните стоки и услуги. Това поставя съвременните организации в
условията на ожесточена конкуренция, при която качеството на
произвежданите продукти се превръща в обективна необходимост за
постигането на сравнителни предимства. Така, подхода на организациите
към обслужваните от тях потребители се променя и те започват да поставят
своите клиенти в центъра производствените си и маркетингови стратегии, с
оглед повишаване на качеството на продукта и нивото на обслужване.
Качеството, от своя страна се определя субективно, от крайния
клиент, които в процеса на консумация на съответния продукт / услуга го
оценява, в зависимост от степента, в която този продукт / услуга е в
състояние да задоволи неговите лични нужди и предпочитания. Тоест,
потребителските изисквания и предпочитания към качеството са винаги
свързани с техните потребности.
Субективните предпочитания и възприятия на клиентите се
материализират и приемат формата на обективни характеристики, които те
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
15 ное 2020 в 09:28 студент на 31 години от Пловдив - ПУ "Паисий Хилендарски", факулетет - Факултет по икономически и социални науки, специалност - Маркетинг, випуск 2019
05 юни 2015 в 14:54 студент на 41 години от Пловдив - ПУ "П.Хилендарски", факулетет - Икономически, специалност - Стопанско управление, випуск 2016
17 яну 2015 в 23:43 студент на 31 години от София - УНСС, факулетет - Общоикономически, специалност - икономика и бизнес, випуск 2017
 
 

Управление на качеството

Материал № 1145787, от 13 яну 2015
Свален: 0 пъти
Прегледан: 116 пъти
Предмет: Управление на качеството
Тип: Курсова работа
Брой страници: 31
Брой думи: 5,281
Брой символи: 30,926
Цена: 15.00 лв. Закупи материала
Докладвай
Последно видяха материала