Големина на текста:
Марката е знак, който има за цел да отличи стоките и услугите на едно лице
или фирма, от тези на други лица и може да бъде представена графично.
Функциите на търговската марка са да да показва връзката на продавача с
неговите продукти, да разграничава за еднородни продукти, да рекламира и
да гарантира доброто качество на продукта, да стимулира продавача да
закупи точно този продукт и не на последно място да защитава дадения
продукт. Всички функции създават пазарни и икономически предимства.
Търговската марка може да се раздели на няколко основни вида :
oСловесни - срещат се най-често и представляват собствени имена или
фирмени наименования, думи или букви, абревиатури, цифри,
комбиниция от букви и цифри, девизни и др.
oГрафичниграфично изображение, символ, проекция или набор от
цветове или букви които не могат да бъдат изречени
oОбразникартинки или изображения
oОбемни - (3D, пространствени, релефни) – формата на самия
продукта. Оригиналната форма може да бъде защитена едновременно
като дизайн или марка
oЗвукови – (мелодични, сонетни) представляват музикален мотив,
който се защитава като нотен текст
oКомбиниранисъчетание от два или повече изразни средства
Интересно е, че в България не се регистрират светлинни и обаятелни
(ароматни) търговски марки. Светлинните използват светлинен сигнал в
определена последователност и продължителност и различни нюанси на
цветовете.
Търговските марки според предназначението си могат да бъдат
индивидуални , сертификатни, колективни. С индивидуалните се
обозначават произведениете стоки и услуги на компанията, група продукти
от един и същ характер, отделни продукти на фирмата. Колективните са
собственост на сдружение на производители, търговци или лица,
извършващи услуги и специално регистрирана за използването и налагането
на тази марка. Сертификатните търгоски марки са знаци удостоверяващи
качеството и начина на производство.Марката е собственост на
самостоятелно юридическо лице, което контролира дейността на други
производители. Конституиране на търговската марка се осъществява
посредством нейната регистрация. След регистрацията марката получава
правна закрила.
За да се регистрира една марка, трябва да бъдат спазени няколко основни
критерия за да може марката да бъде регистрирана като марка, да се
признае собствеността върху нея и за да може да се предостави защита при
нарушение. Основанията за отказ от регистрация става когато, не отговаря
на определението за търговска марка и да няма своята отличителност. В
марката не трябва да се съдържат обичайно срещани знаци. Регистрация на
марка не се дава при следните случай :
oМарка, която не се отличава - фундаментални марки, превърнали се в
родово понятие, нямат отличителен знак. Също може да се изиска
нейната отмяна
oЗнак, който се състои само от формата на стоката, която произтича
от нейното естество
oТърговска марка, която може да доведе до заблуждение за
естеството, произхода и качеството на стоки и услуги
oЗнак, който противоречи на добрите нрави и обществения ред
oЗнак, който съдържа националния герб, наименование на държави,
международни правни организации, паметници на културата, ордени и
медали
oДевизна марка, която призовава към насилие
oОфициални наименования
oИсторически и културни паметници
oРелигиозни символи
oИдентична или сходна на вече регистрирана марка за идентични или
сходни стоки и услуги. Сходството се проверява по разглежданите
признаци : фонетичен, семантичен, визуален
Изискванията за регистрация на марка са зададени от Парижката
конференция, като всяка държава има правото да добавя и други
специфични изисквания.
За се използва една марка следвайки закона означава, да се поставя върху
стоките и тените опаковки, да се предлага за продажба на стоките с този
знак или пускането им на пазара, да се изполва при внос и износ, да се
използва същия знак и в реклами и търговска документация.
Правото върху една търговска марка се прекратява десет години след като
е подадена заявка за това или при прекратяване на съществуването на
лицето носител на правото на регистрираната търговска марка.
Отмяната на регистрация се прави, когато неизползването на марката в
период от 5г. след регистрацията или преди самото и използване, марката
се е превърнала в обичайн значение на съответната сток или услуга,

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Търговска марка

Марката е знак, който има за цел да отличи стоките и услугите на едно лице или фирма, от тези на други лица и може да бъде представена графично...
Изпратен от:
Анита Костова
на 2015-01-09
Добавен в:
Курсови работи
по Изобретателско, авторско и патентно право
Статистика:
7 сваляния
виж още
 
 

Търговска марка

Материал № 1144428, от 09 яну 2015
Свален: 7 пъти
Прегледан: 15 пъти
Предмет: Изобретателско, авторско и патентно право, Право
Тип: Курсова работа
Брой страници: 7
Брой думи: 1,092
Брой символи: 6,751

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Търговска марка"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала