Големина на текста:
Дистрибуционна политикахранителни био продукти
1.Какви според вас ще бъдат вашите клиенти.
Имайки предвид спецификата на хранителните био продукти, можем
да изведем характеристиките на потенциалните клиенти на тези продукти.
Тъй като технологията на производство на био продукти предполага
по-високи разходи за производителите, то е по-висока и цената за крайния
потребител. По-високата цена съответно е обезпечена с по-високото
качество на тези продукти, което получава клиента.
Потребителите, на хранителни био продукти са хора, които
проявяват интерес към здравословния начин на живот и са склонни да
заплатят по-висока цена за тези продукти. Потребителите на био продукти
са със средно висок и висок доход, които са имат високи изисквания към
качеството на продуктите, които консумират. Обикновено, това са хора във
възрастовата група 20 – 55 г.
2. Какъв канал на дистрибуция смятате за най-удачен?
Аргументирайте своето становище.
Предвид особеностите на хранителните био продукти и на
потребителите на тези продукти, смятам, че би било уместно да се използва
муликанална дистрибуция. Използването на различни канали позволява да
се постигне по-добро покритие на пазара. За стоки, както био продуктите,
които се отличават с висока цена (и качество съответно) е подходящо да се
използват канали за селективна дистрибуция. За да може да се достигне до
потребителите в целевата група, хранителните био продукти би било добре
да се предлагат на подбрани места. Това са най-вече специализираните
1
магазини за здравословно хранене и големите супермаркети. Това
предполага относително къси канали за дистрибуция.
Друг вариант, които би бил подходящ за дистрибуция на хранителни
био продукти е произвежданите стоки да се предложат във фирмен
магазин. Този вариант за директна дистрибуция е уместен за компании,
които предлагат относително голям асортимент. В случай, че компанията
се е специализирала в производството на точно определена стока,
директната продажба във фирмен магазин не е подходяща.
Продажбата на хранителните био продукти директно на потребителите,
посредством интернет сайт също може да се приложи.
3. Колко и какви посредници в канала смятате, че е уместно да
използвате? Кои функции на дистрибуцията бихте им предоставили?
Както вече споменахме за хранителните био продукти са подходящи
късите дистрибуционни канали и селективната дистрибуция.
На първо място за реализацията хранителните био продукти е
подходящо да се използват за посредници търговците на дребно и по
специално специализираните магазини за здравословни хранене. Те дават
възможност на компанията да се възползва от разработената клиентска
база, от потребители които попадат в целевата група на компанията.
Други посредници при търговията с хранителни био продукти са
транспортните и логистични компании, които дават възможност за
своевременната реализация и придвижване на стоката.
В случай, че компанията не разполага със собствени складови
помещения е необходимо също така да се използват услугите на складовите
стопанства.
2
За обслужване на разплащанията с партньори, клиенти и посредници,
може да се използват услугите на банковите институции.
Може също така да се използват услугите на маркетингови и
рекламни посредници с цел популяризиране на продуктите, предлагани от
фирмата.
Функциите, които следва да се предоставят на посредниците в
каналите за дистрибуция на хранителните био продукти произтичат от
както от спецификата на самите продукти и потребителите на тази
продукти, така и от тези на посредниците.
На посредниците е уместно да се предоставят функциите по
транспортиране и складиране на стоката. На тях следва да се делегират и
функциите по трансфер на собственост.
Маркетинговата функция по популяризиране на продуктите, може да
се делегира на специализирана агенция. Възможно е също да се предоставят
за изпълнение на външна фирма функцията по управление на доставките и
запасите.
Компанията може също така да се възползва от информационната и
промоционална функция на посредниците. Така например търговците на
едро и на дребно разполагат с ценна информация по отношение на
търсенето, която може да се използва за целите на планиране на доставките.
Това би било от полза на компанията, тъй като по този начин може да се
осигури регулярност на доставките, а също и да се минимизира брака, тъй
като по-добре може да се планират нуждите от съответните продукти. Това
е от изключително значение при търговията с хранителни био продукти, тъй
като предвид високата им цена, недоброто планиране на доставките може
да бъде свързано с високи разходи за фирмата.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
11 яну 2018 в 14:31 ученичка на 25 години от София - НСОУ "София", випуск 2012
26 мар 2016 в 17:15 студент на 30 години от София - УНСС, факулетет - Общоикономически, специалност - икономика и бизнес, випуск 2017
 
 

Дистрибуционна политика – хранителни био продукти

Материал № 1143873, от 07 яну 2015
Свален: 1 пъти
Прегледан: 27 пъти
Предмет: Хранително-вкусова промишленост
Тип: Курсова работа
Брой страници: 6
Брой думи: 1,055
Брой символи: 6,118
Цена: 4.00 лв. Закупи материала
Докладвай
Последно видяха материала