Големина на текста:
АГРОЕКОЛОГИЯ
ОРГАНИЧНО И КОНВЕНЦИОНАЛНО ЗЕМЕДЕЛИЕ
ОТ МОЯ СОБСТВЕН ОПИТ Е ЯСНО,
ЧЕ ОРГАНИЧНАТА СИСТЕМА МОЖЕ ДА БЪДЕ
ИКОНОМИЧЕСКИ ЖИЗНЕСПОСОБНА,
ЗАЩОТО ТЯ ОСИГУРЯВА ГОЛЯМ КРЪГ ОТ ПРЕДИМСТВА ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА И
ОБЩЕСТВОТО, И НАЙ-ВАЖНОТО,
ЧЕ ТЯ ПОЗВОЛЯВА НА КОНСУМАТОРИТЕ
ДА НАПРАВЯТ ИЗБОР
ПО ОТНОШЕНИЕ НА ХРАНАТА, КОЯТО ТЕ КОНСУМИРАТ.”
-Приц Чарлз
ВЪВЕДЕНИЕ
Под действието на вътрешни и външни фактори земеделието изпитва остра нужда от
разработка и усвояване на принципно нови технологии, съхраняване на невъзстановимите
източници на енергия, суровини, труд, и други ресурси, намаляване на отрицателните
екологични последствия и в крайна сметка повишаване на ефективността на производството.
Развитието на агробизнеса налага разработване на нови концепции, които са в основата на
промените в стратегическото управление на земеделието.
Основните направления, върху които институциите в световен, регионален и
национален аспект влияят и насочват дейността си са: развитие на местното-самоуправление
и предприемаческите способности на институциите - разкриване на местните проблеми и
решаването им по подходящ начин, способността на местните органи и обществени
организации да влияят на промените, да вземат разумни решения относно политиката и
създаване на програми и тяхната реализация, да привличат и използват ресурсите, да правят
реална оценка на текущите дейности с оглед вземане на бъдещи решения, различни форми
като права на собственост, капиталови приходи и дивиденти, общо и специализирано
образование, информация за разпределение на свободните работни места; създаване на
рамки, в които протичат процесите на споразумение при решаване на възникнали конфликти;
развитие на националната и регионална икономика чрез механизми за придобиване и
контролиране на капитала, данъчни облекчения за стимулиране на нови селскостопански
производства, свързани с опазване на околната среда и разширяване на съществуващи такива.
1
ОРГАНИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ
Тридесет процента от европейските земеделски земи ще се превърнат в органични
ферми до 2015г. Понастоящем 10% от земеделието в Австрия е органично и то трябва да
нарасне до 20% към 2013г. Докато някои сектори в Австрия са вече 50% органични, Дания
цели да достигне това през 2012г. Органичното земеделие е най-бързо нарастващият сектор
на Австрийското агростопанство и е единственият до момента нарастващ сектор във
Великобритания. Още през 1998г. Великобритания получи 140 молби от фермери само за
първите шест месеца на годината за преминаване към органично земеделие и сега има 445
органични ферми в Англия и Уелс. В Унгария са известни повече от 100 органични фермера
и 90% от тяхната реколта директно се изнася за Австрия.
1
Органичните ферми не изполват химически и изкуствено създадени пестициди,
хербециди, синтетични торове, отходни води, генно изменени организми, антибиотици или
изкуствени лъчения при производството на растения и отглеждането на животни. Всяка
страна генерално разработва своите органични стандарти и сертификационните си
процедури, но има също и международни стандарти, установени в Европейския съюз и на
ниво Кодекс Алиментариус (кодекс на храните). И двата вида органични ферми /и малко-
мащабните и голямо-мащабните такива/ са се доказали като жизнеспособна алтернатива на
химически интензивните и индустриални ферми. След като органичните ферми не са
химически интензивни, те се явяват всъщност като машини за разкриването на нови работни
места. Гринпийс обявява органичните ферми катоЕдно от най-изисканите и сериозни
виждания по отношение на устойчивостта в света и един от най-обещаващите стимули за
създаването на работа и то в глобален мащаб.”
Печалбите от органичните ферми или са еднакви с тези от конвенционалните ферми,
или ги превишават съгласно изследване през 1999 г. на института Хенри А. Уолъс за
органично земеделие. Когато се разбра, че органичните системи са по- печеливши от
конвенционални ротации /смяна на реколтата/, оказа се, че това се дължи на един или повече
от следните фактори: по-ниска производствена цена; по-висока верижна възвращаемост на
растения, отглеждани при органичните ротации (сменявания на реколтата); издръжливост на
засушаване. Освен това изследването е открило, че консуматорите от цял свят желаят да
платят по-висока цена за органичните продукти. Например, пазарната цена на царевица от
1
ecosw.dir.bg/kniga/chapter21.htm
2
органична ферма е била средно с 35% по-висока, отколкото стойността на конвенционалната
царевица в САЩ, отгледана през 1995 г.; с 44% по-висока през 1996 г. и със 73% по-висока
през 1997 г. Цената за органичната и пречистена соя от сорта Clear Hilum (типът соя, който
се употребява в Япония при тофу-вид ястие) за САЩ беше повече от два пъти по-висока в
сравнение с цената на конвенционалната соя, отгледана през 1995 г. и 1997 г. Въпреки това
изследването е установило, че допълнителното заплащане не винаги е необходимо при
органичните системи, за да бъдат те представени по-добре от конвенционалните.
2
Основополагащите принципи на биологичното земеделие са:
балансирано използуване на хранителните вещества в почвата и на органичната
материя;
ефективно използуване на водните, почвени, растителни и животински ресурси;
ефективно използуване на енергията;
минимален негативен ефект върху природната среда;
минимални външни вложения.
Биологичното земеделие включва следните основни принципи:
осъществява се в съответствие с единни стандарти за производство;
реализира се в производствени единици - биологични ферми, като се препоръчва те да
развиват растениевъдна и животновъдна част;
гарантира се качеството на продукцията чрез система за контрол, сертификация и
акредитация;
изключва се употребата на изкуствениторове, поддържа се естественото плодородие
на почвата чрез бобови култури, многогодишни сеитбообращения, оползотворяване на
оборския тор чрез използуване на компост и зелено торене;
в растителната защита се изключват химичните средства като пестициди и растежни
регулатори.
Те се заменят от устойчиви на болести сортове, биологични и агротехнични методи,
някои ласически пестициде (бордолезов разтвор, сероваров разтвор), растителни и
минерални масла, сеитбообращения, природно регулиране и др.
2
Няколко Европейски страни са вече изработили политиката си, в която подкрепят органичното
земеделие. Дания е успяла да прокара финансова подкрепа, включително информационна и пазарна подкрепа и
финансова помощ за евентуалния преход към органично фермерство. Други страни с подобна политика са
Швеция, Германия, Норвегия, Финландия, Австрия и Швейцария. В тези страни органичното земеделие
отбеляза силно нарастване след стартиране на работата по програмите там.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
08 апр 2020 в 13:32 ученичка на 24 години от Варна - 008 СОУ с преподаване на чужди езици "Ал. С. Пушкин", випуск 2014
 
 

Органично и конвенционално земеделие

Материал № 1143729, от 07 яну 2015
Свален: 0 пъти
Прегледан: 81 пъти
Предмет: Земеделие, Селско стопанство
Тип: Курсова работа
Брой страници: 11
Брой думи: 2,677
Брой символи: 17,867
Цена: 6.00 лв. Закупи материала
Докладвай
Последно видяха материала