Големина на текста:
КОРАБНО ОСВЕТЛЕНИЕ
инж. Любомир Дънков
Исторически, използването на електричеството за осветление по корабите е първото му
приложение. Това се е наложило от голямата пожароопасност от газените фенери и
трудното осигуряване, запалването на навигационните светлини при лоши
метеорологични условия.
Светлината представлява поток електромагнитни вълни с определена дължина на
вълната. Човешкото око по различен начин възприема потока електромагнитни вълни в
различни области на видимия спектър.
СВЕТЛИННИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Основна физична величина, която служи за връзка на светлинните величини с
останалите физични величини е единицата кандела (свещ), в миналото това е
интензитетът на светлината излъчван от една свещ. Сега определението за кандела е
следното - светлинен поток на електромагнитна вълна с честота 540х10
12
Hz излъчван в
пространствен ъгъл един сте радиан с мощност 1/683 W. Източник с интензивност една
кандела излъчва светлинен поток в един сте радиан един лумен, или в цялото
пространство 4 лумена. Честотата 540х10?
12
Hz е излъчване в областта на зеления
цвят и е близо до максималната чувствителност на човешкото око, а стойността 1/ 683
W е избрана, за да има съответствие между старите единици и новите. Много важна
характеристика на съвременните светлинни източници е техният коефициент на светло
отдаване. Той определя ефективността на преобразуване на електрическата енергия в
светлинна и показва, колко лумена ще се получат от всеки ват употребявана мощност.
Друга важна светлинна характеристика е осветеността. Тя се измерва в луксове и
показва какъв светлинен поток попада върху повърхност 1 кв. метър на осветеното
място или 1 лукс = на 1 лумен / кв. метър. За командни зали осветеността се изисква да
бъде от 300 до 500 лукса, в различните стандарти и квалификационни организации, за
товарене на контейнери на открита палуба осветеността трябва да бъде по-голяма от 50
лукса, за машинни помещения, каюти, коридори се изисква осветеност от100 до 200
лукса.
Друга важна характеристика на светлинните източници е как те представят различните
цветове на предметите. Това се оценява с коефициента на рендиранеColor Rendering
Index (CRI or Ra) , който показва как съответната светлина представя осем стандартни
пастелни цвята. Този коефициент се изменя от 1 до 100 като най-високата стойност е за
бялата светлина. Correlated Color Temperature (CCT) в градуси келвин определя също
качеството на бялата светлина.
Ефективността на източниците на светлина намалява по време на експлоатация
(произведените лумени намаляват, докато употребяваната мощност остава същата).
Замърсяването на отражателите и стъклата на платените, също е причина за намаляване
на произвежданата светлина. По тази причина все повече компании препоръчват
групова замяна на лампите, вместо индивидуална (когато изгорят), като същевременно
се почистват и осветителните тела.
Съществуват много и различни цокли за присъединяване на лампите към осветителните
тела, но най-често се използват цоклите с едисонова резба и тип байонет. Означението
на тези с едисонова резба е с буква Е, а на тези с байонет с буква В. Първата цифра
показва номиналния външен диаметър на цокъла в милиметри. Следващата цифра в
означението дава неговата дължина и последната цифра, ако съществува, показва
диаметъра на крушката. Лампите в електрическото осветление могат да се раздeлят на
три основни типа с нажежаема жичка, газоразрядни и светодиодни.
ЛАМПИ С НАЖЕЖАЕМА ЖИЧКА
Лампите с нажежаема жичка са най-използваните към настоящия момент, но поради
ниската си енергийна ефективност все повече се изместват от други типове. Светлината
от тях се получава от волфрамова нишка, която под действие на протичащия през нея
ток, се нагрява до температура 3000 градуса целзий. Стъкления балон е напълнен с
инертен газ азот или криптон, които помагат да се намали изпарението от жичката и да
се удължи живота на лампата до около 1000 часа. Подобни лампи се произвеждат за
мощности до 1000 вата. Освен лампите за обща употреба GLS същствуват и лампи с
увеличен живот, използвани главно като навигационни, а също така лампи с повишена
устойчивост към удари и вибрации. Стъклото на крушката може да бъде прозрачно или
матирано, а също така да приема различна декоративна форма. Коефициента на
светлоотдаване на тези лампи е в рамките на 10 до 17 лумена на ват .Популярна
разновидност на лампите с нажежаема жичка са халогенните лампи. При тях
волфрамовата нишка е поставена в стъклен балон с крушовидна или пръчковидна
форма. Балонът е напълнен с парен халогенен елемент йод или бром, които образуват с
парите на волфрама халиди. При нагряване халидите се разлагат и отделят волфрама
върху волфрамовата нишка. Този регенеративен процес позволява да се почиства
постоянно вътрешната повърхност на стъкления балон, с което се увеличава живота на
лампата и коефициента и на светло отдаване. Пръчковидните халогенни лампи се
закрепват на двата края на пръчката, като трябва да се използват в хоризонтално
положение. Ако те се наклонят, халогенните пари ще се съберат в долния, край което
ще доведе до по-бързо потъмняване в горния край и изгаряне на лампата. Коефициента
на свето отдаване на халогенните лампи е в границите на 12-22 лумена на ват.
Халогенните лампи трябва да бъдат много внимателно закрепвани в осветителното
тяло, ако стъклената повърхност се изцапа отвън, например от допира на мръсни, мазни
ръце, то поради силния светлинен поток. мястото се нагрява силно и тръбичката се
пука. Затова поставянето се извършва с помощта на хартия или найлона от опаковката
и. Ако случайно се изцапа стъкления балон се почиства с въглероден тетрахлорид или
трихлоретан.
ГАЗОРАЗРЯДНИ ЛАМПИ
Светлината, която се получава от газоразрядните лампи се произвежда от тока
протичащ по електрическа дъга между два електрода. Носители на тока са газове и
метални пари, които са в балона. Най-широко използваните метални пари в
газоразрядните лампи са живачни (при луминисцентните) и натриеви. Съществуват
типове при, които тези пари са при ниско и при високо налягане. Подходящо
напрежение приложено при електродите ,запалва дъга между тях през газа.
Йонизацията на газа създава видима светлина директно, или посредством вторична
емисия от фосфор покриващ вътрешната страна на лампата. Газоразрядните лампи
работят с устройства ограничаващи тока протичащ през тях т.к. баласт. Баластът е
индуктивност получена от бобина с желязно ядро, специален трансформатор или
електронен регулатор. За правилната работа, висока ефективност и дълъг живот ,
мощността на баласта ,трябва да съответства на мощността на лампата.
Живачните газоразрядни лампи ,накратко живачни лампи , се разделят на живачни
лампи ниско налягане и живачни лампи високо налягане.
Живачни лампи ниско налягане. Типичен пример са луминисцентнте тръби. Често се
отбелязват с MCF - М е живак , С е ниско налягане, F е флорисцентни. Вътрешната
повърхност на стъклената тръба е покрита с фосфор с различни добавки, които
излъчват видимата светлина. В зависимост от добавките светлината е с различен
цветови отенък .като най-разпространени са топла бялацвят 29(3000К) , топла бяла де
лукс- цвят 32(3500К) , дневна бяла- цвят 33(3700) и бялацвят 35(3800).
Луминисцентните лампи се произвеждат с дължина от 150-2400 мм и мощност от 4-125
W. Краищата на тръбата завършват с по два извода, типичния коефициент на
светлоотдаване 60-70 лумена на ват, продължителност на работа от 5000 до 20 000
часа. Трябва да се има в предвид, че честите включвания оказват по голямо влияние на
техния живот от работата им. Тръбите са напълненин с инертен газ аргон или криптон
или живачни пари и електрическата дъга между тях йонизира газа, който излъчва в
ултравиолетовата област. Попаднали върху луминофора ултравиолетовите лъчи го

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Корабно осветление

Много кратко обеснение за корабното осветление за бъдешите корабни електро механици...
Изпратен от:
сдафса
на 2015-01-04
Добавен в:
Домашните работи
по Електротехника
Статистика:
16 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Лампа с нажежаема жичка

22 юни 2008
·
64
·
1
·
287

Този доклад е за обиикновенна лампа тоест лампа с нажежаема жичка.
 

Осветителна и инсталационна техника

15 дек 2006
·
1,206
·
28
·
2,324
·
649

Силова инсталация в производствено помещение при зададени параметри и разположение на силовите консуматори;специфична осветителна мощтност.
 

Класификационни подходи към работни помещения и технически съоръжения

12 юни 2007
·
114
·
9
·
1,162
·
71

Неутрален проводник (Neutral) N – пренасяне на ел. енергия. Защитен проводник (Protective earth) PE –защита срещу индиректен допир...
 

Проектиране и начертаване на осветителна и електрическа уредба

11 дек 2007
·
768
·
5
·
304
·
288

Проектиране и начертаване на осветителна и електрическа уредба в жилищна сграда,авторемонтна работилница с трифазно захранване.
 

Измерване на изолацията на корабното електрообзавеждане

08 апр 2008
·
120
·
11
·
3,094
·
113

Свойства на електроизолационните материали и начини за измерване и поддръжка на изолацията на корабните електрически мрежи...
1 2 »
 
Онлайн тестове по Електротехника
Електростатичен разряд (ESD)
изпитен тест по Електротехника за Неучащи
Тест за проверка на получените знания след провеждане на ЕСД обучение. Всички въпроси са затворени и изискват един верен отговор.
(Лесен)
12
10
1
3 мин
10.11.2014
Тест по електрически измервания за 2-ри курс
изпитен тест по Електротехника за Студенти от 2 курс
16 сборни въпроса за студенти по електротехника от дисциплината електрически измервания, падали се на изпит. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Труден)
16
228
1
19.07.2013
» виж всички онлайн тестове по електротехника

Корабно осветление

Материал № 1142702, от 04 яну 2015
Свален: 16 пъти
Прегледан: 23 пъти
Предмет: Електротехника, Технически науки
Тип: Домашна работа
Брой страници: 9
Брой думи: 3,118
Брой символи: 18,951

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Корабно осветление"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Николай Ненков
преподава по Електротехника
в град София
с опит от  6 години
447 78

Катя Тончева
преподава по Електротехника
в град Карнобат
с опит от  5 години
67 78

виж още преподаватели...
Последно видяха материала