Големина на текста:
Тема 2
История и еволюция на маркетинга
История и еволюция на маркетинга. Според еднаикономическааксиома
маркетинг съществува там, където има пазарна икономика с развитите и атрибути: от
една страна, множество фирми с конкурентни отношения, които произвеждат сродни
продукти; от друга, множество купувачи, които оптимизират избора си. И ако това е
вярно, не е вярно обратното твърдениетам, където има пазарна икономика, всички
правят маркетинг.
В този контекст появата на маркетинга е тясно свързана с еволюцията на пазарната
икономика: от нейните проформи чак до възхода и през 20 и 21век, а някога по-късно
(вероятно) и упадък. Самият маркетинг също може да се опише на базата на своето
възникване, развитие, зрелост и (отново вероятно) упадък. Или въз основа на периоди
на първоначалнидогадкии опити (експерименти), включително и като особен види
изкуство, чак до формирането на цялостната маркетингова концепция и по-късно
до оформянето му катоособенанаука, която позволява на съвременния етап да се
прилагат различни собствени методики.
Но дори и на сегашния сизрялетап маркетингът остава според, дискусионен,
понякога отричан, понякога теологичен. И въпреки това той остава отворен за нови
идеи, за свежи решения, за развитие. Както всяка икономическа и социална наука.
Възникване на маркетинговата теория. Маркетингът и икономическата наука
имат един и същ предмет на изучаванепазарното поведение при размяната,
законите на търсенето и предлагането.
Теорията на маркетинга се заражда като различно направление от икономическата
наука в края на 19в. в САЩ. Още икономическата криза от 1873г. заставя
икономистите да заговорят за хроничния характер на свръхпроизводството, за
несъответствието между търсенето и предлагането на стоки, за необходимостта от
преход от обикновен пласмент на готови стоки към нов начин на пазарни изследвания
и нови методи на въздействие.
Най-ранната публикация, която съдържа маркетинговото понятиереклама в
заглавието си (статия), е на Хорас Грийли – „Философия на рекламата”, и е издадена
през 1850г.
Особено ценни са трудовете на Дейвид Уелд, Едуард Аткинсън, Хенри Емери.
Дейвид Уелд в своя трудСъвременните икономически промениот 1889г. е
категоричен, че е необходимо премахването на търговските звена на фирмите, като
се премине към непосредствени контакти между производители и потребители,
позволяващо по-пълно съобразяване с техните изисквания и нужди. До подобни
заключения малко по-рано стига Едуард Аткинсън в монографиятаРазпределение
на продуктитеот 1885г.
През 1902г. в Мичиган, Калифорнийския и Илинойския университет започват да се
четат лекционни курсове по проблемите на стоковото обръщение, фигуриращи в
учебната програма под терминамаркетинг”. През следващите години аналогични
курсове започват да се четат и в други университети: 1905г. в Пенсилванския и
Питсбъргския университети и др.
Това което различава първите от съвременните курсове, е, че акцентът тогава се
полагал върху рекламата, търговията и кредита. Широка популярност по онова време
завоюват книгите на Уолтър Дил Скот Теория на рекламатаот 1903г. и
Психология на рекламатаот 1908г., в които той извежда строги теоретични
принципи на рекламните кампании. Той пръв формулира основополагащите принципи
на рекламата: повторяемост, асоциативност, нагледност и др., а също извежда начини
за оценка на нейната ефективност.
Първата книга, съдържаща в заглавието си думатамаркетинг”, излиза през 1914г.
под заглавиеМаркетингови методи и търговски похвати”. От съдържателна гледна
точка през 1912г. книгата на ХойтНаучно управление на продажбите”, която с ярка
практическа насоченост, изпреварва горната. От гледна точка на коректността обаче,
първата академична книга по маркетинг, без да се споменава в заглавието терминът,
всъщност излиза през 1913г. и е на Черингтън, като носи заглавиетоРекламата като
бизнес сила”. Въпреки заглавието и, това е книга повече по маркетинг, отколкото по
реклама.
Същността на маркетинг по онова време се разглежда не само като успешна бизнес
практика, но и като социална институция. Маркетингът се тълкува като основно
средство за посрещане и отговор на определени потребности на хората.
След края на 19в. се установи категорично, че търсенето се състои и зависи от
много повече фактори и условия, отколкото просто от покупателната способност. То
отразява и възбуждането на желание за покупка, както и създаването на нови
възможности за закупуване, а също и предизвикването на нови преживявания с
рекламни и търговски похвати, които доказват, че желанието може да се увеличи и
моделира от фактори, различни от самото просто съществуване на доставките. Друг
факт, отразен от нововъзникналата наука, е , че на съответния пазар може да се
повлияе върху съществуващото равновесие. Трета идея е, че стойността е основният
определящ фактор на цената, поне в дългосрочен план. Освен това концепциите за
еластичността на търсенето са под влияние на идеите на Алфред Маршал като
теоретична основа за продажбата, рекламните и промоционалните дейности.
В България първата статия по маркетинг е публикувана от Светослав Кръстев през
1967г. По-късно, през 1975г., Българската търговско-промишлена палата публикува
първата в България монография по маркетинг. През 1980г. излиза от печат научното
изследване на Димитър ДогановСъвременната рекламасъстояние, проблеми”.
През 1981г. е публикувана монография, в която се разглеждат по-комплексно
проблемите за прилагането на маркетинга в условията на социализма: „Маркетинг
теория и практика . Съществуват и други трудове, но най-системният и най-
известният пръв монографичен труд и учебник е дело на Веселин Благоев и излиза на
бял свят през 1987г.
Първите маркетингови институции са : през 1910г. се образува първата частна
консултантска фирма, която си поставя задача да изучава конюнктурата на
международните пазари. През 1931г. е регистрирана Американската Маркетингова
Асоциация. Но чак след 50те години на 20в., започва масовото преминаване на
фирмите към принципите на организация, характерни за съвременния маркетинг.
През 1998г. е основана Българската асоциация по маркетинг (БАМ). Съществуват и
Асоциация на рекламните агенции(АРА) и Българско дружество за връзки с
обществеността (БДВО).
Периодизация на стадиите на развитие на маркетинговата мисъл. Развитието
на маркетинговата мисъл може да се класифицира, както следва:
1900-1910г. Период на първоначалното откритие. Създателите на маркетинга
търсят нови факти и идеи за сферата на търговията. Теорията е заимствана предимно
от икономикса, свързана е с развитието на световната търговия и отделните стокови
пазари. Постепенно възниква концепцията за маркетинга и тя е кръстена с новото име
маркетинг.
1910-1920г. Период на концептуализация. Много маркетингови концепции са били
първоначално разработени. Те са класифицирани и са определени условията при
които могат да се прилагат.
1920-1930г. Период на интеграция. Принципите на маркетинга са постулирани,
както за първи път маркетинговата теория е интегрирана.
1930-1940г. Период на развитие. Специализирани области на маркетинга
продължават да се развиват, хипотетичните предположения вече са проверени и
количествено, открити са някои нови подходи към обяснението на маркетинга като
система.
1940-1950г. Период на преоценка. Концепцията и традиционното обяснение на
маркетинга отново се оценяват по отношение на новите потребности от маркетингови
знания. Научните аспекти на проблематиката са разгледани много по-задълбочено.
1950-1960г. Период на реконцептуализация. Традиционните подходи за изучаване
на маркетинга се допълват, като се поставя все по-голямо ударение върху вземането
на управленски решения, социалните аспекти на маркетинга и количествения анализ.
Много нови концепции, някои от които взети назаем от областта на управлението и
от други социални науки, са въведени в маркетинга.
1960-1970г. Период на диференциация. Маркетинговата наука се обогатява
съществено, като възникват нови концепции за някои от най-важните и компоненти в
общата структура. Сред тях са холизъм, опазване на природата и глобализация на
бизнеса.
1970-1990г. Период на социализация. Социалните проблеми за маркетинга стават
много по-важни, тъй като нараства както влиянието на обществото върху бизнеса,
така и се разширява и влиянието на маркетинга върху обществото.
1990-2008г. Период на електронизация и комерсиализация. Маркетингът наред с
най-съществените му нови направления (като невромаркетинга, дълбочинното

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
16 юни 2022 в 12:56 студентка на 24 години от София - УНСС, факулетет - Икономика на инфраструктурата, специалност - Маркетинг, випуск 2022
 
 
Онлайн тестове по Маркетинг
Тест по Маркетинг за студенти от 2-ри курс
изпитен тест по Маркетинг за Студенти от 2 курс
Тест по Маркетинг, които покрива основни теми от материала. Съдържа 10 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
10
109
1
26.07.2018
Тест по Маркетингов мениджмънт за студенти
изпитен тест по Маркетинг за Студенти
Тестът съдържа 10 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за контролна проверка знанията на студенти по Маркетинг и Мениджмънт.
(Лесен)
10
137
1
06.10.2016
» виж всички онлайн тестове по маркетинг

История и еволюция на маркетинга

Материал № 1141677, от 28 дек 2014
Свален: 48 пъти
Прегледан: 76 пъти
Предмет: Маркетинг, Икономика
Тип: Тема
Брой страници: 8
Брой думи: 2,751
Брой символи: 16,219

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "История и еволюция на маркетинга"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала