Големина на текста:
Тема 2
История и еволюция на маркетинга
История и еволюция на маркетинга. Според еднаикономическааксиома
маркетинг съществува там, където има пазарна икономика с развитите и атрибути: от
една страна, множество фирми с конкурентни отношения, които произвеждат сродни
продукти; от друга, множество купувачи, които оптимизират избора си. И ако това е
вярно, не е вярно обратното твърдениетам, където има пазарна икономика, всички
правят маркетинг.
В този контекст появата на маркетинга е тясно свързана с еволюцията на пазарната
икономика: от нейните проформи чак до възхода и през 20 и 21век, а някога по-късно
(вероятно) и упадък. Самият маркетинг също може да се опише на базата на своето
възникване, развитие, зрелост и (отново вероятно) упадък. Или въз основа на периоди
на първоначалнидогадкии опити (експерименти), включително и като особен види
изкуство, чак до формирането на цялостната маркетингова концепция и по-късно
до оформянето му катоособенанаука, която позволява на съвременния етап да се
прилагат различни собствени методики.
Но дори и на сегашния сизрялетап маркетингът остава според, дискусионен,
понякога отричан, понякога теологичен. И въпреки това той остава отворен за нови
идеи, за свежи решения, за развитие. Както всяка икономическа и социална наука.
Възникване на маркетинговата теория. Маркетингът и икономическата наука
имат един и същ предмет на изучаванепазарното поведение при размяната,
законите на търсенето и предлагането.
Теорията на маркетинга се заражда като различно направление от икономическата
наука в края на 19в. в САЩ. Още икономическата криза от 1873г. заставя
икономистите да заговорят за хроничния характер на свръхпроизводството, за
несъответствието между търсенето и предлагането на стоки, за необходимостта от
преход от обикновен пласмент на готови стоки към нов начин на пазарни изследвания
и нови методи на въздействие.
Най-ранната публикация, която съдържа маркетинговото понятиереклама в
заглавието си (статия), е на Хорас Грийли – „Философия на рекламата”, и е издадена
през 1850г.
Особено ценни са трудовете на Дейвид Уелд, Едуард Аткинсън, Хенри Емери.
Дейвид Уелд в своя трудСъвременните икономически промениот 1889г. е
категоричен, че е необходимо премахването на търговските звена на фирмите, като
се премине към непосредствени контакти между производители и потребители,
позволяващо по-пълно съобразяване с техните изисквания и нужди. До подобни
заключения малко по-рано стига Едуард Аткинсън в монографиятаРазпределение
на продуктитеот 1885г.
През 1902г. в Мичиган, Калифорнийския и Илинойския университет започват да се
четат лекционни курсове по проблемите на стоковото обръщение, фигуриращи в
учебната програма под терминамаркетинг”. През следващите години аналогични
курсове започват да се четат и в други университети: 1905г. в Пенсилванския и
Питсбъргския университети и др.
Това което различава първите от съвременните курсове, е, че акцентът тогава се
полагал върху рекламата, търговията и кредита. Широка популярност по онова време
завоюват книгите на Уолтър Дил Скот Теория на рекламатаот 1903г. и
Психология на рекламатаот 1908г., в които той извежда строги теоретични
принципи на рекламните кампании. Той пръв формулира основополагащите принципи
на рекламата: повторяемост, асоциативност, нагледност и др., а също извежда начини
за оценка на нейната ефективност.
Първата книга, съдържаща в заглавието си думатамаркетинг”, излиза през 1914г.
под заглавиеМаркетингови методи и търговски похвати”. От съдържателна гледна
точка през 1912г. книгата на ХойтНаучно управление на продажбите”, която с ярка
практическа насоченост, изпреварва горната. От гледна точка на коректността обаче,
първата академична книга по маркетинг, без да се споменава в заглавието терминът,
всъщност излиза през 1913г. и е на Черингтън, като носи заглавиетоРекламата като
бизнес сила”. Въпреки заглавието и, това е книга повече по маркетинг, отколкото по
реклама.
Същността на маркетинг по онова време се разглежда не само като успешна бизнес
практика, но и като социална институция. Маркетингът се тълкува като основно
средство за посрещане и отговор на определени потребности на хората.
След края на 19в. се установи категорично, че търсенето се състои и зависи от
много повече фактори и условия, отколкото просто от покупателната способност. То
отразява и възбуждането на желание за покупка, както и създаването на нови
възможности за закупуване, а също и предизвикването на нови преживявания с
рекламни и търговски похвати, които доказват, че желанието може да се увеличи и
моделира от фактори, различни от самото просто съществуване на доставките. Друг
факт, отразен от нововъзникналата наука, е , че на съответния пазар може да се
повлияе върху съществуващото равновесие. Трета идея е, че стойността е основният
определящ фактор на цената, поне в дългосрочен план. Освен това концепциите за
еластичността на търсенето са под влияние на идеите на Алфред Маршал като
теоретична основа за продажбата, рекламните и промоционалните дейности.
В България първата статия по маркетинг е публикувана от Светослав Кръстев през
1967г. По-късно, през 1975г., Българската търговско-промишлена палата публикува
първата в България монография по маркетинг. През 1980г. излиза от печат научното
изследване на Димитър ДогановСъвременната рекламасъстояние, проблеми”.
През 1981г. е публикувана монография, в която се разглеждат по-комплексно
проблемите за прилагането на маркетинга в условията на социализма: „Маркетинг
теория и практика . Съществуват и други трудове, но най-системният и най-
известният пръв монографичен труд и учебник е дело на Веселин Благоев и излиза на
бял свят през 1987г.
Първите маркетингови институции са : през 1910г. се образува първата частна
консултантска фирма, която си поставя задача да изучава конюнктурата на
международните пазари. През 1931г. е регистрирана Американската Маркетингова
Асоциация. Но чак след 50те години на 20в., започва масовото преминаване на
фирмите към принципите на организация, характерни за съвременния маркетинг.
През 1998г. е основана Българската асоциация по маркетинг (БАМ). Съществуват и
Асоциация на рекламните агенции(АРА) и Българско дружество за връзки с
обществеността (БДВО).
Периодизация на стадиите на развитие на маркетинговата мисъл. Развитието
на маркетинговата мисъл може да се класифицира, както следва:
1900-1910г. Период на първоначалното откритие. Създателите на маркетинга
търсят нови факти и идеи за сферата на търговията. Теорията е заимствана предимно
от икономикса, свързана е с развитието на световната търговия и отделните стокови
пазари. Постепенно възниква концепцията за маркетинга и тя е кръстена с новото име
маркетинг.
1910-1920г. Период на концептуализация. Много маркетингови концепции са били
първоначално разработени. Те са класифицирани и са определени условията при
които могат да се прилагат.
1920-1930г. Период на интеграция. Принципите на маркетинга са постулирани,
както за първи път маркетинговата теория е интегрирана.
1930-1940г. Период на развитие. Специализирани области на маркетинга
продължават да се развиват, хипотетичните предположения вече са проверени и
количествено, открити са някои нови подходи към обяснението на маркетинга като
система.
1940-1950г. Период на преоценка. Концепцията и традиционното обяснение на
маркетинга отново се оценяват по отношение на новите потребности от маркетингови
знания. Научните аспекти на проблематиката са разгледани много по-задълбочено.
1950-1960г. Период на реконцептуализация. Традиционните подходи за изучаване
на маркетинга се допълват, като се поставя все по-голямо ударение върху вземането
на управленски решения, социалните аспекти на маркетинга и количествения анализ.
Много нови концепции, някои от които взети назаем от областта на управлението и
от други социални науки, са въведени в маркетинга.
1960-1970г. Период на диференциация. Маркетинговата наука се обогатява
съществено, като възникват нови концепции за някои от най-важните и компоненти в
общата структура. Сред тях са холизъм, опазване на природата и глобализация на
бизнеса.
1970-1990г. Период на социализация. Социалните проблеми за маркетинга стават
много по-важни, тъй като нараства както влиянието на обществото върху бизнеса,
така и се разширява и влиянието на маркетинга върху обществото.
1990-2008г. Период на електронизация и комерсиализация. Маркетингът наред с
най-съществените му нови направления (като невромаркетинга, дълбочинното

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

История и еволюция на маркетинга

История и еволюция на маркетинга. Според една "икономическа" аксиома маркетинг съществува там, където има пазарна икономика с развитите и атрибути: от една страна, множество фирми с конкурентни отношения, които произвеждат сродни продукти...
Изпратен от:
Ангел Будинов
на 2014-12-28
Добавен в:
Теми
по Маркетинг
Статистика:
48 сваляния
виж още
Материалът се намира в следните категории:
Теми по Маркетинг от София за Студенти в УНСС от факултет Бизнес факултет специалност Маркетинг бакалавър несваляни с 7 - 10 страници Други от Студенти
 
 
Онлайн тестове по Маркетинг
Тест по Маркетингов мениджмънт за студенти
изпитен тест по Маркетинг за Студенти
Тестът съдържа 10 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за контролна проверка знанията на студенти по Маркетинг и Мениджмънт.
(Лесен)
10
137
1
06.10.2016
Тест по Маркетинг за 1-ви курс на тема "Корпорации"
изпитен тест по Маркетинг за Студенти от 1 курс
Тест от 25 въпроса по маркетинг на тема "Корпорации". Използва се в ИУ Варна. Всеки въпрос има само един верен отговор.
(Труден)
25
12
1
4 мин
30.08.2018
» виж всички онлайн тестове по маркетинг

История и еволюция на маркетинга

Материал № 1141677, от 28 дек 2014
Свален: 48 пъти
Прегледан: 76 пъти
Предмет: Маркетинг, Икономика
Тип: Тема
Брой страници: 8
Брой думи: 2,751
Брой символи: 16,219

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "История и еволюция на маркетинга"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала